Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Tu znajdą Państwo opis zmian wprowadzonych do programu KP - Kadry i Płace. Podany jest numer edycji programu, oraz data wprowadzonej zmiany.
Wpisy są uszeregowane według numeru edycji - malejąco.


Opis zmian:

edycja programu, data modyfikacji, wprowadzone zmiany

KP 22.1.111.707 7 lipca 2022
1) Poprawa obsługi list płac.

KP 22.1.110.704 4 lipca 2022
1) Aktualizacja stawki podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego.

KP 22.1.108.704 4 lipca 2022
1) Poprawa obsługi list płac dla niskich wynagrodzeń ze zmianami, które obowiązują od 2022-07-01.

KP 22.1.107.627 27 czerwca 2022
1) Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r.

KP 22.1.106.627 27 czerwca 2022
1) Poprawa obliczania składki zdrowotnej pracownika w sytuacji gdy pracownik jest zwolniony z podatku i ma niskie wynagrodzenie.
2) Dodana obsługa list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r.

KP 22.1.91.504 4 maja 2022
1) Nowe okno pracowników -dodany przycisk "Stopień niepełnosprawności".

KP 22.1.90.413 13 kwietnia 2022
1) Okno ustawień firmy -poprawa wyboru rodzaju opodatkowania firmy w konkretnym roku.
2) Okno składek właścicieli -zmiana uwzględniania składek ubezpieczeń społecznych przy obliczaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego, dla ryczałtu składki ubezpieczeń społecznych są uwzględniane narastająco, a dla pozostałych form opodatkowania tylko z miesiąca za który jest obliczana składka ubezpieczenia zdrowotnego.

KP 22.1.89.322 22 marca 2022
1) Zwolnienia chorobowe - aktualizacja obliczania podstawy stawki dziennej w sytuacji gdy nie minął miesiąc od poprzedniego zwolnienia.

KP 22.1.87.318 18 marca 2022
1) Składki właścicieli -zmiany w składkach w sytuacji gdy osoba współpracująca lub wspólnik dołączył po rozpoczęciu działalności

KP 22.1.86.316 16 marca 2022
1) Składki właścicieli -uruchomione obliczanie składki zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych.

KP 22.1.85.228 2 marca 2022
1) Okno właściciela -poprawa wyświetlania rodzaju opodatkowania w sytuacji gdy są już zapisane składki w konkretnym roku.

KP 22.1.80.225 25 lutego 2022
1) Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP

KP 22.1.79.222 23 lutego 2022
1) Składki właścicieli -dodany eksport składek do programu "Płatnika" dla osób niefizycznych, oraz eksport składek razem z listą płac.
2) Okno ustawień -dodana możliwość oznaczania firmy jako "Firma archiwalna", firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
3) Okno logowania -dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
4) Okno aktywacji subskrypcji -dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.

KP 22.1.78.221 21 lutego 2022
1) Poprawa tworzenia unikalnego indeksu tabeli danych właścicieli w latach w czasie wykonywania reindeksacji tabel, co uniemożliwiało np. dodanie deklaracji PIT-5.
2) Składki właścicieli -dodany eksport składek do "Programu Płatnika" dla osób fizycznych, czyli samego DRA.

KP 22.1.75.216 16 lutego 2022
1) Poprawa eksport KEDU do programu "Płatnika" według schematu 5.4 w sytuacji gdy pracownik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma zerową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Poprawa nazw pól dotyczących rodzaju opodatkowania w tabelach ustawień firmy w latach i danych właścicieli w latach.

KP 22.1.73.211 11 lutego 2022
1) Zmiany w oknach właściciele i składki właścicieli.
2) Dodany rodzaj opodatkowania "Karta podatkowa" w ustawieniach firmy i właścicielach.

KP 22.1.72.210 10 lutego 2022
1) Listy płac -poprawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zwolnionych z podatku i dla zerowej kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek.

KP 22.1.70.208 8 lutego 2022
1) Nowe okno składek właścicieli.
2) Pracownicy -dodany wydruk wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek.
3) Pracownicy zmiany w wydruku PIT-2.

KP 22.1.68.206 7 lutego 2022
1) Listy płac -poprawa ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, obecnie ograniczenie jest uwzględnianie wyłącznie na listach typu "Wynagrodzenie za miesiąc".

KP 22.1.67.203 4 lutego 2022
1) Listy płac -poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla zleceniobiorców.

KP 22.1.66.203 3 lutego 2022
1) Okno właścicieli -poprawa dodawania nowych właścicieli.

KP 22.1.65.202 2 lutego 2022
1) Listy płac wypłaty w roku 2022 -dodane naliczanie zaliczki na podatek z możliwością odłożenia. Program sprawdza czy zaliczka obliczona według stałych grudnia 2021 jest niższa niż według roku 2022 i jeżeli tak to zastosuje ją.
2) Pracownicy -dodanie ustawienia "Nie odkładaj zaliczki na podatek w roku 2022". To ustawienie jest domyślnie niezaznaczone, czyli program odkłada zaliczkę na listach płac.

KP 22.1.60.129 29 stycznia 2022
1) Poprawa uwzględniania w przychodzie pracownika należącego do PPK części składki PPK zapłaconej przez pracodawcę w poprzednim miesiącu. Jeżeli deklaracje PIT-11 za rok 2021 zostały już wystawione będą wymagały korekty -program wyświetli odpowiedni komunikat.
2) Zmiany w oknie pracownik.

KP 22.1.25.127 27 stycznia 2022
1) Zmiany w układzie okna pracownik.

KP 22.1.23.126 26 stycznia 2022
1) Poprawa wypełniania znacznika "Podatnik nie będący osobą fizyczną" na nowych deklaracjach dla rodzajów firm różnych od "Osoba fizyczna".

KP 22.1.22.125 25 stycznia 2022
1) Poprawa otwierania deklaracji PIT-4R.

KP 22.1.21.121 24 stycznia 2022
1) Zmiany w oknie właściciela.
2) Dane firmy -dodane zostało nowe ustawienie "Rodzaj firmy" wymagane do obliczania składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli. Tam gdzie to możliwe program sam je ustawi na podstawie nazwy firmy, w pozostałych przypadkach proszę je ustawić samodzielnie.

KP 22.1.20.119 19 stycznia 2022
1) Okno pracowników: -uruchomienie wydruku "Karta Wynagrodzeń".
2) Zmiany w oknie właściciela.
3) Okna pracownik i właściciel: -poprawa wpisywania w polach miejscowości, poczty, nazwy z myślnikiem.

KP 22.1.17.112 12 stycznia 2022
1) Zmiany w oknach pracownicy, właściciele, ustawienia.
2) Dodana została kartoteka stanowisk pracy.

KP 22.1.15.105 5 stycznia 2022
1) Dodane zostało obliczanie ulgi dla Klasy Średniej dla więcej niż jednej listy płac w obrębie jednego miesiąca (ulga może być nawet ujemna).

KP 22.1.14.105 5 stycznia 2022
1) Kartoteka pracowników -uruchomienie generacji deklaracji PIT-11, oraz pokazywania świadectw pracy dla konkretnego pracownika.
2) Zmiany i poprawki w oknach składniki płac, właściciel, …

KP 22.1.11.104 4 stycznia 2022
1) Lista płac -poprawa naliczania składki zdrowotnej dla ubezpieczonego zleceniobiorcy.
2) Okno właściciela -zmiany w wyświetlaniu i obsłudze rodzaju opodatkowania.

