Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Jeżeli szkolenie w zakresie obsługi programu było niewystarczające, tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zostaną wyjaśnione podstawowe mechanizmy programu.
Proszę wybrać odpowiedni temat, lub przesłać pytanie z następnego działu: "Kontakt".

•Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uwagi do programu KP -Kadry i Płace

 1. Nawet najlepsza instrukcja obsługi, nie zastąpi samodzielnego myślenia!
 2. W programie znajduje się help, wystarczy nacisnąć klawisz F1.
 3. Program KP -Kadry i Płace działa w oparciu o wystawione i zapisane w nim dokumenty.
 4. Porady dotyczą najnowszej wersji programu.
 5. Z dokumentów wynikają wszelkie: -raporty, -zestawienia, -ilości, -wartości.
 6. Dokument posiada: -nazwę, -numer, -wartość, -datę, -dane kontrahenta, dane naszej firmy, -dane osoby wystawiającej.
 7. Wartość dokumentu wynika z: -ilości towarów/usług, -ceny jednostkowej, -stawki VAT.
 8. Program obsługują użytkownicy, którym można ograniczać lub przypisywać uprawnienia np. -poprawianie dokumentów, -wykonywanie zestawień, -zmiany konfiguracji programu.
 9. Posiadasz starszą edycję programu i ryzykujesz, że program się zatnie. Windows i jego mechanizmy są systematycznie aktualizowane a program, który z nich korzysta nie. Powstaje konflikt i niedopasowanie struktur.

Uwagi | •Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Instalacja programu KP -Kadry i Płace

 1. Ponowna instalacja programu nie usuwa dotychczasowych danych
  !wyjątek w Windows VIsta tu usuwa!.
 2. Instalaja programów Pro-Cent:
  HM -Handel i Magazyn , MK -Mała Księgowość , FK -Księgi Handlowe , KP -Kadry i Płace

  wymaga zainstalowania NET Framework , Visual C , które są zawarte w instalacji ”Wymagane”
 3. Program można instalować na systemach 32 bitowych i 64 bitowych.
 4. W programie antywirusowym, ustaw „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
  oraz
  wykluczenia skanowania następujących plików:
  *.px    *.db    *.xg?    *.yg?    *.mb    *.prp    *.net    *.lck
  Uawga: Program antywirusowy Comodo blokuje drukowanie dokumentów!
  Należy go odpowiednio skonfigurować, lub zainstalować inny program antywirusowy.
 5. W systemie Windows 7, wyłącz kontrolę konta użytkownika
  Panel Sterowania » Konta Użytkowników
 6. Zainstaluj drukarkę pdf -PDF Writer- do wydruków dokumentów w tym formacie. Będziesz mógł wysyłać dokumenty pocztą e-mail.
  ( Plik dostępny w dziale: Usługi Pobieranie )pobierz drukarkę pdf
 7. Przy pierwszej instalacji MK KH KP instaluj najpierw ” wymagane” później progam
 8. Jeżeli instalujesz aktualizację, do najnowszej wersji 7.x, w zależności, którą edycję programu posiadasz: -najpierw aktualizuj poprzednią edycję do 7.2., -później do edycji 7.3. i tak kolejno do najnowszej edycji 7.x.
  Po każdeym etapie instalacji, program należy uruchomić i dopiero po reindeksacji tabel instalować następną edycję programu.

 9. Jeżeli instalowałeś nową edycję programu za pomocą autoamtycznej aktualizacji lub osobiście, a wersja programu zostaje nadal ta sama, odinstaluj program za pomocą dodaj/usuń programy z "Panelu Sterowania" i zainstaluj program ponownie.
  W tym celu wykonaj po kolei następujące kroki:
  1. Pobierz najnowszą edycję programu (dział Pobieranie ).
  2. Odinstaluj poprzednią edycję programu
      ( Start » Panel sterowania » Dodaj usuń programy » Programer KP -Kadry i Płace ).
  3. Zainstaluj program uruchamiając plik, który pobrałeś.

Uwagi | Instalacja | •Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Uruchomienie programu KP -Kadry i Płace

 1. Pierwsze uruchomienie po nowej instalacji: nic nie wpisuj w pola Użytkownik i Hasło. Program utworzy odpowiednie tabele, konieczne do pracy.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | •Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Ustawienie programu KP -Kadry i Płace

 1. Zmiany ustawień może dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora, lub użytkownik któremu administrator nadał takie uprawnienia.
 2. Ustaw częstotliwość przypominania o wykonaniu archiwizacji.
 3. Ustaw sposób aktualizacji do nowych wersji programu.

 4. Jeżeli zniknął pasek Menu, aby go przywrócić:
  Zamknij program KP -Kadry i Płace
  Naciśnij START » Uruchom:
  w pole [Otwórz] lub pole [Wyszukaj programy] wpisz „regedit.exe“ naciśnij [OK]

  otwórz:

  +HKEY_CLASS_ROOT
  -HKEY_CURRENT_USER
    -Software
    |
    |
    -Programer
    |
    -KP -Kadry i Płace
     |
     |
     +Workspace

  Zaznacz: Workspace
  Wybierz Menu » Edycja » Usuń
  Zamknij Program Używając Menu » Plik » Zakończ
  Uruchom Program KP -Kadry i Płace.
Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | •Wdrożenie | Użytkowanie | Konserwacja

Wdrożenie programu KP -Kadry i Płace

 1. Najlepiej wdrożyć przed rozpoczęciem okresu rozrachunkowego.
 2. Zdefiniuj kalendarz pracy firmy
 3. Utwórz działy firmy
 4. Wypełnij dane pracowników i przypisz im odpowiedni klendarz pracy i dział.
Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | •Użytkowanie | Konserwacja

Użytkowanie programu KP -Kadry i Płace

 1. Dodaj użytkowników programu. MENU: Ustawienia -> Użytkownicy -> Dodaj | Login | Nazwa | Hasło | -> Zapisz.

Uwagi | Instalacja | Uruchomienie | Ustawienie | Wdrożenie | Użytkowanie | •Konserwacja

Konserwacja programu KP -Kadry i Płace

 1. Systematycznie wykonuj archiwizację.
 2. Wykonuj co jakiś czas reindeksację zbiorów, szczególnie przy wpisywaniu dużej ilości danych, lub zmiany Ustawień programu (MENU: Ustawienia).Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.