Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Tu znajdą Państwo opis zmian wprowadzonych do programu. Podany jest numer edycji programu, oraz data wprowadzonej zmiany.
Wpisy są uszeregowane według numeru edycji - malejąco.


Opis zmian:

edycja programu, data modyfikacji, wprowadzone zmiany

MK 22.1.110.707 7 lipca 2022
1) Poprawa obsługi list płac.
2) Deklaracja PIT-5 - poprawa obliczania podatku za czerwiec 2022.

MK 22.1.109.704 4 lipca 2022
1) Poprawa obsługi list płac dla niskich wynagrodzeń ze zmianami, które obowiązują od 2022-07-01.

MK 22.1.107.627 27 czerwca 2022
1) Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r.

MK 22.1.106.627 27 czerwca 2022
1) Poprawa obliczania składki zdrowotnej pracownika w sytuacji gdy pracownik jest zwolniony z podatku i ma niskie wynagrodzenie.
2) Dodana obsługa list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r.

MK 22.1.99.615 15 czerwca 2022
1) Poprawa obliczania podstawy składki zdrowotnej właścicieli w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych.

MK 22.1.98.614 14 czerwca 2022
1) Poprawa obliczania podstawy składki zdrowotnej właścicieli w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych i występuje strata.

MK 22.1.94.525 25 maja 2022
1) JPK_V7 - uwzględnianie korekt opodatkowania (złe długi) z terminem i datą zapłaty od stycznia 2022 roku.

MK 22.1.93.504 4 maja 2022
1) Nowe okno pracowników -dodany przycisk "Stopień niepełnosprawności".

MK 22.1.92.405 5 kwietnia 2022
1) Dodana obsługa JPK_FA(4).

MK 22.1.91.328 28 marca 2022
1) Składki właścicieli -poprawa obliczania podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy za okres składki występuje dochód, a w poprzednim miesiącu wystąpiła strata.

MK 22.1.90.325 25 marca 2022
1) Okno KPiR narastająco - poprawa w części obliczenia dochodu przed rokiem 2022.

MK 22.1.89.322 22 marca 2022
1) Zwolnienia chorobowe -aktualizacja obliczania podstawy stawki dziennej w sytuacji gdy nie minął miesiąc od poprzedniego zwolnienia.
2) JPK_V7 -uwzględnianie ujemnych kwot netto na dokumentach ze znacznikami "MR_T" lub "MR_UZ" wyłącznie w części ewidencyjnej.
3) Okno KPiR narastająco -wypełnianie komórki dochód wiersza miesiąca nienarastająco jako różnicy przychodu oraz zakupów i wydatków razem.

MK 22.1.88.318 18 marca 2022
1) Składki właścicieli -zmiany w składkach w sytuacji gdy osoba współpracująca lub wspólnik dołączył po rozpoczęciu działalności.
2) Okno KPiR narastająco -dodana kolumna zakupy i wydatki razem

MK 22.1.87.314 14 marca 2022
1) Składki właścicieli -uruchomione obliczanie Składki Zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych.

MK 22.1.85.228 2 marca 2022
1) Krtoteka właściciela -poprawa wyświetlania rodzaju opodatkowania w sytuacji gdy są już zapisane składki w roku.

MK 22.1.84.228 28 lutego 2022
1) JPK_V7 - uruchomienie możliwości "ręcznego" wpisania numeru korekty i wyboru części korygowanej Zapup Sprzedaż Ewidencja.
2) Deklaracja PIT-28 (24) - dodane wyświetlanie PESELu jako identyfikatora podatkowego w sytuacji gdy właściciel nie posiada nueru NIP.
3) Wysyłki edeklaracji PIT-28 - poprawa wyświetlania zawartości plików XML w sytuacji gdy jest więcej niż jedna wysyłka.
4) Dodana deklaracja PIT-28 (24) z wysyłaniem jako edeklaracja (bez załączników).

MK 22.1.80.225 25 lutego 2022
1) Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP

MK 22.1.79.222 23 lutego 2022
1) Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu "Płatnika" dla osób niefizycznych, oraz eksport składek razem z listą płac.
2) Okno ustawień - dodana możliwość oznaczania firmy jako "Firma archiwalna", firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
3) Okno logowania - dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
4) Okno aktywacji subskrypcji - dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.

MK 22.1.78.221 21 lutego 2022
1) Poprawa tworzenia unikalnego indeksu tabeli danych właścicieli w latach w czasie wykonywania reindeksacji tabel, co uniemożliwiało np. dodanie deklaracji PIT-5.
2) Składki właścicieli -dodany eksport składek do "Programu Płatnika" dla osób fizycznych, czyli samego DRA.

MK 22.1.75.216 16 lutego 2022
1) Poprawa eksport KEDU do programu "Płatnika" według schematu 5.4 w sytuacji gdy pracownik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma zerową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Poprawa nazw pól dotyczących rodzaju opodatkowania w tabelach ustawień firmy w latach i danych właścicieli w latach.

MK 22.1.74.214 14 lutego 2022
1) Ewidencja przychodów narastająco od 2022 -poprawa obliczania podatku w części obliczenia dochodu.

MK 22.1.73.211 11 lutego 2022
1) Zmiany w oknach właściciele i składki właścicieli.
2) Dodany rodzaj opodatkowania "Karta podatkowa" w ustawieniach firmy i właścicielach.

MK 22.1.72.210 10 lutego 2022
1) Listy płac - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zwolnionych z podatku i dla zerowej kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek.

MK 22.1.70.207 8 lutego 2022
1) Nowe okno składek właścicieli.
2) Pracownicy -dodany wydruk wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek.
3) Pracownicy -zmiany w wydruku PIT-2.
4) Deklaracja PIT-5 i PIT-5L - zmiany w uwzględnianiu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

MK 22.1.69.206 7 lutego 2022
1) Listy płac - poprawa ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ograniczenie jest uwzględnianie wyłącznie na listach typu "wynagrodzenie za miesiąc".

MK 22.1.68.204 4 lutego 2022
1) Poprawa wysyłania starych JPK_VAT.

MK 22.1.67.203 4 lutego 2022
1) Listy płac - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla zleceniobiorców
2) Dodana obsługa JPK_V7(2) - bez wysyłki z korektą podstawy opodatkowania "złe długi".
3) Ewidencja przychodów narastająco przed rokiem 2022 - poprawa kwoty odliczanej składki ubezpieczenia zdrowotnego

MK 22.1.66.203 3 lutego 2022
1) Okno właścicieli - poprawa dodawania nowych właścicieli

MK 22.1.65.202 2 lutego 2022
1) Listy płac wypłatą w roku 2022 - dodane naliczanie zaliczki na podatek z możliwością odłożenia. Program sprawdza czy zaliczka obliczona według stałych grudnia 2021 jest niższa niż według roku 2022 i jeżeli tak to zastosuje ją.
2) Pracownicy - dodanie ustawienia "Nie odkładaj zaliczki na podatek w roku 2022". To ustawienie jest domyślnie niezaznaczone, czyli program odkłada zaliczkę na listach płac.
3) Dodanie występowania stawki ryczałtu 15% w stałych rocznych za rok 2021.

MK 22.1.60.129 29 stycznia 2022
1) Poprawa uwzględniania w przychodzie pracownika należącego do PPK części składki PPK zapłaconej przez pracodawcę w poprzednim miesiącu. Jeżeli deklaracje PIT-11 za rok 2021 zostały już wystawione będą wymagały korekty - program wyświetli odpowiedni komunikat.
2) Zmiany w oknie pracownik.

MK 222.1.55.127 27 stycznia 2022
1) Zmiany w układzie okna pracownik.

MK 222.1.51.126 26 stycznia 2022
1) Poprawa wypełniania znacznika "Podatnik nie będący osobą fizyczną" na nowych deklaracjach dla rodzajów firm różnych od "Osoba fizyczna".
2) Zmiany w części obliczania dochodu ewidencji przychodów narastająco.

MK 22.1.47.125 25 stycznia 2022
1) Poprawa otwierania deklaracji PIT-4R.
2) Ewidencja przychodów narastająco - poprawa obliczania kwot przychodu w poszczególnych stawkach ryczałtu dla spółek.

22.1.42.121 24 stycznia 2022
1) Zmiany w oknie właściciela.
2) Dane firmy - dodane zostało nowe ustawienie "Rodzaj firmy" wymagane do obliczania składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli. Tam gdzie to możliwe program sam je ustawi na podstawie nazwy firmy, w pozostałych przypadkach proszę je ustawić samodzielnie.

MK 22.1.39.119 19 stycznia 2022
1) Okno pracowników - uruchomienie wydruku "Karta Wynagrodzeń".
2) Zmiany w oknie właściciela.
3) Okna pracownik i właściciel - poprawa wpisywania w polach miejscowości, poczty , nazwy z myślnikiem.

MK 22.1.32.112 12 stycznia 2022
1) Zmiany w oknach pracownicy, właściciele, ustawienia.
2) Dodana została kartoteka stanowisk pracy.
3) Import dokumentów z programu "HM -Handel i Magazyn" - dodany został import zwrotów z paragonów, jeżeli zwroty zostały już wpisane ręcznie należy je usunąć.
4) Import dokumentów z programu "HM -Handel i Magazyn" - dodany został import według stawek ryczałtu przypisanych do produktów w programie HM. Film instruktarzowy z konfiguracją takiego importu znajduje się na stronie internetowej producenta.

MK 22.1.7.105 5 stycznia 2022
1) Dodane zostało obliczanie ulgi dla Klasy Średniej dla więcej niż jednej listy płac w obrębie jednego miesiąca (ulga może być nawet ujemna).

MK 22.1.6.105 5 stycznia 2022
1) Kartoteka pracowników - uruchomienie generacji deklaracji PIT-11, oraz pokazywania świadectw pracy dla konkretnego pracownika.
2) Zmiany i poprawki w oknach składniki płac, właściciel, …

MK 22.1.5.104 4 stycznia 2022
1) Lista płac - poprawa naliczania składki zdrowotnej dla ubezpieczonego zleceniobiorcy.
2) Okno właściciela - zmiany w wyświetlaniu i obsłudze rodzaju opodatkowania.
3) Przywrócenie źle skonwertowanego podczas aktualizacji struktury bazy danych opodatkowania liniowego.
4) Ryczałt - okno pozycji ewidencji przychodów i pozycji rejestru vat sprzedaży - poprawa wyświetlania kontrolek kwot w poszczególnych stawkach ryczałtu.

MK 22.1.3.103 3 stycznia 2022
1) Uruchomienie generacji list płac z rokiem wypłaty 2022 z uwzględnieniem ulgi dla "Klasy Średniej" i zwolnień z podatku.

MK 22.1.0.101 1 stycznia 2022
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.

22.0.51.1231 31 grudnia 2021
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Nowe okno kartoteki pracowników (stare można wywołać z klawiszem [Ctrl] ).
3) Nowe okno pracownika z możliwością zdefiniowania informacji związanych z "Polski Ład".
4) Okno właściciela - dodana możliwość zdefiniowania informacji związanych z "Polski Ład".
5) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.

MK 21.0.56.923 23 września 2021
1) Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane nowe schematy pozwalające na obsługę kontrahentów z Irlandii Północnej z identyfikatorem vat rozpoczynającym się od liter "XI".

MK 21.0.53.915 15 września 2021
1) Nowe okno księgi przychodów i rozchodów - dodanie do symbolu nazwy konta.

MK 21.0.51.904 4 września 2021
1) Nowe okno Księgi Przychodów i Rozchodów - wywołanie okna przycisk księga z klawiszem Ctrl.

MK 21.0.48.809 9 sierpnia 2021
1) Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania edeklaracji, lub JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2) JPK_V7 -pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.

MK 21.0.46.727 27 lipca 2021
1) Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 12 z wysyłaniem jako E-Deklaracja.

MK 21.0.44.713 13 lipca 2021
1) Dodane deklaracja PIT-11 w wersji 27 z wysyłaniem jako E-Deklaracja.

MK 21.0.42.618 18 czerwca 2021
1) Nowe okno ustawień -zmiany w obsłudze pola data rozpoczęcia pracy z programem.

MK 21.0.40.528 31 maja 2021
1) PPK -dodane naliczanie składek PPK dla zleceniobiorców.

MK 21.0.39.514 14 maja 2021
1) JPK_V7 -poprawa wypełniania pliku nie będącego korektą.

MK 21.0.37.512 12 maja 2021
1) JPK_V7 -umożliwienie złożenia korekty do wysłanego JPK_V7 bez części ewidencyjnej.
2) Uwzględnienie roku na wydrukach PKPiR narastająco i EWP narastająco.
3) PPK -uruchomienie naliczania na listach płacowych innego typu niż wynagrodzenie za miesiąc.
4) JPK_V7 -poprawa wypełniania pliku nie będącego korektą.

MK 21.0.34.505 5 maja 2021
1) Poprawa sumowania kwot PPK na wydruku listy płac grupowanej po dziale z maksymalną liczbą używanych składników płacowych.

MK 21.0.33.505 5 maja 2021
1) Poprawa sumowania kwot na wydrukach list płac grupowanych po dziale, lub koncie księgowym.

MK 21.0.32.505 5 maja 2021
1) PPK -dodane nowe wydruki list płac.

MK 21.0.30.421 21 kwietnia 2021
1) Poprawa otwierania okna JPK PKPiR.

MK 21.0.29.415 15 kwietnia 2021
1) JPK VAT za styczeń lub luty 2020 -nieuwzględnienie dokumentów z roku 2019 z okresem JPK VAT styczeń lub luty 2020.

MK 21.0.28.415 15 kwietnia 2021
1) Wydruk ewidencji przychodów -poprawa tytułów 2 kolumn.
2) Zmiany wydruków obliczenia dochodów.

MK 21.0.26.412 12 kwietnia 2021
1) Zmiana struktury bazy danych ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Nowe okno ewidencji przychodów narastająco z cześcią obliczenia dochodu.
3) Księga przychodów i rozchodów narastająco -zmiana obliczania dochodu w sytuacji gdy podczas roku wystąpił co najmniej jeden spis z natury.
4) Nowe okna pojazdów, ewidencji przebiegu pojazdów, kosztów eksploatacji pojazdów i zestawienia kosztów eksploatacji pojazdów.
5) Zmiany w oknie ustawień firmy, firmy w roku i programu.
6) Wydzielenie PPK jako oddzielny moduł programu.
7) Okno pracownik -dodanie pól identyfikator uczestnika PPK i rachunek PZIF.

