Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Regulamin aktywacji programu przez internet

  1. Kod aktywacyjny jest podawany po poprawnym wypełnieniu formularza.
  2. Dane zawarte w formularzu mają być aktualne, i prawdziwe.
  3. Wymagane dane to: Nazwa firmy, Nr Licencji, Identyfikator programu, Adres e-mail.
  4. W pole Nr Licencji wpisz 00/00 jeżeli nie pamiętasz jej numeru.
  5. Firma YAMA nie odpowiada za skutki wysłania formularza niezgodnego z wolą adresata.
  6. Kod Aktywacyjny po pomuślnej weryfikacji danych, zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail, w ciągu trzech dni roboczych.
  7. Proszę o dokładne wypełnienie formularza.
  8. W przypadku niejasności proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Akceptuję regulamin

Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.