KP 22.1.10.103 3 stycznia 2022
1) Uruchomienie generacji list płac z rokiem wypłaty 2022 z uwzględnieniem ulgi dla "Klasy Średniej" i zwolnień z podatku.

KP 22.1.0.1231 1 stycznia 2022
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.

KP 22.0.50.1231 31 grudnia 2021
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Nowe okno kartoteki pracowników (stare można wywołać z klawiszem [Ctrl] ).
3) Nowe okno pracownika z możliwością zdefiniowania informacji związanych z "Polski Ład".
4) Okno właściciela -dodana możliwość zdefiniowania informacji związanych z "Polski Ład".
5) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.

KP 21.0.48.809 9 sierpnia 2021
1) Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania edeklaracji, lub JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2) JPK V7 -pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.

KP 21.0.21.727 27 lipca 2021
1) Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 12 z wysyłaniem jako E-Deklaracja.

KP 21.0.18.713 13 lipca 2021
1) Dodane deklaracja PIT-11 w wersji 27 z wysyłaniem jako E-Deklaracja.

KP 21.0.17.528 31 maja 2021
1) PPK -dodane naliczanie składek PPK dla zleceniobiorców.

KP 21.0.16.512 12 maja 2021
1) PPK -uruchomienie naliczania na listach płacowych innego typu niż wynagrodzenie za miesiąc.

KP 21.0.11.505 5 maja 2021
1) Poprawa sumowania kwot PPK na wydruku listy płac grupowanej po dziale z maksymalną liczbą używanych składników płacowych.

KP 21.0.10.505 5 maja 2021
1) Poprawa sumowania kwot na wydrukach list płac grupowanych po dziale, lub koncie księgowym.

KP 21.0.9.505 5 maja 2021
1) PPK -dodane nowe wydruki list płac.

KP 21.0.7.408 8 kwietnia 2021
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Wydzielenie PPK jako oddzielny moduł programu.
3) Okno pracownik -dodanie informacji o deklaracji rezygnacji z PPK z możliwością jej wydrukowania.
4) Okno pracownik -dodanie pól identyfikator uczestnika PPK i rachunek PZIF.
5) Nowe okno ustawień firmy, firmy w roku i programu.

KP 20.3.44.302 2 marca 2021
1) PIT-4R -poprawa wypełniania na nowo z deklaracji PIT-4 podczas korygowania deklaracji PIT-4R.

KP 20.3.43.212 12 lutego 2021
1) Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).

KP 20.3.41.128 29 stycznia 2021
1) Deklaracja PIT-11 -uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.

20.3.43.212 12 lutego 2021
1) Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).

20.3.41.128 29 stycznia 2021
1) Deklaracja PIT-11 -uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.

20.3.40.127 27 stycznia 2021
1) Okna listy deklaracji PIT-4R i wysyłek edeklaracji -dodany wydruk UPO.

20.3.39.126 26 stycznia 2021
1) Reindeksacja tabel -usunięcie komunikatu o już istniejącym indeksie tabeli deklaracje.
2) Reindeksacja tabel -poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.

20.3.38.126 26 stycznia 2021
1) Okno deklaracji PIT-4R wariant 11 i 10 -wyrównanie kontrolek kwot i liczby podatników w oknie otwieranym w trybie "Zmień" lub "Pokaż".

20.3.37.126 26 stycznia 2021
1) Dodawanie nowej deklaracji PIT-4R za rok 2020 -dodany komunikat, że deklaracji nie da się zapisać w sytuacji gdy urząd skarbowy nie jest przypisany w danych firmy, lub kartotece właścicieli firmy, lub kod urzędu jest pusty.

20.3.36.125 25 stycznia 2021
1) Dodana deklaracja PIT-4R wariant 11 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9, lub 10 za rok 2020.
2) PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) -dodana możliwość uwzględniania składki pracodawcy w kosztach płacowych w miesiącu wypłaty, włączane w oknie ustawień.

20.3.32.114 14 stycznia 2021
1) Okno listy deklaracji PIT-11 -poprawa seryjnego wysyłania e-deklaracji.

20.3.30.121 21 stycznia 2021
1) Poprawa wypełniania deklaracji PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych
2) Generacji listy płac -dodane naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku chorobowego dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
3) Aktualizacja stałych miesięcznych na rok 2021.

20.3.29.105 5 stycznia 2021
1) Składki właścicieli firmy -poprawa zapisanych zerowych składek na ubezpieczenie wypadkowe, wystarczy otworzyć okno i jeżeli program poprawi składki wyświetli informację.

20.3.27.104 5 stycznia 2021
1) Składki właścicieli firmy -poprawa naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji gdy firma jest "osobą fizyczną" i używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.

20.3.26.101 1 stycznia 2021
1) Eksport KEDU do programu "Płatnika" -aktualizacja schematu do wersji 5.2, uwzględniająca składki pracodawcy na "Pracownicze Plany Kapitałowe".
2) Kartoteka krajów -aktualizacja przynależności "Wielkiej Brytanii" do "Unii Europejskiej".

20.3.23.1230 30 grudnia 2020
1) Poprawa przeliczania kwoty do wypłaty, w oknie pozycji listy płac, jeżeli występują składki na PPK.

20.3.MK 22.1230 30 grudnia 2020
1) Poprawa przeliczania składek PPK, podczas zmian w oknie pozycji listy płac.

20.3.21.1230 30 grudnia 2020
1) Poprawa wypełniania ustawień firmy dla konkretnego roku, jeżeli w tabeli nie było jeszcze wiersza dla roku.

20.3.20.1230 30 grudnia 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana obsługa "Pracowniczych Planów Kapitałowych".
3) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2021.

20.2.4.1217 17 grudnia 2020
1) PIT-11 wersja 26 -dodany pełny 3 stronicowy wydruk.

20.2.3.1216 17 grudnia 2020
1) Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 26.

20.2.2.1204 4 grudnia 2020
1) Poprawa obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika w miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatku dochodowego.

20.2.1.1130 30 listopada 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.

20.1.22.324 24 marca 2020
1) Poprawa dodawania nowej firmy podczas rozpoczynania pracy z programem.

20.1.21.316 16 marca 2020
1) Aktualizacja kodów ZUS.

20.1.17.228 28 lutego 2020
1) Poprawa generacji pozycji zwolnień, dla kodu 311 -oznaczanie, że zwolnienie płaci ZUS.

20.1.16.131 31 stycznia 2020
1) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych na rok 2020.

20.1.15.128 29 stycznia 2020
1) Pracownik -poprawa oznaczania "Nie potrącaj podatku -do 26 roku życia".

20.1.14.127 27 stycznia 2020
1) Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 25.

20.1.13.127 27 stycznia 2020
1) Dodane zostało wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9.

20.1.11.127 27 stycznia 2020
1) Poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 9 -pole 7 -rodzaj korekty.

20.1.10.121 21 stycznia 2020
1) Poprawa generacji deklaracji PIT-11 w wersji 25, w sytuacji, gdy kwoty przychodu były bardzo małe np. 1/8 etatu. Proszę sprawdzić i jeżeli trzeba usunąć i na nowo wygenerować deklaracje.