MK 20.4.81.302 2 marca 2021
1) PIT-4R -poprawa wypełniania na nowo z deklaracji PIT-4 podczas korygowania deklaracji PIT-4R.

MK 20.4.80.225 25 lutego 2021
1) JPK_V7 -poprawa aktywności przycisku "Eksportuj" bez wykupionego modułu JPK.

MK 20.4.79.224 24 lutego 2021
1) JPK_V7 -poprawa aktywności przycisku "Wyślij" dla kwartalnego rozliczania vatu.

MK 20.4.78.223 23 lutego 2021
1) JPK_V7 -zmiany obsługi pól części deklaracyjnej: 49, 50 i 52.

MK 20.4.75.217 17 lutego 2021
1) JPK_VAT - poprawa przygotowania w sytuacji, gdy w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty.

MK 20.4.73.212 12 lutego 2021
1) Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).
2) Dodana deklaracja PIT-28 (23) z wysyłaniem jako edeklaracja (w tej chwili wyłącznie dla firm jednoosobowych i bez załączników).

MK 20.4.71.210 10 lutego 2021
1) VAT-7 - poprawa przygotowania korekty deklaracji.
2) JPK V7 - blokada możliwości przygotowania z okres wcześniejszy niż październik 2020.
3) JPK VAT - blokada możliwości przygotowania z okres późniejszy niż wrzesień 2020.

MK 20.4.69.209 9 lutego 2021
1) JPK V7 za styczeń 2021 - uwzględnienie dokumentów z roku 2020 z okresem JPK V7 styczeń 2021.

MK 20.4.63.204 4 lutego 2021
1) Poprawa przerysowywania kontrolek grid.

MK 20.4.62.203 3 lutego 2021
1) Okno JPK V7 - poprawa generacji pliku xml, jeżeli w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty, z możliwością skorygowania wcześniej wysłanego JPK V7.

MK 20.4.60.128 29 stycznia 2021
1) Deklaracja PIT-11 - uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.

MK 20.4.59.127 27 stycznia 2021
1) Okna listy deklaracji PIT-4R i wysyłek edeklaracji - dodany wydruk UPO.

MK 20.4.58.126 26 stycznia 2021
1) Reindeksacja tabel - usunięcie komunikatu o już istniejącym indeksie tabeli deklaracje.
2) Reindeksacja tabel - poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.

MK 20.4.57.126 26 stycznia 2021
1) Okno deklaracji PIT-4R wariant 11 i 10 - wyrównanie kontrolek kwot i liczby podatników w oknie otwieranym w trybie "Zmień" lub "Pokaż".

MK 20.4.56.126 26 stycznia 2021
1) Dodawanie nowej deklaracji PIT-4R za rok 2020 - dodany komunikat, że deklaracji nie da się zapisać w sytuacji gdy urząd skarbowy nie jest przypisany w danych firmy, lub kartotece właścicieli firmy, lub kod urzędu jest pusty.

MK 20.4.55.125 25 stycznia 2021
1) Dodana deklaracja PIT-4R wariant 11 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9, lub 10 za rok 2020.
2) PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - dodana możliwość uwzględniania składki pracodawcy w kosztach płacowych w miesiącu wypłaty, włączane w oknie ustawień.

MK 20.4.53.125 25 stycznia 2021
1) Dodana deklaracja PIT-4R wariant 10 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9 za rok 2020.

MK 20.4.48.122 22 stycznia 2021
1) Okno JPK V7 - przywrócenie wysyłania JPK V7 bez części ewidencyjnej.

MK 20.4.47.122 22 stycznia 2021
1) Ustawienia - dodane okno okresów kwartalnego rozliczania vatu, w którym można zdefiniować w jakich okresach vat był i/lub jest rozliczany kwartalnie.
2) Import dokumentów z JPK FA - poprawa otwierania pliku xml JPK FA.

MK 20.4.46.121 21 stycznia 2021
1) Poprawa wypełniania deklaracji PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych
2) Generacji listy płac - dodane naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku chorobowego dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
3) Aktualizacja stałych miesięcznych na rok 2021.

MK 20.4.32.115 15 stycznia 2021
1) Okno dokumentów vat zakup i korekta zakupu - uruchomienie możliwości przypisania dokumentu do okresu JPK V7 ze stycznia następnego roku.

MK 20.4.30.115 15 stycznia 2021
1) Okno kontrahentów - dodana możliwość usunięcia oznaczenia kontrahentów z Wielkiej Brytanii jako wspólnotowych (należących do Unii Europejskiej).

MK 20.4.29.114 14 stycznia 2021
1) Okno listy deklaracji PIT-11 - poprawa seryjnego wysyłania e-deklaracji.

MK 20.4.28.108 8 stycznia 2021
1) Okno ustawień firmy - aktywny moduł JPK - dodana możliwość definiowania jakie typy dokumentów JPK V7 są używane, czyli "FP", "RO", "WEW", "MK", "VAT_RR", dzięki temu można wyłączyć nieużywane typy i nie będą się pojawiały podczas wystawiania lub wpisywania dokumentów.

MK 20.4.27.105 5 stycznia 2021
1) Składki właścicieli firmy - poprawa zapisanych zerowych składek na ubezpieczenie wypadkowe, wystarczy otworzyć okno i jeżeli program poprawi składki wyświetli informację.

MK 20.4.25.104 5 stycznia 2021
1) Składki właścicieli firmy - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji gdy firma jest "osobą fizyczna" i używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
2) Firma ryczałtowa - poprawa definiowania i uwzględniania używanych stawek ryczałtu.

MK 20.4.24.104 4 stycznia 2021
1) Okno JPK V7 - poprawa wypełniania listy miesięcy dla lat wcześniejszych niż rok bieżący.

MK 20.4.23.101 1 stycznia 2021
1) Eksport KEDU do programu "Płatnika" - aktualizacja schematu do wersji 5.2, uwzględniająca składki pracodawcy na "Pracownicze Plany Kapitałowe".
2) Kartoteka krajów - aktualizacja przynależności "Wielkiej Brytanii" do "Unii Europejskiej".
3) Okna dokumentów VAT - ukrywanie w trybie pokazywania nieużywanych znaczników JPK V7 i typu dokumentu JPK V7.
4) Okno JPK V7 - zmiany w polu uzasadnienie przyczyn złożenia korekty części deklaracyjnej oraz wydruku tego pola.

MK 20.4.20.1230 30 grudnia 2020
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana obsługa "Pracowniczych Planów Kapitałowych".
3) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2021.
4) Okno dokumentu VAT - dodany typ dokumentu JPK V7 niezależny od znaczników JPK V7.
5) Okno wysyłek JPK - zmiana kodu formularza na kod systemowy i dodanie kolumny zawartość JPK V7 (cześć ewidencyjna, deklaracyjna lub ewidencyjna i deklaracyjna).

20.3.87.1223 23 grudnia 2020
1) Wysyłanie JPK V7 - dodana możliwość wymuszenia podpisu ePUAP dla osób fizycznych. W oknie z pytaniem czy wysłać, klikając na przycisk "Tak", trzeba trzymać wciśnięty klawisz Ctrl.

20.3.86.1221 21 grudnia 2020
1) Wysyłanie JPK V7 - dodane podpisywanie kwotą przychodu, dla osób fizycznych.

20.3.84.1220 20 grudnia 2020
1) Wysyłki JPK V7 - uruchomione pokazywanie JPK V7 w takim układzie jak podczas przygotowania, dodany oddzielny przycisk do pokazywania xml.
2) JPK V7 - dodana możliwość oddzielnego korygowania części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej, program sam rozpoznaje jaka cześć wymaga skorygowania. Dodany jest też przycisk do ustalenia części korygowanej należy go użyć po "ręcznych" zmianach w części deklaracyjnej. Użytkownik może wymusić korektę odpowiedniej części pomimo tego, że program nie widzi potrzeby korekty.
3) Wysyłki JPK V7 - dodana możliwość wydruku części deklaracyjnej, jeżeli wystąpiła w JPK V7.

20.3.82.1218 18 grudnia 2020
1) JPK V7 - poprawa generacji właściwości DataWplywu wierszy zakupów w sytuacji, gdy Data Wplywu jest różna od właściwości DataZakupu.

20.3.81.1217 17 grudnia 2020
1) PIT-11 (26) - dodany pełny 3 stronicowy wydruk.
2) Uruchomienie filtrowania po kontach.

20.3.80.1216 17 grudnia 2020
1) Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 26.

20.3.79.1213 13 grudnia 2020
1) Uruchomienie generatora faktur wewnętrznych.
2) Autoksięgowanie - poprawa sumowania kwot netto z rejestrów dokumentów.

20.3.78.1211 11 grudnia 2020
1) Firmy ryczałtowe - przywrócenie starych okien: ewidencja przychodów narastająco i obliczenie dochodu.

20.3.74.1207 7 grudnia 2020
1) Poprawa wydruku ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.

20.3.73.1207 7 grudnia 2020
1) Kartoteka pojazdów - poprawa dodawania nowych pojazdów.

20.3.72.1207 7 grudnia 2020
1) JPK V7 - poprawa uwzględniania kwoty z pola "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną, jeżeli była wysłana co najmniej jedna korekta JPK V7.
2) Poprawa importu GTU z programu HM, aby uzupełnić GTU na już zaimportowanych dokumentach wystarczy wywołać import ponownie.

20.3.71.1204 4 grudnia 2020
1) Poprawa obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika w miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatku dochodowego.

20.3.70.1203 3 grudnia 2020
1) JPK V7 - usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli pierwszym JPK V7 był JPK V7 za listopad.

20.3.69.1201 1 grudnia 2020
1) Poprawa w oknach ewidencji pojazdów.

20.3.68.1130 1 grudnia 2020
1) JPK V7 - dodane uwzględnianie kwoty z pola "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną.
2) JPK VAT - wiersze sprzedaży i zakupów - poprawa wypełniania kolumny adres kontrahenta.
3) Zmiany w oknie definicji rejestru dokumentów.

20.3.67.1130 30 listopada 2020
1) Część płacowa - aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.
2) Poprawa otwierania okna ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.

20.3.66.1125 25 listopada 2020
1) Aktualizacja bibliotek.

20.3.65.1125 25 listopada 2020
1) JPK V7 - usunięcie generacji typu dokumentu "WEW" dla znacznika: "Import usług (w tym licencje, subskrypcje, ...), wykonanych w Polsce, lub w kraju nie należącym do Unii Europejskiej - art. 28b ustawy".
2) Okna dokumentów - usunięcie komunikatu pokazującego się przy niekompletnym wpisaniu dany np. 25-11-202

20.3.64.1123 24 listopada 2020
1) Poprawa otwierania okien dokumentów vat w latach wcześniejszych niż rok 2020.

20.3.63.1123 23 listopada 2020
1) JPK V7 - poprawa pokazywania sekcji C.

20.3.62.1123 23 listopada 2020
1) JPK V7 - poprawa obsługi pola P_52, części deklaracyjnej.

20.3.60.1122 22 listopada 2020
1) Dokumenty zakupów i korekt zakupów - dodana została możliwość oznaczania znacznikiem JPKV7 "WEW".

20.3.59.1122 22 listopada 2020
1) JPK V7 - dodane ukrywanie części deklaracyjnej dla kwartalnego rozliczania VATu.

20.3.58.1121 21 listopada 2020
1) JPK V7 - poprawa zaokrąglania sum w części deklaracyjnej.
2) JPK V7 - poprawa wypełniania pól 68 i 69 (korekta - złe długi) części deklaracyjnej z części ewidencyjnej.
3) Wysyłki JPK V7 - dodane odbieranie UPO w wersji 7.
4) VAT UE - poprawa wypełniania nowych deklaracji.

20.3.57.1121 21 listopada 2020
1) Dodane wysyłanie mięsięcznego JPK V7 z częścią deklaracyjną.

20.3.52.1120 20 listopada 2020
1) Dodane wysyłanie JPK V7 dla firm rozliczających vat kwartalnie.
2) Poprawa zapisywania okresu vatu, jeżeli jest różny od okresu daty wpływu lub dostawy.

20.3.50.1119 19 listopada 2020
1) JPK V7 - wypełnianie pola KodKrajuNadaniaTIN, jeżeli NIP na dokumencie rozpoczyna się od PL.

20.3.49.1118 18 listopada 2020
1) Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów, znaczników wymaganych przez JPK V7.
2) Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU.

20.3.48.1117 17 listopada 2020
1) Poprawa pokazywania wierszy zakupów JPK V7 (ukrywanie wierszy z zerowymi kwotami kolumn JPK V7).
2) Dokumenty zakupu lub korekt zakupu - dodana możliwość zaznaczenia znacznik JPK V7 "Wewnątrzwspólnotowy import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy - procedura uproszczona" na dokumentach niewewnątrzwspólnotowych.

20.3.47.1117 17 listopada 2020
1) Zmiana obsługi uwzględnia dokumentów rejestru w JPK V7, JPK VAT i deklaracji VAT-7, na JPK V7 są uwzględniane dokumenty rejestrów z ustawieniem uwzględniania w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej. na JPK VAT i deklaracji VAT-7 ustawienia działają tak jak do tej pory.

20.3.46.1117 17 listopada 2020
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana możliwość przypisywania do dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU, używane symbole GTU można ustawić w oknie ustawień firmy.
3) Dodana możliwość oznaczania dokumentów znacznikami wymaganymi przez JPK V7.
4) Używane znaczniki JPK V7 można ustawić w oknie ustawień firmy.
5) Zmiany wyglądu okien do wprowadzania dokumentów vat.
6) Nowe okno KPiR lub Ewidencji Przychodów narastająco.
7) Nowe okno JPK V7.
8) UWAGA! - Nie wszystkie funkcjonalności programu są już uruchomionie, jeżeli nie jest to do zaakceptowania, proszę nie instalować aktualizacji i poczekać na aktualizację z pełną funkcjonalnością.

20.2.10.1001 2 października 2020
1) Okna rejestrów vat i przychodu - poprawa zmiany czcionki w kontrolce grid, oraz zapisywanie układu i rozmiaru czcionki.

20.2.9.1001 1 października 2020
1) Poprawa zmiany czcionki na inną niż standardowa w kontrolkach grid.

20.2.8.924 24 września 2020
1) Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane zostały wydruki (te deklaracje można składać wyłącznie elektronicznie).
2) Poprawa wydruku dokumentów rozrachunkowych.

20.2.2.717 17 lipca 2020
1) Poprawa wykonywania aktualizacji struktury bazy danych i reindeksacji tabel, jeżeli ścieżka do bazy danych jest ustawiona przy użyciu notacji UNC(Universal Naming Convention).

