Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


TeamViewer program do pomocy zdalnej.

Pobieranie programu do pomocy zdalnej

PDF Writer program do drukowania do formatu PDF (HM - Handel i Magazyn , MK - Mała Księgowość , FK - Księgi Handlowe , KP - Kadry i Płace).

Drukarka *.pdf


Dodatki w Windows do działania programów
-HM (Handel Magazyn), -KH (Księgi Handlowe), -FK (Finanse Księgowość), -KP (Kadry Płace).

Wymagane komponenty Systemu Windows do działania progamów
zawiera: .NET Framework 4.6 , Visual C++ 2015 , BDE

Framework 4.6
Framework 4.6


Win 7

1. Wymagane
2. Framework 4.6
3. Framework 4.6

.NET Framework 4.6 niezbędny dla programów: HM , KH , MK , KP .

Framework 4.6

Biblioteki Visual C++ 2013 biblioteki niezbędne do działania progamów HM , KH , MK , KP .

Visual C++ 2013

Biblioteki Visual C++ 2015 biblioteki niezbędne do działania progamów HM , KH , MK , KP .

Visual C++ 2015

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 - HM , KH , MK , KP

BDE-PC

Aktualizacja Universal C Runtime w systemie Windows - HM , KH , MK , KP

BDE-PC
Dodatki do Windows dla działania (HM MK FK KP)

EdRap program do tworzenia własnych raportów wydruku (HM MK FK KP).

Pobieranie nowego programu tworzenia raportów

BDE system bazy danych (HM MK FK KP).

BDE
BDE FIX


NET Framework 4 (instalator oparty na sieci Web) niezbędny dla programów (HM MK FK KP) CLR.

Framework

Runtime VC++ ( 2005 / 2008 / 2010 ) biblioteki do aktualizacji programów (HM MK FK KP) w edycji 7.3..

biblioteki Visual C++ 2005
biblioteki Visual C++ 2008
biblioteki Visual C++ 2010

ZEBRA czytnik

ZEBRA czytnik


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.