Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Wycena usług księgowych

Kalkulator
przekierowanie na stronę cik.org.pl

Wycena usług księgowych


HM- Handel i Magazyn aktualizacja do nowej wersji w roku 2021.

Uruchomienie programu nie jest możliwe ponieważ wymagana jest aktualizacja struktury bazy danych, ale wersja aktualnej struktury jest zbyt niska.
lub
Uruchomienie programu nie jest możliwe, proszęsprawdzić czy jest dostępna aktualizacja na stronie internetowej: pro-cent.pl


wtedy po wykonaniu kopii bezpieczeństwa można wykonać po kolei następujące czynności:

A. http://pro-cent.pl/dp/p/instalacja_p_wymagane.exe
Wymagane składniki do Windows
-pobrierz,
-zainstaluj,
/Czas wykonania okło 5 - 120 minut w zależności od wersji systemu Windows i wydajności komputera./

B. Odinstaluj progam HM - Handel i Magzyn.
klawisz: WINDOWS > Panel sterowania > Programy i funkcje > "Pro-Cent ’HM - Handel i Magazyn’" > Odinstaluj
/Czas wykonania około 2 minut./

C. http://pro-cent.pl/dp/p/sw/20_2/hm.msi
Pobieranie HM starsza edycja 20.2
-pobierz,
-zainstaluj,
-uruchom program
/Czas wykonania około 20 minut./

D. http://pro-cent.pl/dp/p/hm.msi
Pobieranie HM (System Handel Magzyn) edycja 20.3
-pobierz,
-zainstaluj,
-uruchom program
/Czas wykonania około 20 minut./


2020-10-01 wchodzą w życie oznaczenia grup towarowych i oznaczeń procedur sprzedaży, które będąużywane w deklaracjach połaczonych VAT-7 oraz JPK Nowy JPK_VTM i JPK_V7K skłąda sięz dwóch części daklarayjnej oraz informacyjnej (minus500zablad)

Symbole GTU kodów grup towarowych


GTU_01 - Napojoe alkoholowe - alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane.
GTU_02 - Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa, i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA.
GTU_03 - Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe.
GTU_04 - Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych.
GTU_05 - Odpady.
GTU_06 - Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, i 94-96 załącznika nr 15 ustawy o VAT.
GTU_07 - Pojazdy oraz części samochodowe.
GTU_08 - Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56, i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09 - Leki oraz wyroby medyczne.
GTU_10 - Budynki budowle i grunty.
GTU_11 - Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych.
GTU_12 - Usługi niematerialne - doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, raklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 - Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Powyższe kody możesz wpisaćw kartotece produktów, wtedy faktura będzie oznaczona jak użyjesz produkt z wpisanym GTU

Kody Procedur Sprzedaży


SW - sprzedaż wysyłkowa.
EE - usługi telekomunikacyjne.
TP - Transakcje, w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy.
TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej - procedura uproszczona.
TT_D - Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej - procedura uproszczona.
MR_T - Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży.
MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki , przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.
I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42(import).
I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63(import).
B_SPV - Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu.
B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towaru lub świadczenie usług (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował.
B_SPV_PROWIZJA - Usługi pośrednictwa praz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia.
MPP - Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży:
RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny z kas rejestrujących (np. raport miesięczny dobowy z kasy fiskalnej).
WEW - Dokument wewnętrzny (np. samonaliczenia VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem towaru).
FP - Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D o VAT - faktura wystawiona do paragonu fisklanego.
Dodatkowe oznaczenia dowodów zakupu:
MK - w przypadku faktur oznaczonych adnotacją "Metoda kasowa".
VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.
IMP - oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towaru rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

a oznaczenia są wdrożone w HM w module JPK.


WYSYŁKA DOKUMENTÓW W FORMACIE PDF

Użytkowanie

Z funkcji można skorzstać podczas zapisu dokumentu po wybraniu "Wyślij emailem"
lub podczas przeglądu dokumentów zaznaczeniu i wybranu "Wyślij emailem".

Konfiguracja

Potrzebna jest decyzja Państwa w jaki sposób ma nastąpić wysyłka:

-wysyłanie bezpośrednio przez serwer pocztowy.
(konfiguracja konta w programie HM -Handel Magazyn)
czy
-wysyłanie za pomocą progamu pocztowego zainstalowanego w Windows ("Outlook Expres" , "Windows Mail", "MICROSOFT OUTLOOK").
(konfiguracja konta w programach pocztowych)

Niezbędne ustawienia:

A.1. Instalacja drukarki.
A.2. Ustawienia Dokumentów.
A.3. Ustawienia Kontrahentów.