20.2.1.716 16 lipca 2020
1) Dodane deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 z wysyłaniem jako E-Deklaracje.
2) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, należy zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.

20.1.20.529 29 maja 2020
1) Deklaracja VAT-7 - poprawa sprawdzania kwot w polach P12 i P14.

20.1.16.324 24 marca 2020
1) Poprawa dodawania nowej firmy podczas rozpoczynania pracy z programem.

20.1.15.316 16 marca 2020
1) Aktualizacja kodów ZUS.

20.1.10.302 2 marca 2020
1) Poprawa importu dokumentów z programu "HM Handel i Magazyn" (numer dokumentu), dla typów dokumentów, które zawierają symbol typu dokumentu w numerze.
2) Zmiany w imporcie faktur z pliku JPK_FA w wersji 3. 20.1.9.228 28 lutego 2020
1) Poprawa generacji pozycji zwolnień, dla kodu 311 -oznaczanie: "zwolnienie płaci ZUS".

20.1.8.131 31 stycznia 2020
1) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych na rok 2020.

20.1.7.129 29 stycznia 2020
1) Pracownik - poprawa oznaczania "Nie potrącaj podatku - do 26 roku życia".

20.1.6.127 27 stycznia 2020
1) Dodany został schemat E-Deklaracji PIT-11 w wersji 25.

20.1.5.127 27 stycznia 2020
1) Dodane zostało wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9.

20.1.4.127 27 stycznia 2020
1) Poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 9 - pole 7 - rodzaj korekty.

20.1.3.121 21 stycznia 2020
1) Poprawa generacji deklaracji PIT-11 w wersji 25, w sytuacji, gdy kwoty przychodu były bardzo małe np. 1/8 etatu. Proszę sprawdzić i jeżeli trzeba usunąć i na nowo wygenerować deklaracje.

20.1.2.121 21 stycznia 2020
1) Poprawa wydruku deklaracji PIT-11 w wersji 25 - pole 69.

20.1.1.121 21 stycznia 2020
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodane deklaracje PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9, na razie bez wysyłania jako e-deklaracje.

20.0.2.102 2 stycznia 2020
1) Zmiany w imporcie dokumentów z programu HM -Handel i Magazyn.

20.0.1.101 1 stycznia 2020
1) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2020. 19.4.20.1214 14 grudnia 2019
1) Dodany import faktur z pliku JPK_FA wersja (3).

19.4.19.1212 12 grudnia 2019
1) Poprawa wysyłania korekt e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14).

19.4.18.1209 9 grudnia 2019
1) Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14) dla osób fizycznych.

19.4.17.1204 4 grudnia 2019
1) Deklaracje VAT-7 : dodane wersje VAT-7(20) i VAT-7K(14).

19.4.16.1017 17 października 2019
1) Dodany import faktur z "zewnętrznego" pliku JPK_FA.

19.4.6.926 26 września 2019
1) Dodana obsługa nowej 17% stawki podatku dochodowego, obowiązującej od 01-10-2019.
2) Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
3) Deklaracje VAT-7 i VAT-7K - blokada możliwości dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.

19.4.3.923 24 września 2019
1) Aktualizacja wydruku Świadectwa Pracy.
2) Poprawa generacji faktur wewnętrznych dla stawki VAT 0% i umożliwienie usuwania wygenerowanych Faktur Wewnętrznych.

19.4.1.829 29 sierpnia 2019
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana obsługa zerowego podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. W oknie pracownika należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o niepotrącaniu podatku dochodowego.

19.3.21.826 26 sierpnia 2019
1) Okno wysyłek JPK_VAT - automatyczne usuwanie wysyłek zaszyfrowanych poprzednim certyfikatem Ministerstwa Finansów. Zgodnie z komunikatem, należy wysłać JPK_VAT ponownie.

19.3.16.824 24 sierpnia 2019
1) Wysyłanie JPK_VAT - aktualizacja certyfikatu Ministerstwa Finansów.

19.3.11.516 16 maja 2019
1) Okno Kontrahentów -poprawa filtrowania Kontrahentów według kryterium: | krajowi | zagraniczni | .

19.3.9.510 10 maja 2019
1) JPK_VAT - poprawa generacji pliku XML, jeżeli plik został wygenerowany w wersji 19.3.2.419, lub 19.3.4.424. Po otwarciu okna JPK_VAT, jeżeli będzie to wymagane, program wyświetli informację o potrzebie wysłania skorygowanego JPK_VAT.
2) Okno kontrahentów - poprawa filtrowania kontrahentów po kryterium krajowi, zagraniczni.
3) Generator faktur wewnętrznych - dodana możliwość generacji Faktur Wewnętrznych, do niewewnątrzwspólnotowych faktur zakupu z zagranicy.
4) Generator faktur wewnętrznych - zmiana nadawania numeru Faktury Wewnętrznej, jest przepisywany z faktury źródłowej (bez dodawania -FW do...-).

19.3.4.424 25 kwietnia 2019
1) Poprawa wydruków zawierających sumy kolumn - w sytuacji gdy na ostatniej stronie występuje wyłącznie suma (bez wiersza detali).

19.3.2.419 19 kwietnia 2019
1) JPK VAT - poprawa generacji pliku XML, w sytuacji gdy kwota w kolumnie netto jest równa zero, a w kolumnie VAT odpowiadającej kolumnie netto, kwota jest różna od zera.
2) Poprawa wykonywania archiwum danych programu, dla ustawień archiwizacji: "Nie archiwizuj danych na tym komputerze".

19.3.1.418 18 kwietnia 2019
1) Pracownicy - poprawa wyświetlania daty, do której jest zawarta ostatnia umowa o pracę lub aneks do umowy.
2) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
3) Zmiany wyświetlania kolumn list płac.
4) Dodane 3 nowe definiowane składniki wynagrodzenia i 4 definiowane potrącenia.
5) Zmiany wydruków list płac.
6) Podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym - dodane automatyczne znajdowanie podpisanego pliku XML, jeżeli podpisany plik pobierany przez przeglądarkę internetową, zostanie zapisany w domyślnym folderze "Pobrane".

19.2.12.213 13 lutego 2019
1) Okno VAT zakup i korekta zakupu - poprawa i zmiana przepisywania kwoty netto do KPiR.
Po wpisaniu kwoty w częsci VAT, kwota netto przepisuje się według ustawień rejestru.
Uwaga:
Jeżeli cała kwota netto znajduje sie w polu zakup towarów handlowych po kliknięciu przycisku
[Podział 50%], kwota zostanie przeniesiona do pola pozostałe koszty i odpowiednio podzielona na wartości "możliwe do odliczenia".
2) Zmiany w wydrukach rejestrów VAT zakupów.

19.2.10.212 12 lutego 2019
1) Okno VAT zakup i korekta zakupu - przywrócenie obsługi kliknięcia przycisku podziału kwoty vat możliwej do odliczenia, wynikającej ze stosunku sprzedaży opodatkowanje do sprzedaży ogółem.
2) Okno VAT zakup i korekta zakupu - poprawa podziału ograniczonej kwoty kosztów związanych z pojazdem w sytuacji gdy występuje srzedaż opodatkowana i zwolniona.
3) Okno VAT zakup ilub korekta zakupu - automatyczne wypełnianie kwoty pozostałych kosztów, po kliknięciu podziału kwoty vat możliwej do odliczenia, przy zaznaczeniu "zapisz do księgi", nawet jeżeli w definicji rejestru, jest ustawiona inna kolumna KPiR.
4) Okno wpisu KPiR - dodana została możliwość zmiany typu wcześniej zapisanego wiersza (przychód, zakupy i koszty, spis z natury), jeżeli nie jest on zapisany w rejestrze VAT.

19.2.5.211 11 lutego 2019
1) Poprawa otwierania okien ustawień archiwizacji i archiwizacji danych.

19.2.4.209 9 lutego 2019
1) VAT-ZD - aktualizacja przekroczenia terminu zapłaty (90 dni), obowiązującego od roku 2019.
2) VAT-ZD - poprawa wyświetlania wybieranych dokumentów, przy wielokrotnym wybieraniu poprzez przycisk "Dodaj".

19.2.3.207 7 lutego 2019
1) Dodana nowa stawka VAT "nie do odliczenia", w ewidencji rejestrów VAT Zakupy.
2) Okno dokumentu zakupu i korekty zakupu VAT - dodana została możliwość automatycznego ograniczenia kosztów związanych z pojazdem, zarówno firmowym (75%), jak i prywatnym (20%).
3) Okno dokumentu KPiR (księgi przychodów i rozchodów) - dodana została możliwość automatycznego ograniczenia kosztów związanych z pojazdem, zarówno firmowym (75%), jak i prywatnym (20%).
4) Okno ustawień firmy - dodana została możliwość ustawienia, czy w firmie są używane pojazdy firmowe i/lub prywatne.
5) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, należy wykonać aktualizację w odpowiednim momencie.

19.1.12.201 1 lutego 2019
1) Aktualizacja przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2019.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych w roku 2019.

19.1.10.118 18 stycznia 2019
1) UPO do wysłanych E-Deklaracji PIT-11 -dodane odbieranie wielu potwierdzeń jednym poleceniem.
2) Poprawa otwierania skrótów systemowych, np. foldera po wykonaniu archiwizacji.
3) Poprawa przesyłania NIP , REGON z aktywacyjnego okna programu.

19.1.9.117 17 stycznia 2019
1) Lista deklaracji PIT-11 - dodane wysyłanie niewysłanych jeszcze E-Deklaracji jednym poleceniem. Jeżeli jest używany podpis elektroniczny, proszę go skonfigurować, tak aby nie pytał o PIN przy każdej E-Deklaracji, lecz zapamiętywał go (PIN) np. na 15 minut.
2) Lista deklaracji PIT-11 - dodane drukowanie deklaracji, dla wielu [√] ☑(zaznaczonych) pracowników.
3) Deklaracja PIT-11 wersja 24 - dodane sprawdzanie nazw rodzajów dodatkowych przychodów
4) Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodana możliwość skorygowania, jeżeli deklaracja w tej wersji została wysłana jako E-Deklaracja za 2018 rok ..

19.1.8.116 16 stycznia 2019
1) Deklaracja PIT-4R wersja 8, z e-Deklaracją.
2) Poprawa tytułu deklaracji PIT-11 wersja 24.
3) Deklaracja PIT-11 wersji 24 - dodany /oszczędny/ wydruk, dwustronicowy, bez pouczeń, bez tła, z miejscem na podpis pracownika.

19.1.3.115 15 stycznia 2019
1) Poprawa przygotowania e-Deklaracji PIT-11 w wersji 24, dla pracowników nie odliczających kosztów uzyskania przychodu.

19.1.2.115 15 stycznia 2019
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) e-Deklaracja PIT-11 w wersji 24.

18.2.381.110 10 stycznia 2019
1) Deklaracja PIT-11 - dodany wydruk w wersji 24, ale bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje, później.

18.2.381.110 10 stycznia 2019
1) Deklaracja PIT-11 - dodany wydruk w wersji 24, bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje, później.
2) Poprawa tworzenia indeksów dla tabel tymczasowych bez klucza głównego.

18.2.379.108 8 stycznia 2019
1) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2) JPK_PKPIR - dodana zakładka informacyjna z obliczeniem dochodu.
3) JPK_EWP - poprawa przygowania w sytuacji, gdy użytkownik pozamieniał miejscami stawki podatku zryczałtowanego, w stałych rocznych.

18.2.365.1214 14 grudnia 2018
1) Poprawa wyboru typu dowodu tożsamości w oknach pracownika i właściciela.

18.2.363.1205 5 grudnia 2018
1) Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.

18.2.362.1204 4 grudnia 2018
1) Aktualizacja stałych miesięcznych.

18.2.358.1123 23 listopada 2018
1) JPK VAT - dodana obsługa numeru NIP ze zespacją zamiast myślnika.

18.2.357.1122 22 listopada 2018
1) Reindeksacja tabel - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.

18.2.356.1114 14 listopada 2018
1) Uwzględnienie dnia 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych "kalendarzach pracy". Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.

18.2.355.1103 3 listopada 2018
1) Uwzględnienie daty 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.

18.2.356.1114 14 listopada 2018
1) Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych "kalendarzach pracy". Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.

18.2.355.1103 3 listopada 2018
1) Uwzględnienie daty 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.

18.2.354.1102 2 listopada 2018
1) Dodane nowe okno "Odnowienie subskrypcji", umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez Internet.
2) Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3) Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4) Zmiany w układzie okna danych firmy.
5) Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
6) Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodana możliwość aktualizacji danych, program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
7) Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.

18.2.347.914 14 września 2018
1) Deklaracje VAT-7 - zmiana w obsłudze kwoty zwrotu, pozwalająca nie generować załącznika VAT-ZZ.

18.2.344.903 3 września 2018
1) VAT-7 - aktualizacja schematu E-Deklaracji do poprawki deklaracji opublikowanej przez M.F. 27 sierpnia 2018.
2) Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.

18.2.341.820 20 sierpnia 2018
1) Deklaracje VAT-7 - poprawa otwierania okna z wczęśniej zapisaną deklaracją VAT-7K(11).

18.2.340.817 17 sierpnia 2018
1) Deklaracja VAT-7(18) - poprawa wysyłania edeklaracji dla osób niefizycznych

18.2.339.815 15 sierpnia 2018
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Deklaracje VAT-7 - dodane wersje VAT-7(18) i VAT-7K(12).
3) Wysyłanie E-Deklaracji z podpisem kwalifikowanym - aktualizacja algorytmu szyfrowania (z algorytmu SHA1 do algorytmu SHA256).

18.1.314.720 20 lipca 2018
1) Poprawa wypełniania pola [ rok i miesiąc dla VAT ] podczs wpisywania dokumentów z miesiąca poprzedniego niż bieżący, używanego w czasie generacji Faktur Wewnętrznych.

18.1.311.718 19 lipca 2018
1) JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów VAT (VatID).

18.1.310.718 18 lipca 2018
1) Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.

18.1.309.717 17 lipca 2018
1) Ustawienia firmy -dla firm rozliczających się ryczałtem - poprawa zaznaczania używanych stawek ryczałtu, proszę sprawdzić i ewentualnie skorygować używane stawki ryczałtu.
2) E-Deklaracje odbieranie UPO , dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
3) Deklaracja PIT-5 - poprawa "ręcznego" przeliczania deklaracji po wpisaniu kwoty straty z lat ubiegłych.

18.1.306.716 16 lipca 2018
1) Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.