20.1.8.121 21 stycznia 2020
1) Poprawa wydruku deklaracji PIT-11 w wersji 25 -pole 69.

20.1.7.121 21 stycznia 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodane deklaracje PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9, na razie bez wysyłania jako e-deklaracje.

20.0.1.101 1 stycznia 2020
1) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w roku 2020.

19.4.10.925 26 września 2019
1) Dodana obsługa nowej 17% stawki podatku dochodowego, obowiązującej od dnia 2019-10-01.
2) Aktualizacja wydruku Świadectwa Pracy.

19.4.8.924 24 września 2019
1) Aktualizacja wydruku Świadectwa Pracy.

19.4.6.829 29 sierpnia 2019
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana obsługa zerowego podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. W oknie pracownika należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o niepotrącaniu podatku dochodowego.

19.3.2.424 25 kwietnia 2019
1) Poprawa wydruków zawierających sumy kolumn -w sytuacji gdy na ostatniej stronie występuje wyłącznie suma (bez wiersza detali).

19.3.1.418 18 kwietnia 2019
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Pracownicy -poprawa wyświetlania daty, do której jest zawarta ostatnia umowa o pracę lub aneks do umowy.
3) Zmiany wyświetlania kolumn list płac.
4) Dodane 3 nowe definiowane składniki wynagrodzenia i 4 definiowane potrącenia.
5) Zmiany wydruków list płac.

19.1.25.201 1 lutego 2019
1) Aktualizacja przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2019.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych w roku 2019.

19.1.MK 22.118 18 stycznia 2019
1) UPO do wysłanych E-Deklaracji PIT-11 -dodane odbieranie wielu potwierdzeń jednym poleceniem.
2) Poprawa otwierania skrótów systemowych, np. foldera po wykonaniu archiwizacji.
3) Poprawa przesyłania NIP , REGON z aktywacyjnego okna programu.

19.1.21.117 17 stycznia 2019
1) Lista deklaracji PIT-11 -dodane wysyłanie niewysłanych jeszcze E-Deklaracji jednym poleceniem. Jeżeli jest używany podpis elektroniczny, proszę go skonfigurować, tak aby nie pytał o PIN przy każdej E-Deklaracji, lecz zapamiętywał go (PIN) np. na 15 minut.
2) Lista deklaracji PIT-11 -dodane drukowanie deklaracji, dla wielu [√] ☑(zaznaczonych) pracowników.
3) Deklaracja PIT-11 wersja 24 -dodane sprawdzanie nazw rodzajów dodatkowych przychodów.
4) Deklaracja PIT-11 wersja 23 -dodana możliwość skorygowania, jeżeli deklaracja w tej wersji została wysłana jako E-Deklaracja za 2018 rok .

19.1.17.116 16 stycznia 2019
1) Deklaracja PIT-4R wersji 8, z e-Deklaracją.
2) Poprawa tytułu deklaracji PIT-11 wersja 24.
3) Deklaracja PIT-11 wersja 24 -dodany /oszczędny/ wydruk, dwustronicowy, bez pouczeń, bez tła, z miejscem na podpis pracownika.

19.1.12.115 15 stycznia 2019
1) Poprawa przygotowania e-Deklaracji PIT-11 w wersji 24, dla pracowników nie odliczających kosztów uzyskania przychodu.

19.1.11.115 15 stycznia 2019
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) E-Deklaracja PIT-11 w wersji 24.

18.2.301.110 10 stycznia 2019
1) Deklaracja PIT-11 -dodany wydruk w wersji 24, bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje -później.
2) Poprawa tworzenia indeksów dla tabel tymczasowych bez klucza głównego.

18.2.299.108 8 stycznia 2019
1) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.

18.2.298.1214 14 grudnia 2018
1) Poprawa wyboru typu dowodu tożsamości w oknach pracownika i właściciela.

18.2.293.1122 22 listopada 2018
1) Reindeksacja tabel -poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.

18.2.292.1114 14 listopada 2018
1) Uwzględnienie dnia 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych "kalendarzach pracy". Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.

18.2.291.1103 3 listopada 2018
1) Uwzględnienie daty 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.

18.2.291.1103 3 listopada 2018
1) Uwzględnienie daty 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.

18.2.290.1102 2 listopada 2018
1) Dodane nowe okno "Odnowienie subskrypcji", umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez Internet.
2) Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3) Okno danych firmy -dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4) Zmiany w układzie okna danych firmy.
5) Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.

18.1.280.718 18 lipca 2018
1) Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.

18.1.279.717 17 lipca 2018
1) E-Deklaracje odbieranie UPO -dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.

18.1.278.716 16 lipca 2018
1) Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.

18.1.275.626 26 czerwca 2018
1) Nowe okno ustawień kadrowo płacowych -wywołuje się je trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w momencie klikania na przycisk "MENU:Ustawienia" we wstążce.

18.1.273.621 21 czerwca 2018
1) Kartoteka urlopów przysługujących pracownikowi -zwiększenie liczby dni możliwych do wpisania do 104.
2) Poprawa eksportu list płac do programu "Płatnika" w sytuacji gdy na liście był co najmniej jeden zleceniobiorca.
3) Obliczanie urlopów przysługujących pracownikom, nawet jeżeli w programie nie mają zarejestrowanej żadnej umowy o pracę.

18.1.270.619 19 czerwca 2018
1) Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników.

18.1.269.618 18 czerwca 2018
1) Pracownicy -dodane ustawienie:
-czy przysługujący urlop wypoczynkowy ma być obliczany z historii zatrudnienia i nauki, czy
-ma być podawany przez użytkownika w kartotece przysługujących liczby dni urlopu.

18.1.252.524 24 maja 2018
1) Aktualizacja stałych rocznych.
2) Nowe okna wykorzystania urlopów przez pracowników.
UWAGA! Należy uzupełnić historię zatrudnienia pracowników, aby program mógł prawidłowo obliczyć liczbę dni przysługującego urlopu.

18.1.239.425 25 kwietnia 2018
1) Aktualizacja wysokości stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od 1 kwietnia 2018 roku.

18.1.235.306 6 marca 2018
1) Świadectwo pracy -zmiana ustalania daty rozpoczęcia pracy w sytuacji gdy pracownik został zwolniony, a po jakimś czasie ponownie zatrudniony i jest ponownie zwalniany.

18.1.232.214 17 lutego 2018
1) Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018.

18.1.231.205 5 lutego 2018
1) Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę -dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2) Aneksy do umów o pracę -dodana możliwość zmiany typu umowy.
3) Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.

18.1.227.126 26 stycznia 2018
1) Poprawa wypełniania stałych miesięcznych podczas uruchomienia programu.

18.1.226.126 26 stycznia 2018
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3) Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4) Deklaracja PIT-11 -uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli "pracownik" przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.

17.2.219.105 5 stycznia 2018
1) Poprawa otwierania nowych okien detali -dotyczy tylko wcześniejszej wersji z 5 stycznia 2018.
2) Poprawa wyboru folderu eksportu pliku xml do programu "Płatnika" jeżeli żadne z nowych okien nie zostało wcześniej otwarte.

