Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Program przeznaczony jest dla klientów indywidualnych jak i dla biur rachunkowych. Doskonale sprawdza się przy:
-tworzeniu listy płac,
-kontroli urlopów,
-kontroli "chorobowego",
-kontroli czasu pracy pracowników,
-generacji przelewów płacowych,
-modyfikacji składników wynagrodzenia.
Jest łatwy w obsłudze. Może pracować samodzielnie lub jako moduł programu eFKa albo Maks.

Dostępna wersja programu:


bez ograniczenia ilości wpisów w kartotece pracowników zarówno zatrudnionych jak i zwolnionych.

| •Opis programu | Rozliczenia i zestawienia | Współpraca z programem "PŁATNIK" |
Opis programu Kadry i Płace

Opis -Kadry i Płace   I), II)

 1. Możliwe rozpoczęcie pracy w dowolnym dniu roku, (należy uzupełnić odpowiednie dane za wcześniejsze okresy rozliczeniowe).
 2. Wiele gotowych rodzajów wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych składników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki i inne).
 3. Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 5. Planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, dla każdego pracownika).
 6. Lista płac
  1. Lista płac jest generowana na podstawie przypisanych pracownikowi składników wynagrodzenia.
  2. Na wydruku zostają wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia.
  3. Kontrola ilości dni chorobowego (33 dni lub 14 dni dla pracowników powyżej 50 lat).
  4. Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki).
  5. Podstawa i wysokość składek US, UZ, podatku dochodowego, potrącenia, kwota do wypłaty.
  6. Grupowanie list płac według działów.
  7. W celach informacyjnych wyszczególniona jest wysokość kosztów płacowych (składki ZUS płacone przez pracodawcę, na FP i FGŚP).
 7. Pracownicy
  1. Kartoteka pracowników
  2. Grupowanie pracowników według działów
  3. Pracownicy niepełnosprawni
  4. Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach
  5. Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty - zasiłku chorobowego
  6. Imienna karta przychodów pracownika
| Opis programu | •Rozliczenia i zestawienia | Współpraca z programem "PŁATNIK" |
Kadry i Płace rozliczenia i zestawienia

Rozliczenia i zestawienia -Kadry i Płace   I), II)

 1. Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 2. Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 3. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 4. Urlopy wypoczynkowe – zestawienie rozliczenia urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
 5. Wydruki deklaracji PIT tj.: 2, 4, 4R, 12, 11, 40, 8B z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 6. Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
 7. Wydruki przelewów z list płac - indywidualnie i grupowo.
 8. Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.
Kadry i płace współpraca z programem Płatnik
| Opis programu | Rozliczenia i zestawienia | •Współpraca z programem "PŁATNIK" |

Współpraca z programem ZUS-owskim "PŁATNIK" -Kadry i Płace  I), II)

 1. Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

Wymagania sprzętowe

 1. System operacyjny Windows Vista , Win 7 , 8, 10 lub wyższy.
 2. Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
 3. Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-mail, pobieranie kursów walut).
 4. Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).


  I) -występuje jako samodzielny program
 II) -występuje jako dodatkowy moduł w programach: -eFKa, -Maks.


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.