18.1.304.706 6 lipca 2018
1) JPK - potwierdzenie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF,dotyczących odbioru potwierdzenia.

18.1.303.626 26 czerwca 2018
1) Nowe okno ustawień kadrowo płacowych w wstążce - wywołuje się je trzymając wciśnięty klawisz Ctrl + klik na przycisk "MENU:Ustawienia".

18.1.302.621 21 czerwca 2018
1) Kartoteka urlopów przysługujących pracownikowi - zwiększenie liczby dni możliwych do wpisania do 104.
2) Poprawa eksportu list płac do programu "Płatnika" w sytuacji gdy na liście był co najmniej jeden zleceniobiorca.
3) Obliczanie urlopów przysługujących pracownikom, nawet jeżeli w programie nie mają zarejestrowanej żadnej umowy o pracę.

18.1.299.619 19 czerwca 2018
1) Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników.

18.1.298.618 18 czerwca 2018
1) Pracownicy -urlop wypoczynkowy dodane ustawienie:
-czy przysługujący urlop wypoczynkowy ma być obliczany z historii zatrudnienia i nauki, czy
-ma być podawany przez użytkownika w kartotece przysługujących liczby dni urlopu.

18.1.283.524 24 maja 2018
1) Aktualizacja stałych rocznych.
2) Nowe okna wykorzystania urlopów przez pracowników.
UWAGA! Należy uzupełnić historię zatrudnienia pracowników, aby program mógł prawidłowo obliczyć liczbę dni przysługującego urlopu.
3) Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik "Spis z natury".
4) Dokument zakupu VAT - podłączenie klawisza Enter do przycisków [Zapisz...] paska narzędziowego.
5) Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy można pobrać ze wstążki narzędzia.

18.1.271.426 26 kwietnia 2018
1) Ustawienia firmy - dodana została możliwość podania adresu email, wysyłanego w pliku JPK_VAT.
2) Poprawa wyświetlania okna ustawień.

18.1.270.425 25 kwietnia 2018
1) Aktualizacja wysokości stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od 01-04-2018.

18.1.269.424 24 kwietnia 2018
1) Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie) - Faktura Wewnętrzna - art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (nabycie od podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium kraju).
2) Generator faktur wewnętrznych - usunięcie komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy miesiąc daty otrzymania dokumentu jest inny niż miesiąc wystawienia dokumentu.
3) Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy można pobrać ze wstążki narzędzia.

18.1.258.320 20 marca 2018
1) Dokument zakupu lub korekty zakupu - poprawa pokazywania przycisków przeliczania kwoty 50% i innych zdefinowanych współczynników podziału VAT.

18.1.257.308 8 marca 2018
1) Wysyłki JPK_VAT - dodana możliwość powtórzenia wysłania deklaracji dla statusów związanych z certyfikatem:
  403 -niepoprawny,
  404 -nieważny,
  405 -odwołany,
  406 -nieobsługiwany.

18.1.254.306 6 marca 2018
1) Świadectwo pracy - zmiana ustalania daty rozpoczęcia pracy w sytuacji gdy pracownik został zwolniony, a po jakimś czasie ponownie zatrudniony i jest ponownie zwalniany.
2) Księga przychodów i rozchodów - poprawa zerowania liczby porządkowej w księdze dla dokumentów, które nie są w niej zapisywane.

18.1.249.227 27 lutego 2018
1) JPK_VAT - podpis przez ePUAP - zmiana generacji pliku xml "InitUpload" tak aby dało się go wczytać na stronę ePUAP.

18.1.247.226 26 lutego 2018
1) Dokumenty zakupu VAT - dodane znaczniki "węwnątrzwspólnotowy zakup środków transportu" i "węwnątrzwspólnotowy zakup paliw", uwzględnianie na deklaracji VAT-7 i w JPK VAT.
2) Definicja Rejestry VAT Sprzedaży - dodane zostało nowe ustawienie umieszczania dokumentów na JPK VAT: "Umieszczaj i koryguj jeśli NIP". Dokumenty z takiego rejestru zostaną umieszczone na JPK VAT, ale tylko jeżeli jest na nich NIP, wszystkie takie dokumenty zostaną podsumowane ze zmienionym znakiem i zostanie umieszczony jeden wiersz korygujący.

18.1.242.221 21 lutego 2018
1) Deklaracja VAT-7 - usunięcie pomniejszania kwot zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Obecnie należy je pomniejszać bezpośrednio na dokumentach zakupu.

18.1.240.220 20 lutego 2018
1) Rejestry VAT zakupu - zmiana układu okna detali.
2) Rejestry VAT zakupu - dodana została możliwość automatycznego przeliczania zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

18.1.239.217 17 lutego 2018
1) Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
2) JPK VAT - podpisywanie przez ePUAP - dodane zostało sprawdzanie czy wskazywany przez użytkownika plik xml jest rzeczywiście podpisany.

18.1.236.209 9 lutego 2018
1) Deklaracja VAT-7 - dodana została możliwość zmiany Urzędu Skarbowego.

18.1.235.205 5 lutego 2018
1) Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2) Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3) Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4) JPK VAT - dodana możliwość podpisywania przez ePUAP.

18.1.230.126 26 stycznia 2018
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3) Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4) Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie numeru PESEL, jeżeli "pracownik" przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
5) Dodane: Przygotowanie, Eksport i Wysyłanie pliku JPK_VAT w wersji 3.
6) Dodana: możliwość ustawienia wyłączenia automatycznego zapisu opisu zdarzeń gospodarczych do kartoteki.

17.2.227.1088 stycznia 2018
1) Poprawa wyszukiwania kontrahentów wewnątrzwspólnotowych w serwisie VIES.

17.2.226.105 5 stycznia 2018
1) Poprawa otwierania nowych okien detali - dotyczy tylko wcześniejszej wersji z 5 stycznia 2018.
2) Poprawa wyboru folderu eksportu pliku xml do programu "Płatnika" jeżeli żadne z nowych okien nie zostało wcześniej otwarte.

17.2.222.102 4 stycznia 2018
1) Dodana została generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu dla metody -Odwrotne Obciążenie- lub WNT -wewnątrzwspólnotowych faktur zakupu-.
2) VAT-27 - poprawa wyświetlanej łącznej wartości transakcji, jeżeli deklaracje VAT-27 były wpisywane "ręcznie".
3) Kalendarze pracy - poprawa wyświetlania, oraz dodane generowanie pozycji dla kalendarzy bez pozycji, na podstawie kalendarza podstawowego.
4) W oknie "O programie" dodana została aktywacja zmiany subskrypcji np. dokupienie modułu lub zmiana liczby firm.
5) Dodane zostało pobieranie pliku pomocy - zakładka "Narzędzia".

17.2.217.1219 19 grudnia 2017
1) Dokumenty VAT - poprawa pokazywania listy dokumentów, jeżeli na którymkolwiek dokumencie była kwota w eksportowej stawce VAT.

17.2.216.1206 6 grudnia 2017
1) Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2) Dokumenty VAT-UE i VAT-7 - dodany znacznik "Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna" uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji VAT-UE i VAT-7.
3) Deklaracja VAT-UE - poprawa wypełniania części dotyczącej usług.
4) Poprawa otwierania okna kontrahentów programu HM -Handel Magazyn.
5) Poprawa wydruku karty środka trwałego.
6) Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
7) Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
8) Odczyt danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci więcej niż jedne dane firmy.

17.2.208.1002 2 października 2017
1) Załącznik VAT-ZD - dodana możliwość zmiany lub usunięcia pomimo tego, że deklaracja VAT-7 została już wysłana jako E-Deklaracja.
2) MENU: Nowe okno "Dokumenty VAT" - dodane nowe okno umożliwiające dowolne filtrowanie, grupowanie i sumowanie wszystkich dokumentów z rejestrów vat, z możliwością eksportu.
3) Poprawa importu dokumentów z programu "HM-Handel Magzyn".

17.2.205.928 28 września 2017
1) Kadry - Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA ( także jeżeli kwota składki jest równa zeru ).
2) Kadry - Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

17.2.203.915 15 września 2017
1) Kadry -Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2) Kadry -Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3) Kadry -Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.

17.2.196.908 8 września 2017
1) Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml - sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń zostało przestawione, przesunięte.
Kody były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
2) Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.

17.2.194.906 6 września 2017
1) Kadry - Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml - umożliwiające eksport przy pustej nazwie skróconej firmy.
2) Kadry - Poprawa wyświetlania okien: -pracowników niepełnosprawnych i -wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

17.2.193.901 1 września 2017
1) Dodana E-Deklaracja VAT-UEK wersja 4.
2) Dodane wysyłanie E-Deklaracji VAT-UEK w wersji 4 i 3 bez podpisu elektronicznego.
3) Kadry Umowy o pracę i Aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
4) Kadry Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników
- jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
5) Kadry Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.

17.2.189.830 30 sierpnia 2017
1) Kadry Świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
2) Kadry Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
3) Kadry Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtra na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.

17.2.185.824 24 sierpnia 2017
1) Pracownicy -dodawanie nowej nieobecności pracownika - przywrócenie domyślnego zaznaczenia "Płatne" dla nieobecności usprawiedliwionych . Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2) Program "Płatnika" -eksport list płac.

17.2.182.822 22 sierpnia 2017
1) Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych (nie mniejszej niż 600zł).

17.2.178.818 18 sierpnia 2017
1) Okna z zakładkami (skróty klawiszowe) -zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych.
zalecana aktualizacja po zmianie struktur tabel

17.2.176.817 17 sierpnia 2017
1) Umowa o pracę - zmiany w wydruku.

18.1.264.406 6 kwietnia 2018
1) Poprawa wysyłania JPK_VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK

18.1.263.405 5 kwietnia 2018
1) JPK_VAT - generacja xml - zostało uwzględnione pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu użytkownik wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.

17.2.179.821 21 sierpnia 2017
1) Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.

17.2.172.816 16 sierpnia 2017
1) Poprawa: -wywoływania wydruków przelewów i wpłat, -otwierania okna stałych rocznych, -wywoływania i wyszukiwania firm w serwisie GUS.
2) Pracownicy - nowa wersja wydruku: Skierowania na badania.
3) Wstążka menu - drobne zmiany wyglądu.

17.2.170.814 14 sierpnia 2017
1) Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktur.
2) Zmiana formatu eksportu danych do "Programu Płatnika" na: *.kedu oraz *.xml.
3) Umowy o pracę - dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
4) Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
5) Składniki płacowe - dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składnikach płacy.
6) Stałe miesięczne - dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
7) Pracownicy - dodana możliwość umieszcenia historii zatrudnienia oraz wykształcenia.


17.2.166.806 6 sierpnia 2017
1) Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola "Poczta" podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.

17.2.165.802 2 sierpnia 2017
1) Świadectwa pracy - dodana możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2) Świadectwo pracy - poprawa etykiety pola na wydruku.
3) Wstążka MENU: Kartoteki - dodanie przycisku "Konta" .
4) Poprawa importu kosztowych dokumentów z programu HM , które wykorzystują pole użytkownika do określenia nazwy konta kosztów.

17.2.161.727 27 lipca 2017
1) Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pól 47, 48, 49 i 50 w przypadku korygowania deklaracji i potwierdzenia akceptacja wypełnienia jej na podstawie dokumentów. Program wyświetli informację, które deklaracje jeszcze wymagają skorygowania.

17.2.154.725 25 lipca 2017
1) Wysyłanie JPK VAT - dodanie opisu do błędu "Wewnętrzny błąd serwera".

17.2.153.719 19 lipca 2017
1) Deklaracja VAT-27 - dodana możliwość ręcznego korygowania tej deklaracji.

17.2.152.629 29 czerwca 2017
1) Kartoteka pracowników - dodane pole [dzienna norma czasu pracy].
2) Deklaracja VAT-27 - dodana możliwość korygowania deklaracji przez przenoszenie wierszy między towarami i usługami lub odwrotnie.
3) Wydruki bieżacych wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany numer referencyjny systemu E-Deklaracje.
4) Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany PESEL pracownika.
5) Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu VIES do odczytu danych kontrahenta wewnątrzwspólnotowego podczas dodawania.
6) Kartoteka kontrahentów - zmiana pobierania ulicy z przedrostkiem podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.

17.2.148.618 18 czerwca 2017
1) Dokumenty JPK - dodany wydruk UPO.
2) Kartoteka kontrahentów > Dodawanie kontrahenta -dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych podmiotu.

17.2.146.525 25 maja 2017
1) Wysyłanie JPK - zmiana wyświetlanego komunikatu dla wewnętrznego błędu serwera US, na który jest wysyłany JPK.
2) Korygowanie kwartalnej deklaracji VAT-7 - poprawa (wyłączenie) generacji deklaracji VAT-27.

17.2.145.510 10 maja 2017
1) Deklaracja VAT-7 - poprawa wypełniania pola 50 na podstawie dokumentów. Jeżeli są już zapisane deklaracje z kwotą w tym polu, może być wymagane jej skorygowanie, o czym program powiadomi.

17.2.144.508 8 maja 2017
1) Eksport list płac do programu "Płatnik" - poprawa eksportu RSA (imiennego raportu ZUS) w sytuacji gdy są dwie listy płac za różne miesiące z takim samym miesiącem wypłaty.

17.2.142.505 5 maja 2017
1) Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2) Eksport list płac do programu "Płatnik" - zmiany w eksporcie RSA.
3) Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4) Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu został dołączony symbol "(zw)".

17.2.140.424 24 kwietnia 2017
1) Poprawa otwierania okien ze starymi wersjami deklaracji zawierającymi dane adresowe płatnika.

17.2.139.421 21 kwietnia 2017
1) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - aktualizacja bibliotek do wysyłania plików.
2) Okno dokumenty JPK - dodana funkcjonalność automatycznego usuwania wierszy z listy, których wysyłka nie powiodła się.

17.2.137.404 4 kwietnia 2017
1) Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.

17.2.136.331 31 marca 2017
1) Zmiana komunikatu sprawdzającego wysłane E-Deklaracje VAT-27.

17.2.135.330 30 marca 2017
1) Deklaracja VAT-27 - poprawa wysyłania E-Deklaracji.

17.2.133.329 29 marca 2017
1) Deklaracje VAT-7 - poprawa uwzględniania dokumentów zakupów i korekt zakupów ze znacznikiami skorygowania podatku od: -nabyć środków trwałych i -nabyć pozostałych oraz -korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD.
Jeżeli były umieszczone dokumumenty oznaczone tymi znacznikami, proszę sprawdzić deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2017.