17.2.217.103 3 stycznia 2018
1) Kalendarze pracy -poprawa wyświetlania, oraz dodane generowanie pozycji dla kalendarzy bez pozycji, na podstawie kalendarza podstawowego.

17.2.212.1206 6 grudnia 2017
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2) Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
3) Okno pobierania aktualizacji programu -dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.

17.2.206.928 28 września 2017
1) Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml -dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA ( także jeżeli kwota składki jest równa zeru ).
2) Okno właściciela -poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

17.2.204.915 15 września 2017
1) Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml -dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2) Pracownik -urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników -poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3) Pracownicy -na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.

17.2.196.908 8 września 2017
1) Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml -sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń zostało przestawione, przesunięte.
Kody były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.

17.2.194.906 6 września 2017
1) Eksport do programu "Płatnika" w formacie *.kedu i *.xml -umożliwiające eksport przy pustej nazwie skróconej firmy.
2) Poprawa wyświetlania okien: -pracowników niepełnosprawnych i -wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

17.2.190.831 31 sierpnia 2017
1) Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę -zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2) Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników
- jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3) Okno pracownika -zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
4) Dodana E-Deklaracja VAT-UEK wersja 4.

17.2.186.830 30 sierpnia 2017
1) Kadry Świadectwa pracy -poprawa formatu drukowania dat.
2) Kadry Okno pracownika -dodana lista ustawień dodatkowych.
3) Kadry Okno umów o pracę -wyłączenie domyślnego filtra na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.

17.2.182.824 24 sierpnia 2017
1) Pracownicy -dodawanie nowej nieobecności pracownika -przywrócenie domyślnego zaznaczenia "Płatne" dla nieobecności usprawiedliwionych . Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2) Program "Płatnika" -eksport list płac.

17.2.177.822 22 sierpnia 2017
1) Nowe okno właściciela -umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych (nie mniejszej niż 600zł).

17.2.174.818 18 sierpnia 2017
1) Okna z zakładkami (skróty klawiszowe) -zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych.
zalecana aktualizacja

17.2.172.817 17 sierpnia 2017
1) Umowa o pracę -zmiany w wydruku.

17.2.167.816 16 sierpnia 2017
1) Pracownicy -nowa wersja wydruku: Skierowania na badania.
2) Wstążka menu -kosmetyczne zmiany.

17.2.164.814 14 sierpnia 2017
1) Zmiana formatu eksportu danych do "Programu Płatnika" na: *.kedu oraz *.xml.
2) Umowy o pracę -dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
3) Właściciele -nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
4) Składniki płacowe -dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składnikach płacy.
5) Stałe miesięczne -dodane nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
6) Pracownicy -dodana możliwość umieszcenia historii zatrudnienia oraz wykształcenia.


17.2.117.802 6 sierpnia 2017
1) Kartoteka kontrahentów -wypełnianie pola "Poczta" podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.

17.2.117.802 sierpnia 2017
1) Świadectwa pracy -dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2) Świadectwo pracy -poprawa etykiety pola na wydruku.

17.2.109.629 29 czerwca 2017
1) Kartoteka pracowników -dodane pole [dzienna norma czasu pracy].
2) Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R -dodany numer referencyjny systemu e-deklaracje.
3) Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 -dodany PESEL pracownika.

17.2.103.508 8 maja 2017
1) Eksport list płac do programu "Płatnik" -poprawa eksportu RSA (imiennego raportu ZUS) w sytuacji gdy są dwie listy płac za różne miesiące z takim samym miesiącem wypłaty.

17.2.101.505 5 maja 2017
1) Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2) Eksport list płac do programu "Płatnik" -zmiany w eksporcie RSA.
3) Zwolnienia chorobowe -poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4) Pola wyboru pracowników -dołączony symbol "(zw)" dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu.

17.2.92.404 4 kwietnia 2017
1) Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.

17.2.89.315 15 marca 2017
1) Lista płac -stawka podatku dochodowego -dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów. Jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2) Pracownicy -dodane sortowanie po dacie zwolnienia.

17.2.87.308 8 marca 2017
1) Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich E-Deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie .xml.
2) Świadectwo pracy -usunięty PESEL pracownika z wydruku.

17.2.86.221 21 lutego 2017
1) Świadectwa pracy -zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2) Świadectwa pracy -zmniejszenie wysokości wydruku.
3) Zmiana prekompilacji -program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.

17.2.86.221 21 lutego 2017
1) Wysyłanie E-Deklaracji -zmiana obsługi komunikatów zwracanych przez system E-Deklaracje i obsługi sytuacji gdy czytnik z kartą do podpisu elektronicznego nie jest podłączony lub karta nie jest włożona do czytnika.

17.2.85.217 17 lutego 2017
1) Zmiana struktury bazy danych.
2) Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja -dodane sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
3) Deklaracja PIT-4 -poprawa dodawania nowej, lub otwierania istniejącej deklaracji.

17.2.83.213 13 lutego 2017
1) Zmiana struktury bazy danych,
po zmianie starsze wersje programu (7.x) nie będą mogły otworzyć bazy danych.

2) Pracownik -dodane informacje dotyczące nierezydenta.
3) Deklaracja PIT-11 wersja 23 -dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu E-Deklaracji.
4) Świadectwa pracy -nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
5) Umowy o pracę -uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
6) Kraje -nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.

17.1.103.124 24 sty 2017
1) Poprawa wysyłania E-Deklaracji PIT-4R i PIT-11 bez podpisu elektronicznego, oraz roku w kwocie autoryzującej wysyłanie E-Deklaracji VAT-7.

17.1.74.123 23 sty 2017
1) Aktualizacja stałych miesięcznych.

17.1.73.501 5 sty 2017
1) Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego -uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.

17.1.72.101 1 sty 2017
1) Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2) Zmiany w oknie aktywacyjnym -nowy format numeru licencji.

16.2.71.1228 28 gru 2016
1) Dodane sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2) Zwolnienia chorobowe pracowników -poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.

16.2.70.1222 22 gru 2016
1) Aneks do umowy o pracę -poprawa wydruku.
2) Wstążka -przywrócenie przycisku "Kalendarz pracy firmy".

16.2.68.1220 20 gru 2016
1) Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.

16.2.67.1218 18 grudnia 2016
1) Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.

16.2.64.1212 13 gru 2016
1) Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.

16.2.63.1209 9 gru 2016
1) Pracownicy -uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.

16.2.62.1209 9 gru 2016
1) Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.Starsze edycje Kadr i Płac 7.5

7.5.58. 18-02-2016
a) Umowy o pracę, dodany filtr typu: -umowa lub -aneks.
b) Kartoteka pracowników - lista działów jest obecnie posortowana wg nazwy.

7.7.56. 01-02-2016
a) Zmiana wydruku aneksu do umowy o pracę.

7.7.54. 27-01-2016
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.

7.7.53. 24-01-2016
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Dodana deklaracja PIT-40 (22).
c) Moduł E-Deklaracje - wysyłanie deklaracji PIT-40 (22).

7.7.51. 20-01-2016
a) Dane firmy - dodane pola danych osoby wypełniającej deklarację. Informacje z tych pól przenoszone są na nowo wypełniane deklaracje np. PIT-11.

7.7.50. 19-01-2016
a) Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 (23) - dodany wydruk i wysyłanie jako E-Deklaracja.
b) Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-4R (6) - dodany wydruk i wysyłanie jako E-Deklaracja.

