Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Jeżeli szkolenie w zakresie obsługi programu było niewystarczające, tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zostaną wyjaśnione podstawowe mechanizmy programu.
Proszę wybrać odpowiedni temat, lub przesłać pytanie z następnego działu: "Kontakt".

•Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uwagi do programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Nawet najlepsza instrukcja obsługi, nie zastąpi samodzielnego myślenia!
 2. W programie znajduje się help, wystarczy nacisnąć klawisz F1.
 3. Program HM -Handel i Magazyn (start) działa w oparciu o wystawione i zapisane w nim dokumenty.
 4. Porady dotyczą najnowszej wersji programu.
 5. Z dokumentów wynikają wszelkie: -raporty, -zestawienia, -ilości, -wartości.
 6. Dokument posiada: -nazwę, -numer, -wartość, -datę, -dane kontrahenta, dane naszej firmy, -dane osoby wystawiającej.
 7. Wartość dokumentu wynika z: -ilości towarów/usług, -ceny jednostkowej, -stawki VAT.
 8. Program obsługują użytkownicy, którym można ograniczać lub przypisywać uprawnienia np. -poprawianie dokumentów, -wykonywanie zestawień, -zmiany konfiguracji programu.
 9. Posiadasz starszą edycję programu i ryzykujesz, że program się zatnie. Windows i jego mechanizmy są systematycznie aktualizowane a program, który z nich korzysta nie. Powstaje konflikt i niedopasowanie struktur.

Uwagi | •Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Instalacja programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Ponowna instalacja programu nie usuwa dotychczasowych danych
  !wyjątek w Windows VIsta tu usuwa!.
 2. Instalaja programów Pro-Cent:
  HM -Handel i Magazyn , MK -Mała Księgowość , FK -Księgi Handlowe , KP -Kadry i Płace

  wymaga zainstalowania NET Framework , Visual C , które są zawarte w instalacji ”Wymagane”
 3. Program można instalować na systemach 32 bitowych i 64 bitowych.
 4. W programie antywirusowym, ustaw „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
  oraz
  wykluczenia skanowania następujących plików:
  *.px    *.db    *.xg?    *.yg?    *.mb    *.prp    *.net    *.lck
  Uawga: Program antywirusowy Comodo blokuje drukowanie dokumentów!
  Należy go odpowiednio skonfigurować, lub zainstalować inny program antywirusowy.
 5. W systemie Windows 7, wyłącz kontrolę konta użytkownika
  Panel Sterowania » Konta Użytkowników
 6. Zainstaluj drukarkę pdf -PDF Writer- do wydruków dokumentów w tym formacie. Będziesz mógł wysyłać dokumenty pocztą e-mail.
  ( Plik dostępny w dziale: Usługi Pobieranie )pobierz drukarkę pdf
 7. Jeżeli instalowałeś nową edycję programu za pomocą autoamtycznej aktualizacji lub osobiście, a wersja programu zostaje nadal ta sama, odinstaluj program za pomocą dodaj/usuń programy z "Panelu Sterowania" i zainstaluj program ponownie.
  W tym celu wykonaj po kolei następujące kroki:
  1. Pobierz najnowszą edycję programu (dział Pobieranie ).
  2. Odinstaluj poprzednią edycję programu
      ( Start » Panel sterowania » Dodaj/usuń programy » Programer HM -Handel i Magazyn (start) ).
  3. Zainstaluj program uruchamiając plik, który pobrałeś.

 8. Jeżeli instalujesz HM po raz pierwszy
  -najpierw zainstaluj komponenty Windows ”Wymagane” do pracy HM patrz Usługi » Pobieranie » Wymagane
 9. Jeżeli instalujesz aktualizację, do najnowszej wersji 7.4,
  -najpierw aktualizuj poprzednią edycję do 7.2.28
  -później do edycji 7.3.41
  -i dopiero wtedy najnowszą edycję 7.4.
  Po każdym etapie instalacji, program należy uruchomić i dopiero po reindeksacji tabel instalować następną edycję programu.

Uwagi | Instalacja | •Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uruchomienie programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Pierwsze uruchomienie po nowej instalacji: nic nie wpisuj w pola Użytkownik i Hasło. Program utworzy odpowiednie tabele, konieczne do pracy.
 2. Dokumenty ze starego roku można przeglądać po uruchomieniu programu z datą wsteczną np.: "2017-12-31"
  lub w bieżącym roku, po wykonaniu zestawienia należności - zobowiązań albo zestawienia obrotów z kontahentem.
 3. Jeżeli program nie chce się uruchomić pomimo, że poprzednio działał i pokazuje się kod błędu np. 33 kat 5. Pobierz i zainstaluj pliki BDE lub skontaktuj się z serwisem.
Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | •Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Ustawienie programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Zmiany ustawień może dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora, lub użytkownik któremu administrator nadał takie uprawnienia.
 2. Ustaw częstotliwość przypominania o wykonaniu archiwizacji.
 3. Aby ustawić Nazwę Firmy wejdź w:
  MENU: Ustawienia -> Firmy -> Dane firmy -> (wypełnij odpowiednie pola) -> Zapisz.
 4. Aby ustawić konto bankowe wejdź w:
  MENU: Ustawienia -> Firmy -> Konta bankowe -> (wypełnij odpowiednie pola) -> Zapisz.