17.2.131.322 22 marca 2017
1) Poprawa sprawdzania właścicieli przed wysłaniem E-Deklaracji dla firmy typu osoba fizyczna i dopisanym w kartotece właścicieli współpracowniku (np. współmałżonku).

17.2.130.317 17 marca 2017
1) Deklaracja VAT-27 - poprawa celu złożenia na wydruku. Przypomienie: Od 1 stycznia 2017 deklaracji VAT-27 nie wolno składać w formie papierowej.
2) Deklaracje VAT-7 - poprawa(usunięcie) komunikatu o potrzebie skorygowania deklaracji jeżeli występowały zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3) Deklaracja VAT-7 i JPK VAT - poprawa wypełniania części dotyczącej zakupów uwzględniającej nowe pole na dokumentach zakupu lub korekt zakupu.

17.2.124.315 15 marca 2017
1) Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów. Jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2) Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
3) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodane wysyłanie korekt pliku, czyli pliku za ten sam okres.
4) Wysłane pliki JPK VAT - zmiany w wyświetlaniu kolekcji.

17.2.122.309 9 marca 2017
1) Ujednolicenie wysokości przycisków w oknach.
2) Okno wpisu ewidencji VAT Zakupu lub Korekty Zakupu - poprawa pokazywania przycisków [ Zapisz ] i [ Anuluj ] .

17.2.121.308 24 lutego 2017
1) Dodana obsługa deklaracji VAT-27 w wersji 2 z możliwością oddzielnego dodawania i usuwania deklaracji, jeżeli deklaracja VAT-7 jest składana kwartalnie.
2) Deklaracje VAT-27 - nowe okno do wyświetlania kolekcji.
3) Deklaracje VAT-7 - zmiany przycisków paska narzędziowego do wysyłania E-Deklaracji, odbierania UPO i wyświetlania wysłanych deklaracji w formacie .xml.
4) Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich E-Deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie .xml.
5) Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
6) Definicje ewidencji VAT - dodana została opcja, czy dokumenty ewidencji mają być przenoszone na JPK VAT.
7) Ewidencje VAT zakupów i korekt zakupów - dodane pole wyboru decydujące w jakich polach deklaracji VAT-7 i kolumnach pliku JPK VAT mają się znaleźć kwoty netto i VAT dokumentu. Dotyczy skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD.
8) Ewidencje VAT sprzedaży i korekt sprzedaży - dodany znacznik usługa, który decyduje o tym do jakiej grupy deklaracji VAT-27 przenoszą się dokumenty.

17.2.118.224 24 lutego 2017
1) Deklaracja VAT-7 - automatyczna zmiana wersji deklaracji z 16 na 17 w 2017 roku, jeżeli deklaracja została dodana w starej wersji programu i nie została wysłana jako E-Deklaracja.

17.2.117.223 23 lutego 2017
1) Wysyłanie E-Deklaracji - poprawa podpisywania wysyłanej E-Deklaracji podpisem elektronicznym.

17.2.115.221 21 lutego 2017
1) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w odczycie statusu wysyłki.
2) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w wyborze certyfikatu z podpisu elektronicznego.
3) Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
4) Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
5) Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.

17.2.114.217 17 lutego 2017
1) Poprawa importu dokumentów z programu HM.

17.2.112.217 17 lutego 2017
1) Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.

17.2.111.216 16 lutego 2017
Zamieszczona wersja jest pełną wersją programu. Zainstalowanie 30 -dniowej wersji testowej przez użytkownika wcześniejszej wersji może spowodować utratę danych!
1) Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu (7.x) nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2) Dodana E-Deklaracja VAT-UE wersja 4,
UWAGA! od 2017 roku nie wolno składać deklaracji VAT-UE w formie papierowej.
3) Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
4) Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu E-Deklaracji.
5) Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
6) Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
7) Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.

17.1.103.124 24 stycznia 2017
1)
Poprawa wysyłania E-Deklaracji PIT-4R i PIT-11 bez podpisu elektronicznego, oraz roku w kwocie autoryzującej wysyłanie E-Deklaracji VAT-7.

17.1.103.124 24 sty 2017
1)
Poprawa wysyłania E-Deklaracji PIT-4R i PIT-11 bez podpisu elektronicznego, oraz roku w kwocie autoryzującej wysyłanie E-Deklaracji VAT-7.

17.1.102.123 23 sty 2017
1)
Aktualizacja stałych miesięcznych.
2) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodana możliwość usuwania zaimportowanych wierszy sprzedaży lub zakupów.

17.1.101.117 17 sty 2017
1)
Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodane sprawdzanie czy wymagane dane nie są puste. Jeśli są istnieje możliwość automatycznego wypełnienia brakujących danych znakiem myślnika. Jest to przydatne np przy dokumentach z urządzeń fiskalnych gdzie nie występuje nip, nazwa i adres kontrahenta.

17.1.100.113 13 sty 2017
1)
Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana możliwość importu dokumentów z zewnętrznego pliku JPK VAT.

17.1.100.113 13 sty 2017
1)
Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana możliwość eksportu przygotowanego pliku JPK VAT.

17.1.99.501 5 sty 2017
1)
Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.

17.1.98.101 1 sty 2017
1)
Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2) Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.

16.2.97.1228 28 gru 2016
1)
Dodane sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2) Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.

16.2.96.1222 22 gru 2016
1)
Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.

16.2.95.1220 20 gru 2016
1)
Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.

16.2.94.1218 18 gru 2016
1)
Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2) Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.

16.2.92.1213 13 gru 2016
1)
Poprawa wywoływania okien korzystających z zarządzalnych bibliotek (.NET).

16.2.91.1212 13 gru 2016
1)
Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
2) Deklaracja VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11 - zmiany w generacji i zapisywaniu załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
3) Załącznik VAT-ZZ - poprawa wydruku powodu zwrotu.

16.2.90.1209 9 gru 2016
1)
Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.

16.2.89.1209 9 gru 2016
1)
Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.

16.1 01-06-2016
 Weszła do sprzedaży nowa edycja programu MK (Mała Księgowość),
która charakteryzuje się:
A) -Licencja (subskrypcja) na określony okres czasu: np. 1 rok, 2 lata lub inny okres do wyboru.
B) -Możliwością doboru ilości prowadzonych Firm.
C) -Moduł E-Deklarcje.
D) -Moduł Kadry Płace.
E) -Moduł Środki Trwałe.Opis zmian:

edycja programu, data modyfikacji, wprowadzone zmiany


Starsze wersje Maks 7.7

7.7.62. 21-03-2016
a) Dodana deklaracja VAT-7K (10).

7.7.60. 19-02-2016
a) Deklaracja VAT-7 (16) - poprawa błędu zamiany kwot między polami 37 i 38. Jeżeli deklaracja zawierająca niezerową kwotę w jednym z tych pól lub obu została już zapisana należy ją poprawić lub usunąć i wypełnić na nowo.

7.7.59. 19-02-2016
a) Dodana deklaracja VAT-7 (16) z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module E-Deklaracje.

7.7.56. 01-02-2016
a) Moduł kadrowo płacowy - zmiana wydruku aneksu do umowy o pracę.

7.7.54. 27-01-2016
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.

7.7.53. 24-01-2016 7.7.53. 24-01-2016
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Moduł Kadrowy-Płace - dodana deklaracja PIT-40 wersja 22.
c) Moduł E-Deklaracje - wysyłanie deklaracji PIT-40 wersja 22.

7.7.52. 23-01-2016
a) Dodane deklaracje PIT-28 wersja 19 i PIT-28A wersja 16.
UWAGA! Jeżeli deklaracje za rok 2015 zostały już wcześniej zapisane w poprzednich wersjach, należy je usunąć i dodać na nowo.

7.7.51. 20-01-2016
a) Dane firmy - zostały dodane pola danych osoby wypełniającej deklarację. Informacje z tych pól przenoszone są na nowo wypełniane deklaracje np. VAT-7, PIT-11.

7.7.50 19-01-2016
a) Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodany wydruk i wysyłanie jako E-Deklaracja.
b) Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-4R wersja 6 - dodany wydruk i wysyłanie jako E-Deklaracja.

7.5.36 29-12-2015
a) Zmiany w aktualizacji stałych rocznych i miesięcznych.

7.5.35 10-11-2015
a) Moduł kadrowo płacowy - Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dodana została możliwość nieuwzględniania zleceniobiorców.

7.7.42 17-10-2015
a) Deklaracja VAT-7K wersja 9 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module E-Deklaracje.
b) Deklaracja VAT-27K wersja 1 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module E-Deklaracje.

7.7.41 17-09-2015
a) Moduł E-Deklaracje - dodana możliwość wydruku urzędowego potwierdzenia odbioru dla deklaracji VAT-27.

7.7.40 13-09-2015
a) Moduł E-Deklaracje - aktualizacja schematów deklaracji VAT-7 i VAT-27 opublikowanych we wrześniu.
b) Deklaracja VAT-27 - poprawa wydruku w sytuacji gdy pozycje nie mieszczą się na jednej deklaracji.

7.7.39. 02-09-2015
a) Deklaracja VAT-7 wersja 15 - poprawa wypełniania kwoty w polu odwrotne obciążenie.

7.7.38. 26-08-2015
a) Umożliwienie ręcznego dodawania deklaracji VAT-27 , oprócz automatycznej generacji podczas tworzenia deklaracji VAT-7.
b) Rozbudowa współdziałania deklaracji VAT-27 i VAT-7.

7.7.37. 25-08-2015
a) Dodana możliwość wysyłania deklaracji VAT-27 przez moduł E-Deklaracje.
b) Poprawa wydruku deklaracji VAT-27.

7.7.36. 25-08-2015
a) Dodana deklaracja VAT-7 wersja 15 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module E-Deklaracje.
Uwaga:
Jeśli za miesiąc lipiec została wykonana deklaracja VAT-7 w wersji 14, należy ją usunąc i ponownie wypełnić w wersji 15.
Dla sprzedaży w stawce "odwrotne obciążenie", zostanie wygenerowana deklaracja VAT-27.
Deklaracja jest widoczna w MENU: Deklaracje » VAT-27.

7.7.34. 04-08-2015
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawa wykonania zestawienia wskaźników osób niepełnosprawnych.

7.7.31. 16-05-2015
a) Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów ZUS dotyczących osób ubezpieczonych.

7.7.30. 29-04-2015
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawa pola 10 na deklaracji PIT-11 wersja 22.

7.7.29. 15-04-2015
a) Dodana możliwość zmiany standardowej stawki ubezpieczenia wypadkowego na obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.
b) Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 22 (bez możliwości wypełnienia danych rezydenta) z wysyłaniem przez moduł E-Deklaracje.
Składkę wypadkową 1,80% obowiązującą od kwietnia, należy wpisać samodzielnie w stałych rocznych, po wydrukowaniu list płac za miesiąc marzec.

7.7.23. 06-02-2015
a) Moduł E-Deklaracje - poprawa wysyłania PIT-11 w sytuacji gdy w polu 24 nie są zaznaczone żadne koszty uzyskania przychodów.

7.7.20. 27-01-2015
a) Aktualizacja stałych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
b) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania dostępnych deklaracji bez podpisu kwalifikowanego dla firm, których właścicielem jest osoba fizyczna.

7.7.19. 18-01-2015
a) Wpis w Ewidencji VAT Zakupów - dodany przycisk "Przelicz 50%" ułatwiający wpisywanie kosztów eksploatacji pojazdów.
b) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-40.

7.7.18. 15-01-2015
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawa generacji deklaracji PIT-4R.
b) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-11 bez podpisu.

7.7.17. 13-01-2015
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Dodanie deklaracji PIT-28/18 i PIT-28A/15.
c) Moduł kadrowo płacowy - dodanie deklaracji: PIT-11/21, PIT-40/20, PIT-4R/5.
d) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-11/21, i PIT-4R/ 5.
e) Uwaga: Moduł E-Deklaracje - nie zawiera PIT-40, PIT-28, PIT-28A.

7.7.8. 11-02-2014
a) Moduł kadrowo płacowy - uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich przy eksporcie dokumentu RCA do programu "Płatnik".

7.7.7. 04-02-2014
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawa przepisywania wysokości firmowej stawki ubezpieczenia wypadkowego z roku 2013 na 2014 z poprawieniem już wygenerowanych list płac.
b) Poprawa przepisywania ustawień dotyczących 'firmy i roku' z roku 2013 na 2014.
c) Dodany komunikat o przepisaniu ustawień firmy z roku 2013 do roku 2014.

7.7.5. 28-01-2014
a) Poprawa wydruku Ewidencji VAT i Sumarycznej Ewidencji VAT.

7.7.4. 27-01-2014
a) Poprawa uwzględniania kodów nowych zasiłków podczas generacji listy płac.
b) Aktualizacja stałych miesięcznych.
c) Sumaryczne ewidencje VAT - zmiana w wyświetlaniu i drukowaniu stawek z zerowym VATem.
d) Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów ZUS dotyczących osób ubezpieczonych i zasiłków.
e) Moduł kadrowo płacowy - zmiana w eksporcie RSA do programu "Płatnik".

7.7.0. 19-01-2014
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Dodane deklaracje PIT-28 wersja 17 i PIT-28A wersja 14.
c) Import dokumentów z programów handlowych - miesiąc powstania obowiązku podatkowego VAT dla Faktur sprzedaży jest odczytywany z daty dostawy, a nie z daty wystawienia.
d) Moduł kadrowo płacowy - dodane deklaracje PIT-11 wersja 20, PIT-40 wersja 19 i PIT-4R wersja 4.
e) Moduł E-Deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 20, i PIT-4R wersja 4.
f) UWAGA! Aktualizacja do edycji 7.7. zakupionej wcześniej przed datą stycznia 2013 jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale Zakup.


Starsze edycje 7.6.

7.6.6. 05-12-2013
a) Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania VAT-UEK w wersji 3.

7.6.5. 24-10-2013
a) Ustawienie domyślnego wyglądu programu jako "Windows XP" po instalacji w systemie starszym niż "Windows Vista".

7.6.4. 16-10-2013
a) Poprawa wydruku deklaracji VAT-UE wersja 3 -uzupełnienie o "Logo UE".

7.6.3. 14-10-2013
a) Moduł edeklaracje - aktualizacja adresu bramki do wysyłania E-Deklaracji.

7.6.2. 28-09-2013
a) Przywrócenie stałej miesięcznej - zasiłku wychowawczego

7.6.1. 31-08-2013
a) Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja stałych miesięcznych.