7.5.36. 29 grudnia 2015
a) Zmiany w aktualizacji stałych rocznych i miesięcznych.

7.5.35. 10 litopada 2015
a) Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dodana możliwość nieuwzględniania zleceniobiorców.

7.5.34. 04 sierpnia 2015
a) Poprawa wykonania zestawienia wskaźników osób niepełnosprawnych.

7.5.31. 16 maja 2015
a) Aktualizacja kodów ZUS dotyczących osób ubezpieczonych.

7.5.30. 29 kwietnia 2015
a) Poprawa pola 10 na deklaracji PIT-11 (22).

7.5.29. 15 kwietnia 2015
a) Dodana możliwość zmiany standardowej stawki ubezpieczenia wypadkowego na obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.
b) Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 (22) (bez możliwości wypełnienia danych rezydenta) z wysyłaniem przez moduł E-Deklaracje.
Składkę wypadkową 1,80% obowiązującą od kwietnia, należy wpisać samodzielnie w stałych rocznych, po wydrukowaniu list płac za miesiąc marzec.

7.5.23. 06 lutego 2015
a) Moduł E-Deklaracje - poprawa wysyłania PIT-11 w sytuacji gdy w polu 24 nie są zaznaczone żadne koszty uzyskania przychodów.

7.5.20. 27 stycznia 2015
a) Aktualizacja stałych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
b) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania dostępnych deklaracji bez podpisu kwalifikowanego dla firm, których właścicielem jest osoba fizyczna.

7.7.19. 18 stycznia 2015
a) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-40.

7.5.18. 15 stycznia 2015
a) Poprawa generacji deklaracji PIT-4R.
b) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-11 bez podpisu.

7.5.17. 13 stycznia 2015
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Moduł kadrowo płacowy - dodanie deklaracji: PIT-11 (21), PIT-40 (20), PIT-4R (5).
c) Moduł E-Deklaracje - dodanie wysyłania deklaracji PIT-11 (21), i PIT-4R (5).
e) Uwaga: Moduł E-Deklaracje - nie zawiera PIT-40, PIT-28, PIT-28A.

7.5.8. 04 lutego 2014
a) Uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich przy eksporcie dokumentu RCA do programu "Płatnik".

7.5.7. 04 luego 2014
a) Dodany komunikat o przepisaniu ustawień firmy roku z roku 2013 na 2014.

7.5.5. 04 lutego 2014
a) Poprawa przepisywania wysokości firmowej stawki ubezpieczenia wypadkowego z roku 2013 na 2014 z poprawieniem już wygenerowanych list płac.

7.5.4. 27 stycznia 2014
a) Poprawa uwzględniania kodów nowych zasiłków podczas generacji listy płac.
b) Aktualizacja stałych miesięcznych.
c) Aktualizacja kodów ZUS dotyczących osób ubezpieczonych i zasiłków.
d) Zmiana w eksporcie RSA do programu "Płatnik".

7.5.0. 19 stycznia 2014
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) Dodane deklaracje PIT-11 (20), PIT-40 (19) i PIT-4R (4).
c) Moduł E-Deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 (20), i PIT-4R (4).
d) UWAGA! Aktualizacja do edycji 7.7. zakupionej wcześniej przed datą stycznia 2013 jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale Zakup.


Starsze edycje 7.6.

7.4.28. 24-10-2013
a) Ustawienie domyślnego wyglądu programu jako "Windows XP" po instalacji w systemie starszym niż "Windows Vista".

7.6.3. 14-10-2013
a) Moduł edeklaracje - aktualizacja adresu bramki do wysyłania E-Deklaracji.

7.4.26. 28-09-2013
a) Przywrócenie stałej miesięcznej - zasiłku wychowawczego

7.4.24. 31-08-2013
a) Aktualizacja stałych miesięcznych.

7.4.21. 23-08-2013
a) Aktualizacja systemu pomocy.

7.4.20. 31-07-2013
a) Świadectwo pracy - zmiany w opisach rozwiązania i ustania umowy o pracę.
b) Zwolnienie chorobowe - dodana stawka 60% pozwalająca na wpisanie zasiłku macierzyńskiego z taką stawką.
c) Aktualizacja systemu pomocy.

7.4.19. 10-05-2013
a) Moduł E-Deklaracje - poprawa wysyłania E-Deklaracji PIT-11.

7.4.18. 112-04-2013
a) Poprawa wymiany tekstów dynamicznych podczas wydruków na listach płacowych.

7.4.17. 11-04-2013
a) Poprawa wydruku listy płac w postaci pasków.
b) Aktualizacja systemu pomocy.

7.4.16. 05-04-2013
a) Poprawa otwierania wcześniej zapisanej deklaracji PIT-4R.

7.4.15. 04-04-2013
a) Poprawa dostępności pozycji Menu » "Karty zasiłkowe".

7.4.14. 19-03-2013
a) Zmiany obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami.

7.4.17. 18-03-2013
a) Poprawa wywoływania polecenia "Drukuj".

7.4.12. 08-03-2013
a) Poprawa możliwości wykonywania reindeksacji i otwierania okna użytkowników.

7.4.10, 06-03-2013
a) Poprawki w wydrukach list płac.
b) Poprawa pokazywania okna informacyjnego po zapisaniu zwolnienia.
c) Dodany dodatkowy pasek informacyjny na którym wyświetla się skrót aktualnie otwartej firmy - można go włączać i wyłączać w menu widok lub przyciskiem zamykania.

7.4.5. 01-03-2013
a) Pracownicy - dodany wydruk rocznej RMUA, wydruk dodany również do wydruków seryjnych. Dodana możliwość wydruku dla wszystkich pracowników za jednym razem.
b) Zmieniony wygląd programu z możliwością wyboru z kilku schematów ( Menu » Widok ).
c) UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych. Proszę pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie przerywać aktualizacji struktury bazy, musi się sama zakonczyć!
d) Użytkownicy używający wersji poniżej 7.3 muszą najpierw zainstalować wersję 7.3. Możliwość pobrania w dziale Pobieranie.

7.4.3. 31-01-2013
a) Aktualizacja minimalnej podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.

7.4.2. 29-01-2013
a) Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
b) UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale zakup.


Starsze edycje 7.3.

7.3.44, 18-01-2013

  1. Wymuszenie aktualizacji opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w 2013 roku.

7.3.43, 15-01-2013

  1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.

7.3.42, 10-12-2012

  1. Aktualizacja systemu pomocy.

7.3.37, 27-09-2012

  1. Wersja clr - dodany został wydruk załącznika "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji".

7.3.32, 24-07-2012

  1. Poprawa Eksportu do programu "Płatnika": nieeksportowanie na RZA pracowników i właściceli, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawianie zwolnienia - dodanie komunikatu jeśli okres poprawianego zwolnienia "zachodzi" na inne zwolnienie lub nieobecność.

7.3.30, 20-06-2012

  1. Zwolnienia chorobowe i zasiłki - dodane automatyczne zaznaczanie "Świadczenie płaci w całości ZUS" dla dodawania nowego zasiłku lub świadczenia.
  2. Zwolnienia chorobowe i zasiłki - poprawa zapisu przy poprawianiu już istniejącego wpisu.

