Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Jeżeli szkolenie w zakresie obsługi programu było niewystarczające, tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zostaną wyjaśnione podstawowe mechanizmy programu.
Proszę wybrać odpowiedni temat, lub przesłać pytanie z następnego działu: "Kontakt".

•Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uwagi do programu MK Mała Księgowość

 1. Nawet najlepsza instrukcja obsługi, nie zastąpi samodzielnego myślenia!
 2. W programie znajduje się help, wystarczy nacisnąć klawisz F1.
 3. Program MK Mała Księgowość działa w oparciu o wystawione i zapisane w nim dokumenty.
 4. Porady dotyczą najnowszej wersji programu.
 5. Z dokumentów wynikają wszelkie: -raporty, -zestawienia, -ilości, -wartości.
 6. Dokument posiada: -nazwę, -numer, -wartość, -datę, -dane kontrahenta, dane naszej firmy, -dane osoby wystawiającej.
 7. Wartość dokumentu wynika z: -ilości towarów/usług, -ceny jednostkowej, -stawki VAT.
 8. Program obsługują użytkownicy, którym można ograniczać lub przypisywać uprawnienia np. -poprawianie dokumentów, -wykonywanie zestawień, -zmiany konfiguracji programu.
 9. Posiadasz starszą edycję programu i ryzykujesz, że program się zatnie. Windows i jego mechanizmy są systematycznie aktualizowane a program, który z nich korzysta nie. Powstaje konflikt i niedopasowanie struktur.

Uwagi | •Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Instalacja programu MK Mała Księgowość

 1. Ponowna instalacja programu nie usuwa dotychczasowych danych
  !wyjątek w Windows VIsta tu usuwa!.
 2. Instalaja programów Pro-Cent:
  HM -Handel i Magazyn , MK -Mała Księgowość , FK -Księgi Handlowe , KP -Kadry i Płace

  wymaga zainstalowania NET Framework , Visual C , które są zawarte w instalacji ”Wymagane”
 3. Program można instalować na systemach 32 bitowych i 64 bitowych.
 4. W programie antywirusowym, ustaw „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
  oraz
  wykluczenia skanowania następujących plików:
  *.px    *.db    *.xg?    *.yg?    *.mb    *.prp    *.net    *.lck
  Uawga: Program antywirusowy Comodo blokuje drukowanie dokumentów!
  Należy go odpowiednio skonfigurować, lub zainstalować inny program antywirusowy.
 5. W systemie Windows 7, wyłącz kontrolę konta użytkownika
  Panel Sterowania » Konta Użytkowników
 6. Zainstaluj drukarkę pdf -PDF Writer- do wydruków dokumentów w tym formacie. Będziesz mógł wysyłać dokumenty pocztą e-mail.
  ( Plik dostępny w dziale: Usługi Pobieranie )pobierz drukarkę pdf
 7. Przy pierwszej instalacji MK KH KP instaluj najpierw ” wymagane” później progam
 8. Jeżeli instalujesz aktualizację, do najnowszej wersji 7.x, w zależności, którą edycję programu posiadasz: -najpierw aktualizuj poprzednią edycję do 7.2., -później do edycji 7.3. i tak kolejno do najnowszej edycji 7.x.
  Po każdeym etapie instalacji, program należy uruchomić i dopiero po reindeksacji tabel instalować następną edycję programu.

 9. Jeżeli instalowałeś nową edycję programu za pomocą autoamtycznej aktualizacji lub osobiście, a wersja programu zostaje nadal ta sama, odinstaluj program za pomocą dodaj/usuń programy z "Panelu Sterowania" i zainstaluj program ponownie.
  W tym celu wykonaj po kolei następujące kroki:
  1. Pobierz najnowszą edycję programu (dział Pobieranie ).
  2. Odinstaluj poprzednią edycję programu
      ( Start » Panel sterowania » Dodaj usuń programy » Programer MK Mała Księgowość ).
  3. Zainstaluj program uruchamiając plik, który pobrałeś.

Uwagi | Instalacja | •Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uruchomienie programu MK Mała Księgowość

 1. Pierwsze uruchomienie po nowej instalacji: nic nie wpisuj w pola Użytkownik i Hasło. Program utworzy odpowiednie tabele, konieczne do pracy.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | •Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Ustawienie programu MK Mała Księgowość

 1. Zmiany ustawień może dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora, lub użytkownik któremu administrator nadał takie uprawnienia.
 2. Ustaw częstotliwość przypominania o wykonaniu archiwizacji.
 3. Ustaw sposób aktualizacji do nowych wersji programu.