7.6.0. 22-08-2013
a) Dodane deklaracje VAT-UE wersja 3, VAT-UEK wersja 3, załączniki VAT-UE/A wersja 3, VAT-UE/B wersja 3 i VAT-UE/C wersja 2 wraz z wysyłaniem przez moduł E-Deklaracje.
b) Jeżeli firma nie prowadzi obrotów z kontrahentami z Unii Europejskiej, zainstalowanie tej aktualizacji nie wprowadzi zmian.
c) UWAGA! Aktualizacja do edycji 7.6 z edycji kupionej wcześniej niż przed 1 września 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale "Zakup Maks".


Starsze edycje 7.5

7.5.5. 13-08-2013
a) Aktualizacja instalatora.

7.5.4. 09-08-2013
a) Moduł E-Deklaracje - dodana możliwość korygowania deklaracji VAT-7 wymagająca dodania lub zmiany załącznika VAT-ZD.

7.5.3. 31-07-2013
a) Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - zmiany w opisach rozwiązania i ustania umowy o pracę.
b) Moduł kadrowo płacowy - zwolnienie chorobowe i zasiłki - dodana stawka 60% pozwalająca na wpisanie zasiłku macierzyńskiego z taką stawką.
c) Aktualizacja systemu pomocy.

7.5.2. 06-06-2013
a) Moduł E-Deklaracje - dodana została możliwość korygowania wysłanej deklaracji VAT-UEK.
b) Aktualizacja systemu pomocy.

7.5.1. 22-05-2013
a) Poprawa opisów na wydruku deklaracji VAT-7 wersja 14.

7.5.0. 20-05-2013
a) Dodane deklaracje VAT-7 wersja 14 i VAT-7K wersja 8 z wydrukami i wydrukiem na oryginalnej deklaracji w wersji 12 oraz elektronicznym wysyłaniem w module E-Deklaracje.
b) Moduł E-Deklaracje - dla firm jednoosobowych (osoba fizyczna) dodane zostało wysyłanie deklaracji VAT-7 bez podpisu elektronicznego (wymagana jest kwota autoryzująca z deklaracji PIT).
c) Moduł kadrowy i E-Deklaracje - dla firm jednoosobowych (osoba fizyczna) dodane zostało wysyłanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R bez podpisu elektronicznego (wymagana jest kwota autoryzująca z deklaracji PIT).
d) UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.5 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 maja 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale zakup.


Starsze edycje 7.4

7.4.29. 10-05-2013
a) Moduł E-Deklaracje - poprawa wysyłania E-Deklaracji PIT-11.
b) Poprawa wydruku ewidecji wyposażenia.

7.4.28. 29-04-2013
a) Wersja Clr - dodane zestawienia należności i zobowiązań oraz Zestawienie SQL.
b) Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku 3 stronicowej list płac sumarycznie.

7.4.24. 18-04-2013
a) Załącznik VAT-ZD - zmiana wyboru filtrowania dokumentów po terminie płatności. Było co najmniej 150 dni od daty wpisania do programu, zostało zmienione na co najmniej 150 dni od końca miesiąca, którego dotyczy załącznik.
b) Definiowanie ewidencji VAT - poprawa wyświetlania po dodaniu nowej ewidencji, lub poprawieniu istniejącej.
c) VAT-7 wersja 13 - dodany wydruk na oryginalnych deklaracjach w wersji 12.

7.4.23. 15-04-2013
a) Wersja Clr - dodany załącznik VAT-ZD z obsługą wyboru dokumentów, informacji na dokumencie, że został uwzględniony na VAT-ZD i blokadą poprawiania oraz usuwania.
b) Okno ewidencji VAT - do przycisku "Sumarycznie" dodane zostało menu umożliwiające pokazanie sumarycznych ewidencji wraz z korektami (poprzednio wymagane było użycie klawisza "Shift").
c) Wydruk ewidencji VAT - dodany został komunikat, że wydruk może być wykonany dla jednego miesiąca.

7.4.22. 12-04-2013
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku listy płac w postaci pasków.
b) Dodana deklaracja VAT-7K w wersji 7.

7.4.15. 19-03-2013
a) Poprawa obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami np. "Kontrahenci".
b) Uaktywnienie przycisku "Importuj", który importuje kontrahentów z programu Fama.

7.4.17. 18-03-2013
a) Poprawa wywoływania polecenia "Drukuj".

7.4.14. 13-03-2013
a) Przywrócenie E-Deklaracji VAT-7 w wersji 12 w celu umożliwienia wysyłania korekt E-Deklaracji sprzed roku 2013.

7.4.12. 11-03-2013
a) Zmiany w niektórych wydrukach z sumowaniem.
b) Poprawa aktywności przycisku [ Zapisz pomimo tego ] w oknie wyświetlającym komunikat o błędzie na dokumencie.

7.4.10. 06-03-2013
a) Moduł kadrowo płacowy - poprawki w wydrukach list płac.
b) Moduł kadrowo płacowy - poprawa pokazywania okna informacyjnego po zapisaniu zwolnienia.
c) Dodany dodatkowy pasek informacyjny na którym wyświetla się skrót aktualnie otwartej firmy - można go włączać i wyłączać w menu widok lub przyciskiem zamykania.
d) Moduł kadrowo płacowy - poprawa wielokrotnego dodawania menu kadry jeśli otwierana była inna firma bez zamykania programu.

7.4.6. 328-02-2013
a) Deklaracja VAT-7 wersja 13(na razie bez załączników VAT-ZD).
b) Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej RMUA, wydruk dodany również do wydruków seryjnych. Dodana możliwość wydruku dla wszystkich pracowników za jednym razem.
c) Zmieniony wygląd programu z możliwością wyboru z kilku schematów ( Menu » Widok ).
d) Dokumenty VAT - dodana została możliwość oznaczania dokumentów jako rozrachunkowe z wpisaniem terminu płatności i daty zapłaty.
e) UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych. Proszę pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie przerywać aktualizacji struktury bazy.
f) Użytkownicy używający wersji poniżej 7.3 muszą najpierw zainstalować wersję 7.3. Możliwość pobrania w dziale Pobieranie.

7.4.3. 31-01-2013
a) Aktualizacja minimalnej podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.

7.4.2. 29-01-2013
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Jest to początek aktualizacji, do 10 lutego ukaże się wersja 7.4 ze zmienionym wyglądem, sposobem obsługi okien i pozostałymi zmianami. Ceny można sprawdzić w dziale zakup.


Starsze edycje 7.3

7.3.44, 18-01-2013

  1. Wymuszenie aktualizacji opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w 2013 roku.
  2. Poprawa wywoływania wydruku ewidencji vat sprzedaż w wersji ze wszystkimi stawkami.

7.3.43, 15-01-2013

  1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.

7.3.42, 10-12-2012

  1. Aktualizacja systemu pomocy.

7.3.41, 28-11-2012 1. Poprawa wywoływania okien rozrachunków i obrotów kont używających kontrolek .net w systemie "Windows XP". Biblioteki programu nie były poprawnie obsługiwane przez systemu "Windows XP".

7.3.43, 15-01-2013 1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.

7.3.42, 10-12-2012 1. Aktualizacja systemu pomocy.

7.3.40, 23-11-2012

  1. Deklaracja PIT-5 - dodana została możliwość generacji deklaracji za miesiąc grudzień 2012r.
  2. Opcje firmy - dodane zostało ustawienie pozwalające na wyłączenie generacji
  załącznika VAT ZZ do deklaracji VAT-7 pomimo tego, że w polu/polach zwrotu podatku vat na VAT-7 są niezerowe kwoty.

7.3.39, 24-10-2012

  1. Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-UE jeśli występuje załącznik VAT-UE/C.

7.3.38, 23-10-2012

  1. Deklaracja VAT-UE - poprawa generacji załącznika VAT-UE/C.

7.3.37, 27-09-2012

  1. Dodany został wydruk załącznika "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji".
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane zostały załączniki zwrotu podatku VAT-ZZ i VAT-ZT z możliwością wydruku i w wersji z e-deklaracjami pozwalające na wysyłanie deklaracji VAT-7 z tymi załącznikami.

7.3.32, 24-07-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu "Płatnika" - poprawa - nieeksportowanie na RZA pracowników i właścicieli, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawianie zwolnienia - dodanie komunikatu jeśli okres poprawianego zwolnienia "zachodzi" na inne zwolnienie lub nieobecność.

7.3.31, 26-06-2012

  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa automatycznego wypełniania pola 35 w dodawanej deklaracji.

7.3.30, 20-06-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - dodane automatyczne zaznaczanie "Świadczenie płaci w całości ZUS" dla dodawania nowego zasiłku lub świadczenia.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - poprawa zapisu przy poprawianiu już istniejącego wpisu.

7.3.27, 10-05-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania składnika wynagrodzenia "nadgodziny". Błąd występował od wersji 7.3.22.

7.3.26, 26-04-2012

  1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego.

7.3.23, 04-04-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.

7.3.23, 04-04-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.

7.3.22, 28-03-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania dat badań lekarskich i szkoleń BHP z możliwością sortowania.
  2. Moduł kadrowo płacowy - okno informacji o pracowniku - kontrolkom nadane zostały kolory i pogrubiona czcionka poprawiająca czytelność.
  3. Moduł kadrowo płacowy - opcje - dodane zostało ustawienie czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczać tylko z wynagrodzenia zasadniczego czy z definiowanych składników. Ustawienie można włączać globalnie bądź dla poszczególnych firm.
  4. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - dodane zostało ustawienie czy składnik ma być uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  5. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy wstecz obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników płacowych.
  6. Moduł kadrowo płacowy - okna: kalendarza pracy firmy i obecności - dodana została automatyczna zmiana rozmiaru kontrolek.
  7. Moduł kadrowo płacowy - dodawanie nowej firmy - dodana została automatyczna generacja kalendarzy pracy dla 1/2 i 1/4 etatu.
  8. Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - dodane zostały pola ilości godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
  9. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu płatnika - generacja wyłącznie dokumentu RZA w sytuacji gdy ubezpieczeni podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  10. Moduł kadrowo płacowy - opcje firmy - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy obliczać podstawę do ubezpieczeń.
  11. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych.

7.3.19, 16-02-2012

  1. Poprawa wstawiania brakujących deklaracji przez rozwijalne menu na przycisku "Dodaj".

7.3.18, 08-02-2012

  1. Stawki kilometrowe - usunięty został nieobowiązujący wpis z datą 1 stycznia 2012. Jeśli były dokonywane wpisy w ewidencji przebiegu pojazdu po 1 stycznia 2012 z tymi stawkami, należy je sprawdzić i poprawić jeśli tego wymagają.

7.3.17, 07-02-2012

  1. Wymuszenie zmiany stawki ubezpieczenia emerytalnego płaconego przez pracodawcę i przypisanie na stałe stawki obowiązującej w styczniu 2012.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisu stawki emerytalnej płaconej przez pracodawcę na listach płac.

7.3.16, 03-02-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wyliczania ilości dni pracy przy etatach niepodzielnych bez reszty przez 8 np. 1/3, 1/5.
  2. Stałe roczne - umożliwienie wpisania stawki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę obowiązującej o 1 lutego 2012 i dodanie okno informacyjnego, że należy to zrobić samodzielnie po wykonaniu list płac za styczeń 2012.

7.3.14, 01-02-2012

  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania deklaracji jeśli nie występuje ulica płatnika lub podatnika.

7.3.12, 31-01-2012

  1. Aktualizacja stałej miesięcznej: podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Moduł kadrowo płacowy - PIT-40 - poprawa wypełniania pola 75.

7.3.11, 19-01-2012

  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-11 jeśli nie ma zaznaczonego PIT-R.
  2. UWAGA: Zostanie wykonana aktualizacja struktur bazy danych.

7.3.10, 18-01-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - aktualizacja wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.

7.3.9, 18-01-2012

  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-4R.

7.3.8, 17-01-2012

  1. Moduł e-deklaracje - aktualizacja odbierania potwierdzeń w związku ze zmianami
  w systemie e-deklaracje.

7.3.7, 13-01-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa rozwijania list rozwijalnych w oknach z kontrolką reporter: umowy o pracę i świadectwa pracy.

7.3.6, 13-01-2012

  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.

7.3.5, 12-01-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - PIT-11 wersja 19 i PIT-40 wersja 17 - dodane automatyczne wypełnianie przy kosztach uzyskania przychodu powyżej 40%.

7.3.3, 11-01-2012

  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych (oprócz podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ nie jest jeszcze opublikowana).
  2. Moduł kadrowo płacowy - nowe deklaracje PIT-11 wersja 19, PIT-40 wersja 17, PIT-12 wersja 5.
  3. Moduł kadrowo płacowy - na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dodana została kontrola nr PESEL pracownika.
  4. Kontrahenci - dodana została możliwość wpisywania w pole NIP nr PESEL z kontrolą.
  5. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011
  jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale Zakup.
  6. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP.
  7. Nowe deklaracje dla ryczałtowców PIT-28 wersja 16 i PIT-28A wersja 13.


Starsze edycje 7.2

7.2.45, 19-12-2011

  1. Podczas importu dokumentów z programów "Fama" lub "Faktura" dodany został komunikat, jeśli importowany dokument nie posiada wartości.

7.2.44, 13-12-2011

  1. e-deklaracje - dodana została możliwość usuwania deklaracji VAT-UEK wysłanej wcześniej jako e-deklaracja w celu ponownego jej skorygowania i wysłania.

7.2.42, 12-12-2011

  1. Zmiana w imporcie dokumentów walutowych z programów "Fama". Wartości dokumentów eksportowych, są przeliczane po kursie waluty na podstawie wartości razem w walucie.

7.2.41, 10-11-2011

  1. Przywrócenie automatycznego wypełniania deklaracji VAT-7 w wersji 10 w celu składania korekt deklaracji.

7.2.40, 24-10-2011

  1. Wersja CLR - dodana możliwość wysłania e-deklaracji VAT-UE ze wszystkimi zerowymi kwotami.

7.2.39, 29-09-2011

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa użycia wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby z brutto na netto.

7.2.38, 09-09-2011

  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 18.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została opcja pozwalająca użyć wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby.

7.2.35, 17-06-2011

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa generowania dodatków i potrąceń na listach płacowych(wystąpiło tylko w wersji 7.2.33). Jeśli w wersji 7.2.33 była generowana lista płac typu "wynagrodzenie za miesiąć" po zainstalowaniu wersji 7.2.35 należy ją usunąć i wygenerować na nowo.

7.2.33, 08-06-2011

  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana obsługa automatycznego wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za pracę w nocy na liście płac na podstawie ilości nadgodzin i godzin nocnych wpisanych na liście obecności(wymaga zdefiniowania takiego składnika płacowego).
  2. Aktualizacja modułu e-deklaracji w wersji clr.
  3. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.