7.3.28, 18-05-2012

  1. Poprawa wywoływania wcześniej zapisanej deklaracji PIT-4R.

7.3.27, 10-05-2012

  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania składnika wynagrodzenia "nadgodziny". Błąd występował od wersji 7.3.22.

7.3.26, 26-04-2012

  1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego.

7.3.23, 04-04-2012

  1. Lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.

7.3.22, 28-03-2012

  1. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania dat badań lekarskich i szkoleń BHP z możliwością sortowania.
  2. Okno informacji o pracowniku - kontrolkom nadane zostały kolory i pogrubiona czcionka poprawiająca czytelność.
  3. Opcje - dodane zostało ustawienie czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczać tylko z wynagrodzenia zasadniczego czy z definiowanych składników. Ustawienie można włączać globalnie bądź dla poszczególnych firm.
  4. Składniki płac - dodane zostało ustawienie czy składnik ma być uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  5. Pracownik - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy wstecz obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników płacowych.
  6. Okna: kalendarza pracy firmy i obecności - dodana została automatyczna zmiana rozmiaru kontrolek.
  7. Dodawanie nowej firmy - dodana została automatyczna generacja kalendarzy pracy dla 1/2 i 1/4 etatu.
  8. Świadectwo pracy - dodane zostały pola ilości godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
  9. Eksport do programu płatnika - generacja wyłącznie dokumentu RZA w sytuacji gdy ubezpieczeni podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  10. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych.

7.3.19, 16-02-2012

  1. Moduł e-deklaracje - poprawa aktywacji modułu po podaniu kodu aktywacyjnego.

7.3.17, 07-02-2012

  1. Wymuszenie zmiany stawki ubezpieczenia emerytalnego płaconego przez pracodawcę i przypisanie na stałe stawki obowiązującej w styczniu 2012.
  2. Poprawa opisu stawki emerytalnej płaconej przez pracodawcę na listach płac.

7.3.16, 03-02-2012

  1. Poprawa wyliczania ilości dni pracy przy etatach niepodzielnych bez reszty przez 8 np. 1/3, 1/5.
  2. Stałe roczne - umożliwienie wpisania stawki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę obowiązującej o 1 lutego 2012 i dodanie okno informacyjnego, że należy to zrobić samodzielnie po wykonaniu list płac za styczeń 2012.

7.3.14, 01-02-2012

  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania deklaracji jeśli nie występuje ulica płatnika lub podatnika.

7.3.12, 31-01-2012

  1. Aktualizacja stałej miesięcznej: podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. PIT-40 - poprawa wypełniania pola 75.

7.3.11, 20-01-2012

  1. Wersja CLR umożliwiająca korzystanie z edeklaracji PIT-4R i PIT-11
  jeśli nie ma zaznaczonego PIT-R.
  2. UWAGA: Zostanie wykonana aktualizacja struktur bazy danych.

7.3.10, 18-01-2012

  1. Pracownicy - aktualizacja wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.

7.3.7, 13-01-2012

  1. Poprawa rozwijania list rozwijalnych w oknach z kontrolką reporter:
  umowy o pracę i świadectwa pracy.

7.3.6, 13-01-2012

  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.

7.3.5, 12-01-2012

  1. PIT-11 wersja 19 i PIT-40 wersja 17 - dodane automatyczne wypełnianie przy kosztach uzyskania przychodu powyżej 40%.

7.3.4, 12-01-2012

  1. Instalator - dodane wymuszanie odinstalowania poprzedniej wersji.

7.3.3, 11-01-2012

  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych (oprócz podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ nie jest jeszcze opublikowana).
  2. Nowe deklaracje PIT-11 wersja 19, PIT-40 wersja 17, PIT-12 wersja 5.
  3. Na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dodana została kontrola nr PESEL pracownika.
  4. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011
  jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale Zakup.
  5. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP.

7.2.14, 29-09-2011

  1. Poprawa użycia wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby z brutto na netto.


Starsze edycje 7.2.

Posiadasz starszą edycję programu i ryzykujesz, że program się zatnie. Windows i jego mechanizmy są aktualizowane, a program który z nich korzysta nie. Powstaje konflikt i niedopasowanie struktur.

7.2.12, 09-09-2011

  1. Dodana deklaracja PIT-11 wersja 18.
  2. Pracownik - dodana została opcja pozwalająca użyć wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby.

7.2.10, 17-06-2011

  1. Poprawa generowania dodatków i potrąceń na listach płacowych(występiło tylko w wersji 7.2.8). Jeśli w wersji 7.2.8 była generowana lista płac typu "wynagrodzenie za miesiąć" po zainstalowaniu wersji 7.2.10 należy ją usunąć i wygenerować na nowo.

7.2.8, 08-06-2011

  1. Dodana obsługa automatycznego wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za pracę w nocy na liście płac na podstawie ilości nadgodzin i godzin nocnych wpisanych na liście obecności(wymaga zdefiniowania takiego składnika płacowego).
  2. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.

7.2.6, 24-03-2011

  1. Poprawa umieszczania zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłku macierzyńskiego na świadectwie pracy i w karcie zasiłkowej.

7.2.4, 07-02-2011

  1. Aktualizacja systemu pomocy.
  2. Dodana opcja umożliwiająca wyszukiwanie zdalnych drukarek sieciowych.

7.2.2, 31-01-2011

  1. Aktualizacja kolejnych opublikowanych stałych miesięcznych.
  2. Aktualizacja 7.2 jest płatna.


Starsze edycje 7.1.

7.1.32, 15-12-2010

  1. Poprawa obliczania stawki dziennej zwolnienia chorobowego w sytuacji kiedy w okresie obliczania w co najmniej jednym miesiącu pracownik jest na dwóch listach płacowych.

7.1.31, 03-12-2010

  1. Poprawa wydruku karty wynagrodzeń pracownika dla sytuacji kiedy dzień wypłaty nie jest w tym samym miesiącu, za który jest wypłata.
  2. Dodany uproszczony wydruk listy płac z oddzielnymi kolumnami wypłata gotówką i przelewem.

7.1.30, 27-10-2010

  1. Umowy o pracę - dodane miejsce wypłaty wynagrodzenia i możliwość oznaczenia, że wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne.

7.1.29, 27-08-2010

  1. Składki właścicieli - poprawa wyświetlania stawki ubezpieczenia wypadkowego, jeśli właściciel używa innej(własnej) stawki.

7.1.26, 31-03-2010

  1. Poprawa pokazywania przysługujących dni urlopu w zestawieniu wykorzystanych urlopów dla wszystkich pracowników.

7.1.23, 17-03-2010

  1. Pracownicy - przywrócone zostało informacyjnie pole ilość dni urlopu. Dodana została funkcja umożliwiająca przepisanie wartości z tego pola do liczby przysługujących dni urlopu za dany rok (trzeba kliknąć przycisk Urlopy przysługujące z wciśniętymi klawiszami Ctrl Shift).
  2. Pracownicy - dodane zostało ostrzeżenie, jeśli podczas zapisywania nie jest wypełnione pole liczba miesięcy zaliczana do urlopu.