 4. Jeżeli zniknął pasek Menu, aby go przywrócić:
  Zamknij program MK Mała Księgowość
  Naciśnij START » Uruchom:
  w pole [Otwórz] lub pole [Wyszukaj programy] wpisz „regedit.exe“ naciśnij [OK]

  otwórz:

  +HKEY_CLASS_ROOT
  -HKEY_CURRENT_USER
    -Software
    |
    |
    -Programer
    |
    -MK Mała Księgowość
     |
     |
     +Workspace

  Zaznacz: Workspace
  Wybierz Menu » Edycja » Usuń
  Zamknij Program Używając Menu » Plik » Zakończ
  Uruchom Program MK Mała Księgowość.
Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | •Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Wdrożenie programu MK Mała Księgowość

 1. Najlepiej wdrożyć przed rozpoczęciem okresu rozrachunkowego.
 2. Wpisz Plan Kont używanych w firmie.
 3. Zdefiniuj Ewidencje VAT zakupów i sprzedaży. Wpisz takie ewidencje, które korespondują z deklaracją VAT-7.
 4. Uzupełnij listę używanych dokumentów o takie typy dokumentów, których będziesz używać w systemie.
 5. Zapisz Wzorce Dekretacji dokumentów. Przypisują one dokument do odpowiednich Ewidencje VAT, a ich kwoty na odpowiednie konta.
 6. Ustal Wzorzec Importu Dokumentów z programu HM -Handel Magazyn, i ich dekretacje.
 7. Zdefiniuj składniki Bilansu.
 8. Zdefiniuj składniki Rachunku Zysku i Strat.
 9. Ustaw od którego roku progam ma sprawdzać zobowiązania.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | •Użytkowanie | Konserwacja

Użytkowanie programu MK Mała Księgowość

 1. Nadaj użytkownikom odpowiednie uprawnienia.
 2. Nowy rok w programie
  a. Otwórz program w nowym roku.
  b. Otwórz księgę przychodów i rozchodów.
  c. Dodaj nowy wpis i zaznacz pole: Remanent.
  d. Wypełnij pozostałe pola dokumentu.
  e. Zapisz dokument.
 3. Wprowadzenie Zakupowej Faktury Unijnej (WNT)do programu MK -Mała Księgowość
  -uwidocznienie na deklaracjach: VAT-UE A/B oraz VAT-7.
  1. Dokumenty.
   1. Mamy Fakturę Unijną ( ozn. np. FU ) na zakup towarów.
   2. Na podstawie FU Wystawiamy Fakturę Wewnętrzną ( ozn. FW ) ale ze stawką VAT obowiązującą w Polsce (23%).
    (Fakturę Wewnętrzną wystawiamy za pomocą programu HM -Handel Magazyn lub w inny sposób).
  2. Opis.
   1. Fakturę Unijną (FU) wpisujemy do ewidencji VAT Zakupy oraz do Księgi.
   2. Fakturę Wewnętrzną wpisujemy do ewidencji VAT Zakupy bez wpisu do Księgi.
   3. Fakturę Wewnętrzną wpisujemy do ewidencji VAT Sprzedaż bez wpisu do Księgi.
  3. Deklaracje.
   1. Deklaracja VAT-UE zawiera Fakturę Unijną (bez VAT), którą otrzymaliśmy od Dostawcy.
   2. Deklaracja VAT-7 w polu:
    C.Rozliczenie podatku należnego. 9.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
    zawiera Fakturę Wewnętrzną (VAT 23%).
   3. Deklaracja VAT-7 w polu:
    D.2.Rozliczenie podatku naliczonego. Nabycie towarów i usług pozostałych.
    zawiera Fakturę Wewnętrzną (VAT 23%).
Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | •Konserwacja

Konserwacja programu MK Mała Księgowość

 1. Systematycznie wykonuj archiwizację.
 2. Wykonuj co jakiś czas reindeksację zbiorów, szczególnie przy wpisywaniu dużej ilości danych, lub zmiany Ustawień programu (MENU: Ustawienia).Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.