Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Program przeznaczony do prowadzenia księgowości uproszczonej (Ksiązka Przychodów i Rozchodów -KPiR), w firmach lub w biurach rachunkowych. Wersja podstawowa może prowadzić do 3 /trzech/ firm, wersja dla biura rachunkowego może prowadzić do 1000 /tysiąca/ firm.

Program może być uzupełniony o trzy dodatkowe moduły:
-Kadry i Płace oraz
-Środki Trwałe a także o
-elektroniczny przesył deklaracji do urzędów.
 Dostępne są następujące wersje programu Maks:
Dostępne są następujące wersje programu eFKa:
1. podstawowa 3 firmy - - -
2. podstawowa 3 firmy - - KiP
3. podstawowa 3 firmy - ŚT -
4. podstawowa 3 firmy - ŚT KiP
5. podstawowa 3 firmy E-D - -
6. podstawowa 3 firmy E-D - KiP
7. podstawowa 3 firmy E-D ŚT -
8. podstawowa 3 firmy E-D ŚT KiP
9. biuro rachunkowe 999 firm - ŚT KiP
10. biuro rachunkowe 999 firm E-D ŚT KiP
E-D ... e-delaracje, ŚT ... Środki Trwałe, KiP ... Kadry i Płace, (znak minusa) ... brak.

•Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks Ksiązka Przychodów i Rozchodów

Rozliczenia podatku dochodowego -Maks

 1. KPiR Księga Przychodów i Rozchodów
  1. prowadzi księgę przychodów i rozchodów
  2. wypełnia deklarację podatkową PIT 5 i PIT 5L i ją drukuje
  3. wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
  4. dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od procentowego udziału właścicieli
  5. rozlicza dochód z różnic remanentowych - jeśli na koniec miesiąca jest wykonany remanent
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  1. prowadzi ewidencję przychodów
  2. wypełnia deklarację podatkową PIT 28 i ją drukuje
Podatek dochodowy| •Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks Ksiązka Przychodów i Rozchodów

Rozliczenia podatku od towarów i usług VAT -Maks

 1. prowadzi ewidencje VAT w oparciu o aktualne stawki VAT
 2. można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7
 3. wylicza podatek do zapłaty za żądany okres miesiąc/kwartał
 4. wypełnia deklarację VAT 7 i ją drukuje
 5. wypełnia deklarację VAT 7K i ją drukuje
 6. wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
Podatek dochodowy| Podatek VAT| •EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks rozliczenie ewidencji prebiegu pojazdów

Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu -Maks

 1. zestawienie kosztów użytkowania samochodu prywatnego
 2. ewidencję przebiegu
 3. ewidencję kosztów
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| •Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks kartoteki

Kartoteki -Maks

 1. kontrahentów
 2. urzędów (jest w niej wpisanych ponad 350 Urzędów skarbowych z numerami kont dla podatku dochodowego i podatku VAT)
 3. miejscowości (jest w niej wpisanych ponad 4.000 miejscowości)
 4. powiatów, gmin, województw
 5. zdarzeń gospodarczych
 6. właścicieli (aby wypełnić dla nich deklaracje)
 7. pojazdów (dla których prowadzi Ewidencję Przebiegu Pojazdu -EPP tzw. "kilometrówkę")
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| •Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks wydruki

Wydruki -Maks

 1. deklaracji VAT 7, VAT 7K
 2. deklaracji PIT 5, PIT 5L
 3. deklaracji VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 4. księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w zależności od zadeklarowanego sposobu rozliczania podatku dochodowego)
 5. księgi przychodów i rozchodów narastająco z dodatkową kolumną dochód lub bez niej (do wyboru)
 6. ewidencji VAT (z aktualnymi stawkami)
 7. listy płac I)
 8. deklaracji PITI) 
 9. przelewów z list płac I)
 10. plan amortyzacji II)
 11. ewidencji środków trwałych II)
 12. plan amortyzacji II)
 13. ewidencji wyposażenia II)

Dodatkowe wydruki -Maks

 1. polecenie przelewu
 2. strony tytułowe księgi i ewidencji
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| •Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks współpraca z innymi programami

Współpraca z innymi programami -Maks

 1. System KPiR jest zintegrowany z częścią systemu -Fama Pro, -Fama Multi, -Fama Standard,-Fama Start, Faktura, do obsługi handlowej w ramach: -sprzedaży,i -zakupów.
 2. Współpraca z Microsoft Excel: -importowanie danych, -mozliwość wykorzystania danych i zestawien z systemu Maks, do tworzenia całkowicie nowych indywidualnych zestawień.
 3. Współpraca z ZUS-owskim programem "PŁATNIK". I)
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| •Kadry i płace| Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks z modulem kadry i place

Kadry i płace -eFKaI)

(dostępne są dwie wersje -eFKa z kadrami i listą płac do 50 wpisów w kartotece pracowników i -więcej niż 50 wpisów)
 1. Możliwe rozpoczęcie pracy w dowolnym dniu roku, (należy uzupełnić odpowiednie dane za wcześniejsze okresy rozliczeniowe).
 2. Wiele gotowych rodzajów wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych składników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki i inne).
 3. Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 5. Planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, dla każdego pracownika).
 6. Lista płac
  1. Lista płac jest generowana na podstawie przypisanych pracownikowi składników wynagrodzenia.
  2. Na wydruku zostają wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia.
  3. Kontrola ilości dni chorobowego (33 dni lub 14 dni dla pracowników powyżej 50 lat).
  4. Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki).
  5. Podstawa i wysokość składek US, UZ, podatku dochodowego, potrącenia, kwota do wypłaty.
  6. Grupowanie list płac według działów.
  7. W celach informacyjnych wyszczególniona jest wysokość kosztów płacowych (składki ZUS płacone przez pracodawcę, na FP i FGŚP).
 7. Pracownicy
  1. Kartoteka pracowników
  2. Grupowanie pracowników według działów
  3. Pracownicy niepełnosprawni
  4. Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach
  5. Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty - zasiłku chorobowego
  6. Imienna karta przychodów pracownika

Rozliczenia i zestawienia -eFKa -Kadry PłaceI)

 1. Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 2. Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 3. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 4. Urlopy wypoczynkowe – zestawienie rozliczenia urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
 5. Wydruki deklaracji PIT tj.: 2, 4, 4R, 12, 11, 40, 8B z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 6. Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
 7. Wydruki przelewów z list płac - indywidualnie i grupowo.
 8. Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.

Współpraca z programem ZUS-owskim "PŁATNIK" -eFKa -Kadry PłaceI)

 1. Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| •Środki trwałe| Wymagania sprzętowe
Maks z modułem środki trałe

Środki trwałe -eFKa II)

 1. Zestawienia:
  1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  2. Zmiana wartości środka trwałego
  3. Umorzenia
  4. Zestawy środków trwałych
  5. Miejsca używania środków trwałych
  6. Klasyfikacja środków trwałych
  7. Plan amortyzacji
  8. Ewidencja wyposażenia

 2. Wydruki:
  1. Ewidencja środków trwałych
  2. Plan amortyzacji
  3. Ewidencja wyposażenia
Podatek dochodowy| Podatek VAT| EPP| Kartoteki| Wydruki| Inne programy| Kadry i płace| Środki trwałe| •Wymagania sprzętowe
Maks wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe -Maks

 1. System operacyjny Windows Vista , Win 7 , 8, 10 lub wyższy.
 2. Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
 3. Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-deklaracji).
 4. Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).

  I) -występuje jako dodatkowy moduł -Kadry płace.
 II) -występuje jako dodatkowy moduł -Środki trwałe.

Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.