7.1.21, 15-03-2010

  1. Pracownicy - dodana została lista urlopów przysługujących z ilością dni za poszczególne lata, należy sprawdzić i ewentualnie skorygować początkowe wypełnienie listy.
  2. Pracownicy - dodana została możliwość drukowania kart obecności do podpisywania dla każdego pracownika na oddzielnej kartce jako wydruk seryjny.

7.1.11, 05-03-2010

  1. Uaktualnienie wydruków list płac w części koszty płacowe o składkę na emerytury pomostowe.

7.1.10, 08-02-2010

  1. Listy płac - poprawa wydruku czterostronicowej listy płac - na ostatniej stronie dwa razy drukował się nagłowek strony przez co nie mieściły się wszystkie pozycje na stronie.

7.1.7, 03-02-2010

  1. Poprawa kolumny koszty płacowe na wydruku listy płac z kosztami płacowymi.

7.1.6, 01-02-2010

  1. Dodana została obsługa funduszu emerytur pomostowych.

7.1.4, 27-01-2010

  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w stałych miesięcznych.
  2. Dodana możliwość zmiany wielu pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, poprzez funkcję popraw wiele.

7.1.3, 26-01-2010

  1. Poprawa kwoty wolnej od podatku w stałych rocznych.
  2. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.

7.1.2, 15-01-2010

  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych.
  2. Dodana deklaracja PIT-4R w wersji 3.
  3. Dodana deklaracja PIT12 w wersji 4.


Starsze edycje 7.0.

7.0.50, 29-10-2009

  1. Zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych - poprawa pokazywania pracowników dla zestawień z wcześniejszych lat.

7.0.40, 14-07-2009

  1. Poprawa eksportu do "Płatnika" pracowników na urlopach wywchowawczych od stycznia 2009 roku.
  2. Lista płac - zlecenie - dodane automatyczne obliczanie zlecenia z podatkiem zryczałtowanym.
  3. Pracownicy - dodana informacja po zmianie etatu na inny niż pełny i nie przypisaniu innego kalendarza pracy.

7.0.34, 27-04-2009

  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność w stałych miesięcznych.

7.0.33, 23-04-2009

  1. Dodana możliwość zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego na 1.67, bez potrzeby zaznaczania: Firma używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.

7.0.31, 20-04-2009

  1. Deklaracja PIT-11 wersja 17.

7.0.27, 31-03-2009

  1. Dodane zostały karty zasiłkowe.

7.0.26, 30-03-2009

  1. Dodane zostało okno "Listy płac - sumarycznie", w którym można uzyskać zestawienie list płacowych z możliwością filtrowania według kryteriów: rok, miesiąc, dział, konto analityczne, pracownik.

7.0.24, 17-03-2009

  1. Pracownicy - umowy o pracę - przy umowach na okres próbny i czas określony, dodana została możliwość wstawienia klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
  2. Pracownicy - umowy o pracę - dodane zostało pole uwagi.
  3. Pracownicy - umowy o pracę - zmienione zostało formatowanie normy czasy pracy na wydruku, przeliczenie części dzięsiętnych godzin na minuty.
  4. Pracownicy - umowy o pracę - dodany został aneks do umowy o pracę z możliwością przenoszenia danych z umowy, której dotyczy.
  5. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość wypisywania umów jako kopii istniejącej umowy, co ułatwia wpisywanie wielu umów, wystarczy zmienić pracownika i np. wynagrodzenie.

7.0.21, 10-03-2009

  1. Pracownicy - poprawa wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące w sytuacji gdy na liście pracownika występowało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

7.0.20, 05-03-2009

  1. Uwzględniona zmiana ilości dni płaconych przez pracodawcę dla pracowników powyżej 50 roku życia obowiązująca od 1 lutego 2009.
  2. Pracownik - dodana została możliwość wpisania ilości dnia wynagrodzenia chorobowego wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia.
  3. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.

7.0.17, 28-01-2009

  1. Aktualizacja stałych miesięcznych za styczeń i luty 2009.

7.0.15, 27-01-2009

  1. Eksport do Płatnika - dodany wybór foldera do którego będzie eksportowany plik. W nazwie pliku dodana data i godzina eksportu.

7.0.14, 21-01-2009

  1. Poprawa opisu pola na deklaracji PIT11.
  2. Poprawa opisów pól na rozwiązaniu umowy o pracę.

7.0.11, 08-01-2009

  1. Umowa o pracę - poprawa wydruku dla sytuacji, gdy godzinowa i/lub tygodniowa norma czasu pracy zawiera miejsca po przecinku.
  2. Pracownicy - poprawa wywoływania wydruków seryjnych imiennej karty przychodów i rocznej ewidencji czasu pracy.

7.0.10, 06-01-2009

  1. Aktualizacja stałych rocznych na 2009r.
  2. Deklaracja PIT-11 wersja 16.
  3. Deklaracja PIT4R wersja 2.
  4. Deklaracja PIT-40 wersja 16.
  5. Pracownicy - dodana została możliwość przypisania grupy niepełnosprawności.
  6. Dodane zostało zestawienie - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  7. Aktualizacja uruchamiania programu "Płatnik" i przestawiania limitu zmiany hasła programu "Płatnik".


Starsze edycje 4.5.

4.5.35, 12-03-2008

  1. Podczas generacji listy płac dodana została możliwość wyboru dla jakich działów lista ma się wygenerować.

4.5.33, 06-03-2008

  1. Stałe miesięczne - poprawka możliwości wpisywania minimalnych podstaw od miesiąca marca 2008.

4.5.30, 07-02-2008

  1. Pracownicy - dodany wydruk wypełnionej karty obecności do podpisywania.

4.5.28, 06-02-2008

  1. Dodany wydruk rocznej ewidencji czasu pracy.

4.5.27, 01-02-2008

  1. Poprawka eksportu do Płatnika deklaracji RCX, w wypadku kiedy firma nie ma prawa do wypłaty zasiłków i pracownik część miesiąca jest w pracy, a część na urlopie macierzyńskim.
  2. Poprawa wypełniania wielkości składki na ubezpieczenie wypadkowe w stałych rocznych - dotyczy tylko firm, które nie używają własnej wielkości składki.
  3. Właściciele składki - zmieniony filtr na rok, filtruje po roku z daty zapłaty, a nie za jaki rok jest składka.

4.5.24, 23-01-2008

  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka(program wypełniał pole ulga na wychowanie dzieci, ale nie odliczał jej od kwoty podatku należnego), należy otworzyć już wypełnioną deklarację i wpisać kwotę ulgi ponownie.

4.5.22, 18-01-2008

  1. Składniki płac - poprawka pokazywania potrąceń(bez specjalnej kombinacji klawiszy).

4.5.19, 17-01-2008

  1. Kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R(zera na ostatniej stronie).

4.5.18, 15-01-2008

  1. Kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R.
  2. Do wydruków seryjnych dodana imienna karta przychodów z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkiem chorobowym.

4.5.17, 11-01-2008

  1. Poprawa wydruku indywidualnej karty wynagrodzeń dla pracownika i wydruków seryjnych z kartoteki pracowników.

4.5.14, 09-01-2008

  1. Deklaracja PIT-4R - poprawka wypełniania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną(uzupełnienie o pesel).