7.2.31, 20-05-2011

  1. Dodana stawka vat "Vat rozlicza nabywca" i możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży vat jako "Dostawa towarów dla której płatnikiem jest nabywca" w celu wpisywania faktur wewnętrznych. Tak wpisane dokumenty vat automatycznie przen oszą się do odpowiednim pól na deklaracji VAT-7.

7.2.26, 24-03-2011

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa umieszczania zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłku macierzyńskiego na świadectwie pracy i w karcie zasiłkowej.

7.2.25, 16-03-2011

  1. Umożliwienie korygowania e-deklaracji VAT-7 w wersji 12.

7.2.24, 15-03-2011

  1. Dodany wydruk deklaracji VAT-7 wersja 12 na formularzu.
  2. Moduł środki trwałe - poprawa likwidacji środka trwałego.

7.2.22, 16-02-2011

  1. Poprawy wydruków ewidencji zakupów i korekt zakupów vat tylko z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

7.2.21, 14-02-2011

  1. Uzupełnienie stawek vat o stawkę 6% dla faktur RR, należy włączyć używanie tej stawki w odpowiednich ewidencjach zakupu.
  2. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktur.

7.2.20, 14-02-2011

  1. Aktualizacja modułu e-deklaracje po aktualizacji certyfikatu przez bramkę edeklaracji.

7.2.18, 10-02-2011

  1. Poprawa etykiety(stawki vat) przy opisie dokumentów wewnątrzwspólnotowych.
  2. Dodane wyłączanie filtru na okres w momencie dodawania nowych wpisów do ewidencji vat.
  3. Okno ewidencji vat sumarycznie dodane kolumny z podziałem wartości na stawki vat.

7.2.17, 09-02-2011

  1. Dodany wydruk deklaracji VAT-7 wersja 12 na oryginalnym formularzu w wersji 10.

7.2.16, 08-02-2011

  1. Uruchomione deklaracje VAT-7 w wersji 12.
  2. Poprawa wydruku ewidencji vat sprzedaży, jeśli występują kwoty w stawce zero procent eksport.

7.2.14, 07-02-2011

  1. Uruchomione wydruki sumaryczne ewidencji vat i rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej ze struktury zakupów.

7.2.12, 07-02-2011

  1. Dodana opcja umożliwiająca wyszukiwanie zdalnych drukarek sieciowych.

7.2.11, 04-02-2011

  1. Zmiana etykiet na dokumentach zakupów vat informujących jakiej sprzedaży dotyczą wartości.
  2. Poprawa dodawania dokumentów zakupów vat, jeśli służą tylko sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  3. Wyłączenie kontroli poprawności NIPu dla kontrahentów zagranicznych.

7.2.6, 31-01-2011

  1. Aktualizacja kolejnych opublikowanych stałych miesięcznych.

7.2.5, 22-01-2011

  1. Wprowadzanie wartości vat dokumentu - dodane automatyczne kończenie edycji pola po wpisaniu kwoty z groszami.

7.2.4, 21-01-2011

  1. Poprawa błędu uniemożliwiającego wywołanie okna sumarycznych ewidencji sprzedaży vat.

7.2.2, 21-01-2011

  1. Poprawa wymuszania odczytu stawek vat przy zmianie roku w programie.
  2. Dodane deklaracje PIT-28 wersja 15 i PIT-28A wersja 12.

7.2.1, 20-01-2011

  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok z pozostawieniem i możliwością księgowania zapisów ze starymi stawkami vat.
  2. Aktualizacja kalendarza uwzględniająca nowe święto "Trzech Króli".
  3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych.
  4. Zmiany w oknach wprowadzania wpisów do ewidencji vat i księgi/ewidencji przychodów zwiększające czytelność.
  5. Dodana kontrola poprawności nipu przy zapisywaniu kontrahentów w kartotece i zapisywyaniu dokumentów z kontrahentem.
  6. Aktualizacja 7.2 jest płatna.


Starsze edycje 7.1.

7.1.46, 15-12-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania stawki dziennej zwolnienia chorobowego w sytuacji kiedy w okresie obliczania w co najmniej jednym miesiącu pracownik jest na dwóch listach płacowych.

7.1.45, 03-12-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku karty wynagrodzeń pracownika dla sytuacji kiedy dzień wypłaty nie jest w tym samym miesiącu, za który jest wypłata.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodany uproszczony wydruk listy płac z oddzielnymi kolumnami wypłata gotówką i przelewem.

7.1.44, 27-10-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - umowy o pracę - dodane miejsce wypłaty wynagrodzenia i możliwość oznaczenia, że wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne.

7.1.43, 25-10-2010

  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa błędu, który uniemożliwiał zapisanie deklaracji z ujemną kwotą w polu 21 i zerową w polu 22.

7.1.42, 27-08-2010

  1. Składki właścicieli - poprawa wyświetlania stawki ubezpieczenia wypadkowego, jeśli właściciel używa innej(własnej) stawki.

7.1.41, 10-08-2010

  1. Zmiany w deklaracjach VAT-UE, automatyczne proponowanie kolejnych miesięcy lub kwartałów w zależności od ustawienia, czy wypełniać VAT-UE miesięcznie.
  2. Zmiany w imporcie fiskalnych faktur vat, lub faktur wystawionych na podstawie paragonów z programów Faktura i Fama.

7.1.38, 09-06-2010

  1. Właściciele - dodana możliwość definiowania własnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

7.1.36, 24-05-2010

  1. Moduł e-Deklaracje - dodana została możliwość wysyłania korekt deklaracji VAT-7 z wymaganym załącznikiem ORD-ZU.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.

7.1.34, 18-05-2010

  1. Aktualizacja pliku pomocy.

7.1.32, 19-04-2010

  1. Dodana została możliwość oznaczania wpisów w ewidencjach vat, dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych pozwalająca na pełne wypełnienie deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UE/ABC.

7.1.31, 09-04-2010

  1. Poprawka wywoływania deklaracji VAT-7.

7.1.30, 08-04-2010

  1. Poprawa blokowania przycisków dodaj, popraw i usuń w ewidencjach dla zamkniętych miesięcy, jeśli filtr na miesiąc jest ustawiany z okna głównego.
  2. Dodana deklaracja VAT-UEK.
  3. Dodany moduł e-Deklaracje do elektronicznego wysyłania deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UEK. Moduł jest opcjonalny i płatny.

7.1.26, 31-03-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pokazywania przysługujących dni urlopu w zestawieniu wykorzystanych urlopów dla wszystkich pracowników.

7.1.25, 17-03-2010


  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodane zostało ostrzeżenie, jeśli podczas zapisywania nie jest wypełnione pole liczba miesięcy zaliczana do urlopu.

7.1.23, 17-03-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - przywrócone zostało informacyjnie pole ilość dni urlopu. Dodana została funkcja umożliwiająca przepisanie wartości z tego pola do liczby przysługujących dni urlopu za dany rok (trzeba kliknąć przycisk Urlopy przysługujące z wciśniętymi klawiszami Ctrl Shift).

7.1.22, 16-03-2010

  1. Poprawa importu paragonów z programów fama, jeśli w famie są używane drukarki fiskalne.

7.1.21, 15-03-2010

  1. Właściciele - dodana została opcja czy ma być odliczana kwota wolna od podatku przy wypełnianiu deklaracji PIT-5.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została lista urlopów przysługujących z ilością dni za poszczególne lata, należy sprawdzić i ewentualnie skorygować początkowe wypełnienie listy.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została możliwość drukowania kart obecności do podpisywania dla każdego pracownika na oddzielnej kartce jako wydruk seryjny.

7.1.17, 05-03-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - uaktualnienie wydruków list płac w części koszty płacowe o składkę na emerytury pomostowe.

7.1.16, 16-02-2010

  1. W definicji ewidencji vat dodana została opcja, czy ewidencja ma być uwzględniana przy autoksięgowaniu do księgi przychodów i rozchodów.
  2. Aktualizacja wydruku obliczenia dochodu dla ryczałtowców - dodany miesiąc i rok.

7.1.14, 12-02-2010

  1. Deklaracja VAT-UE wersja 2 z załącznikami z możliwością ustawienia czy deklaracje mają być wypełniane miesięcznie, czy kwartalnie.

7.1.10, 08-02-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - listy płac - poprawa wydruku czterostronicowej listy płac - na ostatniej stronie dwa razy drukował się nagłowek strony przez co nie mieściły się wszystkie pozycje na stronie.

7.1.9, 04-02-2010

  1. Środki trwałe - poprawa obliczania amortyzacji w przypadku gdy wartość rozbudowy środka w roku przekracza wartość początkową.

7.1.7, 03-02-2010

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa kolumny koszty płacowe na wydruku listy płac z kosztami płacowymi.

7.1.6, 01-02-2010

  1. Deklaracja VAT-7 dodana została możliwość wydruku wersji 11 na oryginałach wersji 10.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana została obsługa funduszu emerytur pomostowych.

7.1.4, 27-01-2010

  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w stałych miesięcznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana możliwość zmiany wielu pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, poprzez funkcję popraw wiele.

7.1.3, 26-01-2010

  1. Poprawa kwoty wolnej od podatku w stałych rocznych.
  2. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.

7.1.2, 15-01-2010

  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych.
  2. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-4R w wersji 3.
  3. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT12 w wersji 4.


Starsze edycje 7.0.

7.0.60, 29-10-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych - poprawa pokazywania pracowników dla zestawień z wcześniejszych lat.

7.0.53, 20-07-2009

  1. Deklaracja PIT-5 - poprawa liczenia podatku dochodowego przy wejściu w drugi próg podatkowy.

7.0.52, 14-07-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa eksportu do "Płatnika" pracowników na urlopach wywchowawczych od stycznia 2009 roku.
  2. Moduł kadrowo płacowy - Lista płac - zlecenie - dodane automatyczne obliczanie zlecenia z podatkiem zryczałtowanym.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana informacja po zmianie etatu na inny niż pełny i nie przypisaniu innego kalendarza pracy.

7.0.50, 25-05-2009

  1. Poprawa błędu importu dokumentów z programów Fit Fama i Faktura. Pomimo tego, że import paragonów był wyłączony, paragony były importowane. Należy usunąć zaimportowane paragony.

7.0.48, 14-05-2009

  1. Archiwizacja danych - dodane opcje archiwizacji, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.
  2. Poprawa błędu importu dokumentów z programów Fit Fama i Faktura. Błąd dotyczy importu dokumentów z dodatkową stawką vat np. 3%. Należy na nowo zaimportować dokumenty i skorygować deklarację VAT-7.

7.0.45, 27-04-2009

  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność w stałych miesięcznych.

7.0.44, 23-04-2009

  1. Dodana możliwość zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego na 1.67, bez potrzeby zaznaczania: Firma używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.

7.0.42, 20-04-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 17.
  2. Księga przychodów i rozchodów - dodana znacznik, czy wpisany remanent jest remanentem początkowym.

7.0.40, 31-03-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostały karty zasiłkowe.

7.0.39, 30-03-2009

  1. Księga przychodów i rozchodów narastająco - zmienione zostało okno i wydruk z pokazaniem remanentu początkowego oddzielnie.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostało okno "Listy płac - sumarycznie", w którym można uzyskać zestawienie list płacowych z możliwością filtrowania według kryteriów: rok, miesiąc, dział, pracownik,...

7.0.35, 20-03-2009

  1. Zmiana wydruku obliczania dochodu dla księgi przychodów i rozchodów.
  2. Poprawa automatycznej numeracji przy wpisywaniu dokumentów sprzedaży.

7.0.33, 17-03-2009

  1. Przywrócenie w tytule głównego okna skrótu firmy.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - przy umowach na okres próbny i czas określony, dodana została możliwość wstawienia klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodane zostało pole uwagi.
  4. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - zmienione zostało formatowanie normy czasy pracy na wydruku, przeliczenie części dzięsiętnych godzin na minuty.
  5. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodany został aneks do umowy o pracę z możliwością przenoszenia danych z umowy, której dotyczy.
  6. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość wypisywania umów jako kopii istniejącej umowy, co ułatwia wpisywanie wielu umów, wystarczy zmienić pracownika.

7.0.26, 10-03-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące w sytuacji gdy na liście pracownika występowało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

7.0.25, 05-03-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - uwzględniona zmiana ilości dni płaconych przez pracodawcę dla pracowników powyżej 50 roku życia obowiązująca od 1 lutego 2009.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została możliwość wpisania ilości dnia wynagrodzenia chorobowego wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia.
  3. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.

7.0.23, 01-02-2009

  1. Aktualizacja obliczania podatku na PIT5L.

7.0.22, 28-01-2009

  1. Aktualizacja stałych miesięcznych za styczeń i luty 2009.

7.0.20, 27-01-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - eksport do Płatnika - dodany wybór foldera do którego będzie eksportowany plik. W nazwie pliku dodana data i godzina eksportu.

7.0.19, 21-01-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisu pola na deklaracji PIT11.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisów pól na rozwiązaniu umowy o pracę.
  3. Poprawa wywoływania importu z programów fakturujących.

7.0.18, 10-01-2009

  1. Nowe deklaracje VAT7 wersja 10, VAT7K wersja 4 i PIT28 wersja 14.

7.0.14, 09-01-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wywoływania wydruku seryjnego "Rocznych ewidencji czasu pracy" w przypadku jeśli jest więcej niż jedna lista płac typu za miesiąc w miesiącu.

7.0.11, 08-01-2009

  1. Moduł kadrowo płacowy - umowa o pracę - poprawa wydruku dla sytuacji, gdy godzinowa i/lub tygodniowa norma czasu pracy zawiera miejsca po przecinku.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wywoływania wydruków seryjnych imiennej karty przychodów i rocznej ewidencji czasu pracy.

7.0.10, 07-01-2009

  1. Aktualizacja stałych rocznych na 2009r.
  2. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 16.
  3. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT4R wersja 2.
  4. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-40 wersja 16.
  5. Moduł kadrowo płacowy - dodana została możliwość przypisania grupy niepełnosprawności.
  6. Moduł kadrowo płacowy - dodane zestawienie - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  7. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja uruchamiania programu "Płatnik" i przestawiania limitu zmiany hasła programu "Płatnik".


Starsze edycje 6.7.

6.7.35, 12-03-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - podczas generacji listy płac dodana została możliwość wyboru dla jakich działów lista ma się wygenerować.