Pozostałe ustawienia znajdują sie w trzech sekcjach:

B.1. Ustawienia Dokumentów elektronicznych.
B.2. Ustawienia Lokalne.
B.3. Ustawienia Konta email.

Opisy ustawień serwerów pocztowych:

C.1. Ustawienia serwisów pocztowych.
C.2. Uwaga konfiguracjna.


A.1. Instalacja drukarki.

Do wysyłki niezbędna jest drukarka PROGRAMER PDF WRITER.
Plik instalacyjny znajduje się w katalogu "C:\Program Files (x86)\ProCent\P_Pomocnicze\PDF_Writer"
Jeżeli takiego katalogu nie ma należy zainstalować "pakiet wymaganych składników".

A.2. Ustawienia Dokumentów.

W ustawieniach typów dokumentów ma być zaznaczona opcja wysyłania.
MENU: Typy dokumentów » Faktura » Dodatkowe » Dodatkowe2 » Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu jako załącznik w formcie PDF » Zapisz

A.3. Ustawienia Kontrahentów.

Kontahent ma mieć zaznaczoną opcję wysyłania e-dokumentów oraz wpisany adres konta do odbioru dokumentu PDF.
MENU: Kartoteki » Kontrahenci » /znajdź właściwego lub dodaj nowego/ » Zmień » Wysyłanie e-dokumentów: » Email » Zapisz

B.1. Ustawienia Dokumentów elektronicznych.

MENU: Ustawienia » Dokumentów elektronicznych
[?] Wysyłaj e-mailem jako załącznik.
[?] Wysyłaj bezpośrednio przes serwer SMTP.
[?] Zapisuj wysyłki przez serwer SMTP do bazy.
» Zapisz

B.2. Ustawienia Lokalne.

MENU: Ustawienia » Lokalne
Typ używanego programu pocztowego:
Program pocztowy nie jest używany
lub Zgodny z Simpl MAPI np. "Outlook Expres" , "Windows Mail"
lub MICROSOFT OUTLOOK
» Zapisz

B.3. Ustawienia Konta email.

MENU: Ustawienia » Konta email »
Dodaj [ + ]
przeznaczenie konta [v] e-dokumenty
E-MAIL [ ... ]
NAZWA-UŻYTKOWNIKA [ ... ]
HASŁO [ ... ]
SERWER-POCZTY-WYCHODZĄCEJ(SMTP) [ ... ]
[?] Serwer wymaga uwierzytelnienia
[?] Do wysyłania używaj połczenia szyfrowanego (SSL)
PORT SMTP [?]
Serwer poczty przychodzącej [ ... ]
PORT POP [ ... ]
[?] Używane
» Zapisz

C.1. Ustawienia dla popularnych serwisów pocztowych.

Ustawienia SMTP dla popularnych adresów serwisów pocztowych.

Serwis Konto SMTP SMTP SSL | POP3 POP3
Serwer Port | Serwer Port
--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------
o2.pl nazwa-konta poczta.o2.pl 587 TAK | poczta.o2.pl 995
wp.pl nazwa-konta smtp.wp.pl 587 NIE | pop3.wp.pl 110
onet.pl nazwa-konta@onet.pl smtp.poczta.onet.pl 587 NIE | pop3.poczta.onet.pl 110
interia.pl nazwa-konta poczta.interia.pl 587 TAK | poczta.interia.pl 995
interia.eu nazwa-konta@interia.eu poczta.interia.eu 587 TAK | poczta.interia.eu 995
gmail.com nazwa-konta@gmail.com smtp.gmail.com 587 TAK | pop.gmail.com 995
W gmail.com

Zmień ustawienia dla poczty email ( twój@gmail.com)
1. Otwórz w przeglądarkę i stronę Google.
2. Zaloguj się na swoje konto email w Google.
3. Kliknij na kółko w prawym górnym rogu i przedź do "Zarządzanie kontem Google".
4. Na pasku MENU z lewej strony okna wyberz "Bezpieczeństwo".
5. W wywołanym oknie w opcji "Logowanie się w Google" włącz "Weryfikacja dwuetapowa".
6. Wybierz "Hasła do aplikacji", kliknij "Wybierz aplikację" » "Inna opcja" wpisz: "HM".
7. Teraz wygeneruj hasło i SKOPIUJ wygenerowane hasło.
8. Przejdź do Programu HM -Handel i Magazyn.
 MENU: Ustawienia » Konta email » Zmień »
 » E-mail: twój@gmail.com
 » Hasło: WKLEJ wygenerowane wcześniej hasło
 » Nazwa użytkownika: twój@gmail.com
 » Nazwa wyświetlana: twój@gmail.com
 » Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.gmail.com
 » Ustawienia: [v] Serwer wymaga uwierzytelnienia
 » Ustawienia: [v] Do wysyłania używaj połączenia szyfrowanego
 » Port SMTP: 587
 » Zapisz

link: do ustawień dla popularnych serwerów

C.2. Uwaga konfiguracjna.