4.5.0, 07-01-2008

  1. Deklaracja PIT-4R wersja 1.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 15.
  3. Deklaracja PIT-12 wersja 3 plus oświadzenie o odliczeniu ulgi prorodzinnej.
  4. Deklaracja PIT2 - nowa wersja.
  5. Aktualizacja stałych rocznych, miesięcznych, ...


Starsze edycje 4.4.

4.4.24, 14-08-2007

  1. Poprawa wypełniania informacji na nowo dodawanych świadectwach pracy.

4.4.22, 02-08-2007

  1. Poprawa zaokrąglania składek na ubezpieczenia.

4.4.21, 18-07-2007

  1. Lista płac - dodana została możliwość wygenerowania przelewów z opcją eksportu do formatu ELIXIR lub SAPORD.

4.4.18, 13-07-2007

  1. Pracownicy - świadectwa pracy - dodana została możliwość zapisywania świadectw pracy z automatycznym wypełnianiem pól.

4.4.16, 11-07-2007

  1. Poprawa błędu - jeśli pracownik lub właściciel nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, program nie wyliczał składki na ubezpieczenie rentowe (występował tylko od wersji 4.4.0)

4.4.11, 10-07-2007

  1. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość zapisywania wielu umów o pracę.
  2. Zasiłki macierzyńskie - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA.
  3. Urlopy wychowawcze - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA i RSA.
  4. Urlopy bezpłatne i nieobecności nieusprawiedliwione - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RSA.

4.4.1, 05-07-2007

  1. Właściciele składki - dodana została możliwość filtrowania po właścicielu i roku składek.
  2. Obsługa różnych stawek ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę i ubezpieczonego.


Starsze edycje 4.3.

4.3.16, 07-05-2007

  1. Poprawka błędu obliczania stawki dziennej zasiłku chorobowego, występował dla pracowników z wynagrodzeniem minimalnym powyżej wersji 4.3.15. Należy poprawić zwolnienie i listę płac.

4.3.15, 16-03-2007

  1. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w wynagrodzeniu na umowie o pracę, proszę odpowiednio oznaczyć składniki, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  2. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w podstawie zasiłku chorobowego. proszę sprawdzić oznaczenie składników, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  3. Wpisywanie zwolnienia chorobowego - dodane zostało okno, które szczegółowo pokazuje sposób obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

4.3.5, 19-02-2007

  1. Stałe roku: poprawione zostało automatyczne wypełnianie stawki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

4.3.3, 14-02-2007

  1. Poprawa skreśleń symbolu deklaracji na wydruku PIT-11/8B na czystych kartkach.

4.3.2, 08-02-2007

  1. Stałe roczne - aktualizacja kwoty kosztów uzyskania przychodu dla zamiejscowych.

4.3.0, 26-01-2007

  1. Deklaracja PIT-40 wersja 14.
  2. Deklaracja PIT-11 wersja 15.
  3. Wypełnianie i aktualizacja stałych rocznych.


Starsze edycje 4.2.

4.2.16, 10-01-2007

  1. Listy płac - poprawa generacji listy płac, jeśli lista jest za grudzień 2006r., a data wypłaty jest w 2007r. Należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo.

4.2.14, 05-10-2006

  1. Kartoteka pracowników - zmiana opcji Pracuje na godziny na pole wyboru Rodzaj wynagrodzenia. Jest możliwość wybrania stałe, na godziny, zmienne (np. akord).
  2. Zwolnienia chorobowe - poprawa liczenia stawki dziennej gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej niż połowę dni wynikających z ob. pracy, program dopełnia podstawę uwzgl. rodzaj wynagrodzenia.
  3. Dla wynagr. stałego, jeśli pracownik chorował i w miesiącu choroby jego wynagr. zas. było inne niż jest obecnie, należy na liście za ten miesiąc poprawić kwotę: Podstawa do liczenia stawki dziennej.

4.2.12, 11-09-2006

  1. Zwolenienia chorobowe - przywrócona stawka 70%.

4.2.11, 04-09-2006

  1. Dodane nowe kody podmiotu podstawowego z rozszerzeniem do współpracy z programem Płatnika.

4.2.8, 01-06-2006

  1. Dodana możliwość oznaczania w kalendarzu firmy dowolnego dnia jako roboczego.

4.2.6, 20-02-2006

  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka zaznaczania informacji o kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy tylko takich deklaracji gdzie koszty są inne niż od jednego zakładu pracy.

4.2.5, 09-02-2006

  1. Deklaracja PIT-40 wersja 13 - poprawa zaokrąglania zaliczek na podatek do pełnych złotych.

4.2.3, 07-02-2006

  1. Deklaracja PIT-4 wersja 17.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 13.
  3. Deklaracja PIT-11/8B wersja 14.

4.2.1, 30-01-2006

  1. Zwolnienia chorobowe - dodane nowe stawki 90% i 75%.


Starsze edycje 4.1.

4.1.16, 13-09-2005

  1. Poprawka zestawienia wykorzystania urlopów, tak aby pokazywał tylko pracowników zatrudnionych w wybranym roku.

4.1.14, 22-07-2005

  1. Zestawienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pojedynczego pracownika, jak i dla wszystkich razem.

4.1.10, 07-04-2005

  1. Dla właścicieli i pracowników dodana została możliwość określenia jakie identyfikatory wysyłać do programu "płatnika". Dla pracowników dodana zostało możliwość zmiany tych identyfikatorów dla wielu zaznaczonych pracowników - przycisk "Popraw wiele" w kartotece pracowników.

4.1.6, 18-03-2005

  1. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.

4.1.4, 17-02-2005

  1. Dodana możliwość seryjnego wystawiania deklaracji PIT-11, lub PIT-40 dla zaznaczonych pracowników.
  2. Pomijanie typu i nr dowodu tożsamości na dokumentach zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnika.
  3. Poprawka przenoszenia kwot na RSA eksportowanym do programu Płatnika jeśli firma nie miała prawa do wypłaty świadczeń.

4.1.2, 11-02-2005

  1. Dodana możliwość wystawienia deklaracji PIT-11 lub PIT-40 dla wielu zaznaczonych pracowników.
  2. Poprawka wyświetlania zwolnionych pracowników w kryteriach listy obecności.


Starsze edycje 4.0.

4.1.0, 31-01-2005

  1. Deklaracja PIT-4 wersja 16.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 12.
  3. Wydruk deklaracji PIT-11/8B na oryginale.

4.0.68, 27-08-2004

  1. Eksport przelewów do programu SAPORD

4.0.52, 01-03-2004

  1. Pracownicy i listy płac - dodany wyróżnik umożliwiający filtrowanie.

4.0.32, 18-02-2004

  1. Deklaracja PIT4 wersja 15 - nadruk na oryginalnym formularzu.

4.0.21, 11-02-2004

  1. PIT-4 wersja 15.
  2. Lista płac, dodany znacznik zlecenie.

4.0.0, 31-01-2004

  1. Wywoływanie "Płatnika" w wersji 6.
  2. Ustawianie limitu hasła dla "Płatnika", aby co chwilę nie trzeba go było zmieniać (Menu Opcje -> "Płatnik - limit hasła).


Starsze edycje 3.6.

3.6.5, 01-01-1900

  1. uaktualnienie deklaracji PIT 8B
  2. uaktualnienie deklaracji PIT 40
  3. nowe wzory umów o pracę


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.