Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Co pewien czas powstają nowe udoskonalone wersje programów, zawierają one nowe funkcje i możliwości, oraz korygują funkcje niewłaściwie działające.

Podobnie rozwijają się usługi. Serwisant może pracować u klienta, klient może dostarczyć sprzęt lub dane do serwisanta, klient może przeszkolić się, poradzić się, telefonicznie, lub mailem.
Można uruchomić usługę pomocy zdalnej. Polega ona na tym, że stanowisko serwisanta i stanowisko klienta, są ze sobą połączone za pomocą internetu. Serwisant pracuje bezpośrednio na komputerze klienta.

Uwaga:

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) nowy obowiązek raportowania danych w formacie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) od 1 lipca 2016 r. dotyczyć będzie zasadniczo wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.


JPK - Jednolity Plik Kontrolny od 01-06-2016 roku

Obowiązkowo muszą skaładać:
Zatrudniający powyżej 250 pracowników
oraz
których roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 milionów euro
lub
suma aktywów bilansu jest wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro


JPK - Jednolity Plik Kontrolny Okres Przejściowwy.

Dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. zasadniczo podmiotów, które
zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
oraz
których roczny obrót netto nie przekroczył równowartość w złotych 50 milionów euro
lub
suma aktywów bilansu nie jest wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro,
przewidziano okres przejściowy.


JPK - Jednolity Plik Kontrolny od 30-06-2018 roku

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, na mocy przepisów przejściowych
do 30 czerwca 2018 r. będą przekazywać dane w formacie JPK jedynie fakultatywnie.


JPK - Jednolity Plik Kontrolny od 01-07-2018 roku

Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci plików JPK objęty będzie już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.Nowe przepisy dotyczące wystawiania Paragonów w roku 2013

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych (z 14 marca 2013 roku). Określa ono nowe wymogi odnośnie wystawiania paragonów fiskalnych.
- obowiązek umieszczenia na wspomnianym dokumencie (na żądanie nabywcy) jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
oraz
- konieczność zamieszczenia nazwy towaru lub usługi pozwalającej na ich jednoznaczną identyfikację.
Przepisy zawarte w ww. rozporządzeniu zaczną obowiązywać od 1 października 2013 roku.
Do tego czasu obowiązuje "vacatio legis", w trakcie którego sprzedawcy mają czas na przystosowanie posiadanego sprzętu do nowych przepisów.

Nowe przepisy dotyczące wystawiania Faktur w roku 2013.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11-12-2012 ulega zmianie:
Nazwa "Faktura VAT" została zastąpiona nazwą "Faktura" (bez VAT).
Oznaczenie "oryginał - kopia" - nie należy oznaczać faktur jako oryginał lub kopia. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach i jeden z nich przekazać nabywcy.
Dane wystawcy i kontrahenta nie można podawać jako nazwy skrócone. Nie można stosować skrótów typu P.P.H.U., dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami wynikającymi z innych ustaw, określającymi podmiotowość, np. s.c., sp. z o.o.
Daty na fakturze - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i różni się od daty faktury (dotychczas była to data sprzedaży) – nie dotyczy faktur zaliczkowych.
Te zmiany przepisów uwzględniają Programy Fama w edycji 7.4.

Od 1 stycznia 2012 roku,

jest obowiązkowe umieszczenie numeru PESEL na fakturach VAT dla podatników, którzy nie są płatnikami podatku VAT, a także dla osób fizycznych.
Te zmiany przepisów uwzględniają Programy Fama w edycji 7.3. i wyższej.

Zachęcam do zakupu aktualizacji programów.


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.