 5. Jeżeli zniknął pasek Menu, aby go przywrócić:
  Zamknij program HM -Handel i Magazyn (start)
  Naciśnij START » Uruchom:
  w pole [Otwórz] wpisz „regedit.exe” naciśnij [OK]

  otwórz:

  +HKEY_CLASS_ROOT
  -HKEY_CURRENT_USER
    -Software
    |
    |
    -Programer
    |
    -Fit HM -Handel i Magazyn (start)
     |
     |
     +Workspace

  Zaznacz: Workspace
  Wybierz MENU: Usuń
  Zamknij program „regedit” używając MENU: Plik » Zakończ
  Uruchom program HM -Handel i Magazyn (start).

 6. Jeżeli pojawił się komunikat:
  REPORTS::SeekEq()
  No associated index.
  (kategoria=42, kod=12)
  .
  REPORTS::SeekEq() No associated index. (kategoria=42, kod=12
  Wykonaj po kolei:
  Menu -> Narzędzia -> Odświeżanie dostępnych wydruków.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | •Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Wdrożenie programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Najlepiej wdrożyć przed rozpoczęciem okresu rozrachunkowego.
 2. Określ grupy towarów.
 3. Ustal jednoznaczną metodę na tworzenie indeksu towaru np.: grupa/model/kolor/rozmiar.
 4. Ustal jednostki miary oraz ilość miejsc po przecinku.
 5. Uzupełnij kartotekę towarów.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | •Użytkowanie | Konserwacja

Użytkowanie programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Nadaj użytkownikom odpowiednie uprawnienia do zasobów programu.
  - przeglądanie,
  - dodawanie,
  - poprawianie,
  - usuwanie,
  - kopiowanie do schowka,
  - może wykonać,
  - zmiana magazynu,
  - eksport,
  - wysyłanie e-mailem,
  - zmiana wystawiającego,
  - zmiana nazwy pozycji,
  - zmiana ceny przed upustem,
  - zmiana ceny,
  - przeglądanie, wybór sumy,
  - cena poniżej minimalnej,
  - ceny zakupu,
  - przeglądanie historii,
  - eksport cennika,
  - obliczanie stanu (remanentu),
  - ceny i wartości,
  - wszystkie magazyny,
  - zmiana osoby prowadzącej,
  - oglądanie zadań innych użytkowników,
  - poprawianie zadań innych użytkowników,
  - usuwanie zadań innych użytkowników,
  - poprawianie dzisiejszych i późniejszych,
  - poprawianie zrealizowanych,
  - wystawione przez wszystkich.
 2. lista uprawnień.pdf

 3. Jeden dokument zamykający (spinający) inne dokumenty

  Chcąc wystawić jeden dokument związany z innymi dokumentami
  np. Fakturę Końcową do kilku Faktur Zaliczek lub Fakturę VAT do kilku Wydań Zewnętrznych:
  -otwórz nową Fakturę VAT naciśnij Wystaw na podstawie
  -wybierz odpowiedni typ dokumentu
  -zaznacz te dokumenty których chcesz użyć.
  możesz wystawić Fakturę na odstawie kilku wcześniejszych dokumentów

  Na podstawie wybranych dokumentów zostanie wystawiony nowy dokument końcowy.
  Wygodnie jest najpierw wpisać kontrahenta. Wtedy pokazują się tylko wyodrębnione dokumenty i tylko te, które jescze nie są związane z żadną Fakturą.
  Fakturę możesz wystawić na podstawie: -Dowodu Dostawy, -Wydania Zewnętrznego, -Zamówienia, =Faktury Proformy, -Oferty, -Paragonu i innych dokumentów.
  Uwaga: Jeżeli zmieniałeś nazwy produktów na inne niż w kartotece, program tego nie uwzględni, widoczne będą takie nazwy jak w kartotece produktów.


Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | •Konserwacja

Konserwacja programu HM -Handel i Magazyn (start)

 1. Systematycznie wykonuj archiwizację.
 2. Wykonuj co jakiś czas reindeksację zbiorów, szczególnie przy wpisywaniu dużej ilości danych, lub zmiany Ustawień programu (MENU: Ustawienia).
 3. Jeżeli wpisujesz dokumenty z wcześniejszą datą niż bieżąca, i będziesz wykonywać Remanent, uruchom: Firma » Wykonaj wydania


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.