Wysyłanie dokumentów PDF przez progam "Outlook Expres" , "Windows Mail" lub "MICROSOFT OUTLOOK",
wymaga konfiguracji konta w programie pocztowym w Windows.Split Payment - podział płatności.

"Mechanizm podzielonej płatności"


1. Czy Faktura na firmę nie osobę prywatną
TAK
2. Czy Kwota BRUTTO powyżej 14999,99 PLN zł
TAK
3. Czy Towar wymieniony w Załączniku nr 15
TAK

WTEDY musisz tak wystawić fakturę
A. zamiast "oo" - odwrotne obciążenie ma być 23% podatku VAT
B. Sposób płatności: "przelew"
C. Dopisek na fakturze "Mechanizm podzielonej płatności"
D. odbiorca musi wykonać przelew podzielony na netto i VAT , operację tę wykonuje bank odbiorcy podczas zlecania transakcji.

W Kartotece Produktów jest nowa kolumna |Prod.Wraż.|
Produkty produkt jest nowe pole "produkt wrażliwy" [Prod.Wraż.]

Zainstaluj program
po uruchomieniu będzie wykonana Reindeksacja tabel
jeżeli w kartotece były produkty z przypisaną stawką "odwrotne obciążenie" to program zmieni tą stawkę na 23 %VAT oraz doda opis [v] wrażliwy

W opcjach programu sprawdź i ustaw
MENU: Ustawienia > Firmy > Dokumenty > [v] produkty ze stawką oo przenoś na dokumenty ze stawką podstawową > Zapisz
(zwróć uwagę na zakładkę Hasła i RODO)
MENU: Ustawienia > Produkty > Dodatkowe > [v] Firma dokonuje obrotu produktami wrażliwymi (dawniej oo odwrotne obciążenie) > Zapisz
Dziennik Ustaw poz. 1751. Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751) Załącznik nr 15 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY
Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
05.10.10.0Węgiel kamienny
05.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)
ex 10.4Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
19.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.20.11.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
19.20.12.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
24.10.12.0Żelazostopy
24.10.14.0Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
24.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1751
24.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
ex 24.41.20.0Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
24.41.30.0Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
ex 24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
24.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie
24.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów
24.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie
ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex 26.20.21.0Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1751
26.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
26.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
27.20.2Akumulatory elektryczne i ich części
28.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
ex 28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
29.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.22.0Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
30.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
38.11.49.0Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
38.11.51.0Odpady szklane
38.11.52.0Odpady z papieru i tektury
38.11.54.0Pozostałe odpady gumowe
38.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.32.2Surowce wtórne metalowe
38.32.31.0Surowce wtórne ze szkła
38.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34.0Surowce wtórne z gumy
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych –w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD Dziennik Ustaw – 30– Poz. 1751
ex 59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach –wyłącznie dyski SSD bez względu na symbol PKWiU
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
41.00.30.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0Roboty tynkarskie
43.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1751
43.34.10.0Roboty malarskie
43.34.20.0Roboty szklarskie
43.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0Roboty betoniarskie
43.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
ex 45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli”.


Nowy rok w programiach:
wykonanie Remanentu na dzien 31-12-2020 roku i Bilansu Otwarcia w 01-01-2021 roku:

 • HM -Handel Magazyn,
 • Fama Pro,
 • Fama Multi,
 • Fama Standard,
 • Fama Start.
 • Fit Faktura


Aby pomóc Państwu w łatwym i sprawnym rozpoczęciu pracy w nowym 2018 roku w programie Fama, przygotowałem krótką i zwięzłą instrukcję postępowania. Porady są przeznaczone dla użytkowników programu Faktura, Fama Start, Fama Standard, Fama Multi, Fama Pro. Lista, krok po kroku, opisuje czynności konieczne, przy prawidłowym wykonywaniu Remanentu 2017 i Bilansu Otwarcia 2018 oraz ustawienia innych parametrów programu, które należy wykonać, aby program prawidłowo funkcjonował.