6.7.33, 06-03-2008

  1. Stałe miesięczne - poprawka możliwości wpisywania minimalnych podstaw od miesiąca marca 2008.

6.7.30, 07-02-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk wypełnionej karty obecności do podpisywania.

6.7.28, 06-02-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej ewidencji czasu pracy.

6.7.27, 01-02-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawka eksportu do Płatnika deklaracji RCX, w wypadku kiedy firma nie ma prawa do wypłaty zasiłków i pracownik część miesiąca jest w pracy, a część na urlopie macierzyńskim.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wypełniania wielkości składki na ubezpieczenie wypadkowe w stałych rocznych - dotyczy tylko firm, które nie używają własnej wielkości składki.
  3. Właściciele składki - zmieniony filtr na rok, filtruje po roku z daty zapłaty, a nie za jaki rok jest składka.
  4. Deklaracja PIT-28 - dodane uwzględnianie składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej(działa tylko w sytuacji, gdy jest jeden właściciel i jedna osoba współpracująca).

6.7.24, 23-01-2008

  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka(program wypełniał pole ulga na wychowanie dzieci, ale nie odliczał jej od kwoty podatku należnego), należy otworzyć już wypełnioną deklarację i wpisać kwotę ulgi ponownie.

6.7.22, 18-01-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - poprawka pokazywania potrąceń(bez specjalnej kombinacji klawiszy).

6.7.19, 17-01-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R(zera na ostatniej stronie).

6.7.18, 15-01-2008

  1. Wydruki dodatkowe - zmiana sposobu obsługi.
  2. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R.
  3. Moduł kadrowo płacowy - do wydruków seryjnych dodana imienna karta przychodów z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkiem chorobowym.

6.7.17, 11-01-2008

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku indywidualnej karty wynagrodzeń dla pracownika i wydruków seryjnych z kartoteki pracowników.

6.7.16, 11-01-2008

  1. Ryczałt - poprawka obliczania dochodu jeśli występuje osoba współpracująca.

6.7.14, 09-01-2008

  1. Deklaracja PIT-4R - poprawka wypełniania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną(uzupełnienie o pesel).

6.7.0, 08-01-2008

  1. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-4R wersja 1.
  2. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-40 wersja 15.
  3. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-12 wersja 3 plus oświadzenie o odliczeniu ulgi prorodzinnej.
  4. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT2 - nowa wersja.
  5. Aktualizacja stałych rocznych, miesięcznych, ...
  6. Ryczałt - przy obliczaniu dochodu dodane zostało uwzględnianie składek na ub. osoby współpracującej dla jednego właściciela.
  7. Ryczałt - deklaracje PIT-28 wersja 13 i PIT-28A wersja 11.


Starsze edycje 6.6.

6.6.24, 14-08-2007

  1. Część kadrowa - poprawa wypełniania informacji na nowo dodawanych świadectwach pracy.

6.6.22, 02-08-2007

  1. Część płacowa - poprawa zaokrąglania składek na ubezpieczenia.

6.6.21, 18-07-2007

  1. Lista płac - dodana została możliwość wygenerowania przelewów z opcją eksportu do formatu ELIXIR lub SAPORD.

6.6.18, 13-07-2007

  1. Pracownicy - świadectwa pracy - dodana została możliwość zapisywania świadectw pracy z automatycznym wypełnianiem pól.

6.6.16, 11-07-2007

  1. Poprawa błędu - jeśli pracownik lub właściciel nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, program nie wyliczał składki na ubezpieczenie rentowe (występował tylko od wersji 6.6.0)

6.6.11, 10-07-2007

  1. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość zapisywania wielu umów o pracę.
  2. Zasiłki macierzyńskie - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA.
  3. Urlopy wychowawcze - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA i RSA.
  4. Urlopy bezpłatne i nieobecności nieusprawiedliwione - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RSA.

6.6.0, 05-07-2007

  1. Obsługa różnych stawek ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę i ubezpieczonego.
  2. Właściciele składki - dodana została możliwość filtrowania po właścicielu i roku składek.


Starsze edycje 6.5.

6.5.31, 07-05-2007

  1. Część kadrowo płacowa, poprawka błędu obliczania stawki dziennej zasiłku chorobowego, występował dla pracowników z wynagr. min. powyżej wersji 6.5.26. Należy poprawić zwolnienie i listę płac.

6.5.30, 20-04-2007

  1. Wydruki księgi przychodów i rozchodów, oraz narastająco księgi przychodów i rozchodów bez kolumny koszty reprezentacji i reklamy.
  2. Wydruk deklaracji VAT-UE, dodane w opisie deklaracji nowe kraje członkowskie.

6.5.28, 05-04-2007

  1. Usunięcie komunikatu Key Violation przy zakładaniu nowej firmy.

6.5.26, 16-03-2007

  1. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w wynagrodzeniu na umowie o pracę, proszę odpowiednio oznaczyć składniki, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  2. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w podstawie zasiłku chorobowego. proszę sprawdzić oznaczenie składników, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  3. Wpisywanie zwolnienia chorobowego - dodane zostało okno, które szczegółowo pokazuje sposób obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

6.5.22, 19-02-2007

  1. Stałe roku - dodana została możliwość zdefiniowania stawki vat: Nie podlega VAT na terenie Polski i automatyczne przenoszenie wpisów w tej stawce na deklarację VAT-7.
  2. Część kadrowa - stałe roku: poprawione zostało automatyczne wypełnianie stawki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

6.5.17, 14-02-2007

  1. Część kadrowa - poprawa skreśleń symbolu deklaracji na wydruku PIT-11/8B na czystych kartkach.

6.5.16, 08-02-2007

  1. Część kadrowa, stałe roczne - aktualizacja kwoty kosztów uzyskania przychodu dla zamiejscowych.

6.5.0, 26-01-2007

  1. Część kadrowa - deklaracja PIT-40 wersja 14.
  2. Część kadrowa - deklaracja PIT-11 wersja 15.
  3. Wypełnianie i aktualizacja stałych rocznych.


Starsze edycje 6.4.

6.4.41, 26-01-2007

  1. Właściciele - zmiana umożliwiająca wpisywanie udziałów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.4.40, 22-01-2007

  1. Deklaracja PIT-28 dla ryczałtu, dodana możliwość wypełniania obliczonych kwot ryczałtu na ostatniej stronie.

6.4.37, 10-01-2007

  1. Część płacowa - listy płac - poprawa generacji listy płac, jeśli lista jest za grudzień 2006r., a data wypłaty jest w 2007r. Należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo.

6.4.33, 05-10-2006

  1. Kartoteka pracowników - zmiana opcji Pracuje na godziny na pole wyboru Rodzaj wynagrodzenia. Jest możliwość wybrania stałe, na godziny, zmienne (np. akord).
  2. Zwolnienia chorobowe - poprawa liczenia stawki dziennej gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej niż połowę dni wynikających z ob. pracy, program dopełnia podstawę uwzgl. rodzaj wynagrodzenia.
  3. Dla wynagr. stałego, jeśli pracownik chorował i w miesiącu choroby jego wynagr. zas. było inne niż jest obecnie, należy na liście za ten miesiąc poprawić kwotę: Podstawa do liczenia stawki dziennej.

6.4.32, 11-09-2006

  1. Kadry i płace: zwolenienia chorobowe - przywrócona stawka 70%.

6.4.31, 04-09-2006

  1. Część kadrowo-płacowa - dodane nowe kody podmiotu podstawowego z rozszerzeniem do współpracy z programem Płatnika.

6.4.26, 01-06-2006

  1. Cześć kadrowo-płacowa, dodana możliwość oznaczania w kalendarzu firmy dowolnego dnia jako roboczego.

6.4.25, 18-05-2006

  1. Lista obecności - poprawa wyświetlania nieobecności.

6.4.24, 19-04-2006

  1. Środki trwałe - dodana możliwość zmiany wartości środka trwałego.

6.4.22, 20-02-2006

  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka zaznaczania informacji o kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy tylko takich deklaracji gdzie koszty są inne niż od jednego zakładu pracy.

6.4.21, 09-02-2006

  1. Deklaracja PIT-40 wersja 13 - poprawa zaokrąglania zaliczek na podatek do pełnych złotych.

6.4.20, 08-02-2006

  1. Deklaracja PIT-5 wersja 15 i PIT-5L wersja 3.

6.4.17, 07-02-2006

  1. Deklaracja PIT-4 wersja 17.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 13.
  3. Deklaracja PIT-11/8B wersja 14.

6.4.15, 30-01-2006

  1. Zwolnienia chorobowe - dodane nowe stawki 90% i 75%.

6.4.12, 24-01-2006

  1. Deklaracja PIT-28 przy automatycznym wypełnianiu uwzględnianie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

6.4.11, 24-01-2006

  1. Deklaracja VAT-UE oraz załączniki do niej, zmiana odrzucania groszy na zakrąglanie kwot do pełnych złotych.
  2. Pracownicy - poprawa wydruku karty pracy, jeśli pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca.

6.4.10, 20-01-2006

  1. Deklaracja VAT-7 - zmiana sprawdzania kwot podatku na podstawie kwot netto.

6.4.0, 17-01-2006

  1. Deklaracja PIT-28 wersja 12 (za 2005 rok).


Starsze edycje 6.3.

6.3.12, 12-01-2006

  1. Zmiana w ostatniej deklaracji VAT-7 za rok 2005, zaokrąglanie, a nie odrzucanie groszy, tak samo jak w deklaracjach od roku 2006.

6.3.5, 21-10-2005

  1. Deklaracja VAT-7 wersja 9.


Starsze edycje 6.2

6.2.32, 13-09-2005

  1. Poprawka zestawienia wykorzystania urlopów, tak aby pokazywał tylko pracowników zatrudnionych w wybranym roku.
  2. Poprawa deklaracji VAT-UE, oryginalna deklaracja zawiera 9 pozycji dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a program pozwalał na wpisanie 10 pozycji. Jeśli wcześniej wpisane deklaracje zawierają wypełnioną 10 pozycję, należy usunąć deklarację i zapisać ją na nowo, program wypisze wówczas automatycznie załącznik.

6.2.30, 22-07-2005

  1. Zestawienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pojedynczego pracownika, jak i dla wszystkich razem.

6.2.25, 22-04-2005

  1. Załączniki VAT-UE/A i VAT-UE/B do deklaracji VAT-UE.

6.2.24, 07-04-2005

  1. Dla właścicieli i pracowników dodana została możliwość określenia jakie identyfikatory wysyłać do programu "płatnika". Dla pracowników dodana zostało możliwość zmiany tych identyfikatorów dla wielu zaznaczonych pracowników - przycisk "Popraw wiele" w kartotece pracowników.

6.2.18, 18-03-2005

  1. Wydruk deklaracji PIT-5 wer.14 na oryginale.
  2. Wydruk deklaracji PIT-5L wer.2 na oryginale.
  3. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.

6.2.12, 21-02-2005

  1. Deklaracje PIT-5 wersja 14 i PIT-5L wersja 2.

6.2.11, 17-02-2005

  1. Dodana możliwość seryjnego wystawiania deklaracji PIT-11, lub PIT-40 dla zaznaczonych pracowników.
  2. Pomijanie typu i nr dowodu tożsamości na dokumentach zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnika.
  3. Poprawka przenoszenia kwot na RSA eksportowanym do programu Płatnika jeśli firma nie miała prawa do wypłaty świadczeń.
  4. Poprawka wyliczania stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem za rok 2004, potrzebnego do deklaracji VAT-7 za styczeń 2005. Dotyczy tylko firm, które mają sprzedaż w stawce zwolnionej.

6.2.4, 31-01-2005

  1. Deklaracja PIT-28.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 12.
  3. Deklaracja PIT-4 wersja 16.
  4. Poprawione wywoływanie deklaracji VAT-7 wersja 8 w roku 2005.
  5. Wydruk deklaracji PIT-11/8B na oryginale.
  6. Wydruk deklaracji VAT-7 na oryginale.


Starsze edycje 6.1.

6.1.10, 19-07-2004

  1. VAT-7 poprawka wyliczania deklaracji, tylko dla podatników u których występuje sprzedaż zwolniona z podatku vat.

6.1.8, 14-07-2004

  1. Poprawka przepisywania importu usług na deklarację VAT-7

6.1.7, 11-02-2004

  1. Dodana możliwość wystawienia deklaracji PIT-11 lub PIT-40 dla wielu zaznaczonych pracowników.
  2. Poprawka wyświetlania zwolnionych pracowników w kryteriach listy obecności.

6.1.5, 23-06-2004

  1. Ewidencje VAT - dodana możliwość filtrowania po typie dokumentu wewnątrzwspólnotowego
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane okno informacyjne jeśli suma dokumentów oznaczonych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w ewidencjach sprzedaży i zakupu nie zgadza się.

6.1.2, 21-06-2004

  1. VAT-7 poprawa liczenia zakupów przy sprzedaży zwolnionej
  2. VAT-7 przeniesienie z poprzedniej deklaracji nierozliczonych zakupów

6.1.1, 19-06-2004

  1. Deklaracja VAT-7K wersja 2
  2. Lista deklaracji VAT-7 dodana kolumna kwota podatku należnego od 1 maja 2004

6.1.0, 18-06-2004

  1. VAT-7 wersja 8, poprawa wypełniania kwot zakup środków trwałych przy występuwaniu sprzedaży zwolnionej
  2. Możliwość wpisywania dokumentów wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług


Starsze edycje 6.0.

6.0.70, 17-06-2004

  1. Deklaracja VAT-7 wersja 8

6.0.69, 24-05-2004

  1. Kwartalny VAT-7 zmiana umożliwiająca rozliczenie pierwszego kwartału za 4 miesiące a drugiego za 2.

6.0.68, 13-05-2004

  1. Rozliczanie bezrachunkowej sprzedaży brutto ze struktury zakupów za 12 miesięcy

6.0.67, 06-05-2004

  1. wpisywanie dokumentów wewnątrzwspólnotowych do ewidencji VAT, NIP unijny dla kontrahenta

6.0.30, 01-01-2000

  1. deklaracja PIT 5L

6.0.21, 01-01-2000

  1. deklaracja PIT 4 wersja 15
  2. deklaracja PIT 5 wersja 13
  3. deklaracja PIT 2

6.0.1, 01-01-2000

  1. uaktualnienie deklaracji PIT 28


Starsze edycje 5.6.

5.6.5, 01-01-2000

  1. uaktualnienie deklaracji PIT 8B
  2. uaktualnienie deklaracji PIT 40
  3. nowe wzory umów o pracę


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.