Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Rozpowszechnianiem oprogramowania firmy Programer Sp. z o.o. zajmuję się od 1999 roku.

Najpierw w Firmie KONSYS z Pabainic do roku 1997, później we własnej firmie.

Wtedy program fakturujący występował tylko w jednej wersji (dziś jest ich pięć) a program księgowy w jednej wersji (dziś są dwie z dwoma dodatkami). Właścicielem oprogramowania była firma KONSYS z Pabianic do roku 1998, YaMaGo z Łodzi do roku 1999 obecnie Firma Programer SP. z o.o. z Ksawerowa. Rodzina programów Fama pozwala na dobranie odpowiedniej wersji programu do potrzeb klienta.

Program zmienia się w zależności od potrzeb klientów, i możliwości komputerowych systemów operacyjnych. Jeżeli potrzebna funkcjonalność powinna znaleźć się w programie, to po jej zgłoszeniu prze wielu klientów jest uwzględniana. Jest to swego rodzaju filtr użyteczności.

Zasada jest następująca:

  • producent nie tworzy programu tylko dla jednego użytkownika,
  • program jest jednakowy dla wszystkich,
  • można nie wykorzystywać niektórych funkcji programu,
  • można wybrać odpowiednią wersję programu z już istniejących.

Rolą przedstawicieli handlowych jest zaprezentować program i dobrać go do potrzeb klienta. Później następuje zakup, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, szkolenie, i użytkowanie programu, samodzielne lub z pomocą przedstawiciela. Jest to uzasadnione, ponieważ producent nie powinien szkolić każdego klienta, efektowniej jest wyszkolić sprawnych przedstawicieli, którzy szkolą odbiorców indywidualnych.

W czasie współpracy przedstawiciela z klientem są uwydatniane nowe potrzeby związane z funkcjonalnością programów. Posiadam bogate doświadczenie przy uruchamianiu programu, transferu danych z innego programu na program firmy Programer, uaktualnianiu starych wersji programów. Systematyzuję zbiory, które zostaną wprowadzone do bazy danych oraz te, które mają zostać z niej usunięte. Wykonuję remanenty spisy z natury u klienta.

Wycena Spisu.
1.
Pracownicy
10,-
zł / os.godz.
2.
Materiały
30,-
zł / dzień.
3.
Sprzęt
30,-
zł / dzień
4.
Socjal
8,-
zł / os.dzień
5.
Dojazd
1,-
zł / km dzień (woj. łódzkie)
Przykładowo: 3 osoby, 10 godzin, 50 km
1.
Pracownicy
300,-
10 x 3 x 10
2.
Materiały
30,-
30 x 1
3.
Sprzęt
30,-
30 x 1
4.
Socjal
24,-
8 x 3
5.
Dojazd
50,-
1 x 50
Razem
434,-
cena netto

Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.