Wykonanie instrukcji zapewni:

  -prawidłowe przeniesienie kartotek, produktów i kontrahentów
  -przeniesienie stanów magazynowych,
  -przeniesienie wartości magazynu.
  -przeniesienie zadań.

Wymienioną pomoc, otrzymają Państwo na adres poczty e-mail.


Prawidłowa kolejność wykonywania Remanentu z 2020 i obliczenia Bilansu Otwarcia w 2021 roku w programie: HM -Handel Magazyn.

W celu uruchomienia zamówienia, proszę kliknąć powyższy obrazek i wypełnić formularz.Po opłaceniu, zostaje wysłana instrukcja w formie pliku pdf.

Zaletą tej formy porady jest fakt, że instrukcję można przeczytać dowolną ilość razy t wdrożyć w stosownym czasie.

Instrukcja przekazana drogą elektroniczną zaoszczędza Państwa czas, daje możliwość jej spokojnego i rzetelnego wykonania.

W instrukcji są zawarte najczęściej zadawane pytania, które wystarczą do zamknięcia 2017 roku Remanentem, i rozpoczęcia pracy programu w nowym 2018 roku księgowym z Bilansem Otwarcia w Państwa Firmie.

Porada może być na życzenie udzielona telefonicznie. Najlepiej jednak, jest rozmawiać po wcześniejszym przeczytaniu instrukcji.
Przyswojenie instrukcji sprowadzi rozmowę do do jednej płaszczyzny porozumienia, tak że porada będzie praktycznym uzupełnieniem instrukcji.Zapomniałem hasła do programu.

Zapomniałeś hasła do programu i nie możesz uruchomić programu? Zgłoś telefonicznie lub e-mailem potrzebę zmiany hasła. Zostanie wygenerowane nowe hasło tymczasowe. Wtedy będziesz mógł uruchomić program i zmienić hasło na nowe.


Identyfikator do programu Aktywacja.

Identyfikator do programu otrzymują Państwo po wypełnieniu formularza aktywacji programu dla posiadnych licecji.


Obrót wyrobami węglowymi - zestawienie.


Funkcja służy do sporządzenia zestawienia dla dokumentów do obrotu wyrobami węglowymi.
Funkcja jest dostępna w: Menu > Zestawienia > Wyrobów węglowych.
UWAGA! Moduł dostępny w wersji programów z modułem obsługi magzynu Remanent: HM forma PRO, HM forma Multi, HM forma Standard.


Można wybrać następujące zestawienia:
a) Dostawy bez akcyzy (zwolnione) lub
b) Dostawy z akcyzą

a) Dostawy bez akcyzy (zwolnione).
Wybierz z Dostawy bez akcyzy (zwolnione) > Wybierz odpowiedni okres, za który sporządzasz zestawienie.
Naciśnij przycisk "Wykonaj".
Wydrukuj zestawienie.
Z "minusem" (np. pozycja 10) są pokazane korekty na zmniejszenie ilości - zwrot wyrobu węglowego.
Uwaga:
W polu informacji o kontrahencie, który dokonuje zakupu wyrobów węglowych, należy dopisać artykuł ustawy, wg którego odbiorca jest zwolniony z opłaty akcyzowej np.:
& "art 31a ust 2 pkt 3 - gospodarstwo domowe"
& "art 31a ust 2 pkt 3 - żłobek"
& "art 31a ust 2 pkt 3 - Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
& "art 31a ust 2 pkt 3 - podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 "
& "art 31a ust 2 pkt 3 - organy administracji publicznej"
& "art 31a ust 2 pkt 3 - kluby dziecięce"
& "art 31a ust 2 pkt 3 - podmioty lecznicze"
& "art 31a ust 2 pkt 1 - produkcja energii elektrycznej"
Odpowiedni tekst przenosi się na na zestawienia.

b) Dostawy z akcyzą.
Wybierz z Dostawy z akcyzą > Wybierz odpowiedni okres, za który sporządzasz zestawienie. Naciśnij przycisk "Wykonaj".
Wydrukuj zestawienie.
Z "minusem" są pokazane korekty na zmniejszenie ilości - zwrot wyrobu węglowego.

UWAGA:
Dokumenty, na których w pole "Obrót węglem" został umieszczony znak "A"
-znajdą się na zestawieniu dokumentów objętych akcyzą.
Dokumenty, na których w pole "Obrót węglem" został umieszczony znak "BA"
-znajdą się na zestawieniu dokumentów objętych zwolnieniem z akcyzy.


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.