Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Tu znajdą Państwo opis zmian wprowadzonych do programu. Podany jest numer edycji programu, oraz data wprowadzonej zmiany.
Wpisy są uszeregowane według numeru edycji - malejąco.

    HM - Handel i Magazyn naśladuje Formę Start.
    Charakteryzuje się modułową budową oraz licencją na określony czas.
Subskrypcja jest 1 roczna, 2 letnia lub na inny uzgodniony okres i jest płatna.

    Program można skonfigurować i uzupełniać z elementów, w taki sposób aby stanowiły funkcjonalne i dopasowane do potrzeb użytkownika narzędzie.

    Segmentowa konstrukcja HM - Handel i Magazyn pozwala dołączyć do podstawy programu dodatkowe rozszerzenia. Są to:
[X] Baza i jeden Magazyn Główny
[  ] moduł Wysyłka JPK
[  ] moduł Remanent
[X] moduł Waluty
[  ] moduł Druki Fiskalne (ELZAB/POSNET/VIKING)
[  ] moduł Kasy Fiskalne (ELZAB/POSNET)

Moduły zaznaczone znakiem [X] występują w tej konfiguracji progamu.


Opis zmian:

edycja programu, data modyfikacji, wprowadzone zmianyHM 20.3.182.627 27 czerwca 2022
1) Wysyłanie dokumentów elektronicznych -poprawa umieszczania emaila zalogowanego użytkownika.

HM 20.3.180.624 24 czerwca 2022
1) Wysyłanie dokumentów elektronicznych -dodana możliwość umieszczania emaila zalogowanego użytkownika.

HM 20.3.176.509 9 maja 2022
1) Okno ustawień dokumentów elektronicznych -dodany opis pól do wykorzystania w temacie lub treści wiadomości.
2) Okno wysyłek dokumentów elektronicznych -dodana kolumna z użytkownikiem, który wysłał dokument elektroniczny.
3) Okno inforacyjne "wstawiane" i/lub "zmiania" dokumentu -jest wyświetlana informacja o tym, że dokument został wysłany przez program jako dokument elektroniczny.

HM 20.3.174.508 8 maja 2022
1) Obrót paliwami stałymi -dodanie kraju pochodzenia, regionu oraz daty wprowadzenia do świadectwa jakości paliwa stałego.

HM 20.3.172.405 5 kwietnia 2022
1) Dodana obsługa JPK_FA(4) .

HM 20.3.170.225 25 lutego 2022
1) Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP
2) Okno aktywacji subskrypcji -dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku "Aktywuj przez internet".
3) Okno ustawień -dodana możliwość oznaczania firmy jako "Firma archiwalna", firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
4) Okno logowania -dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
5) Zmiany w wysyłaniu dokumentów jako załączników emaili przy pomocy programu Outlook.

HM 20.3.165.209 9 lutego 2022
1) Poprawa pokazywania pozycji magazynu, gdy występuje tylko jedna kategoria produktów, lub kategorie nie są używane a używany jest tylko jeden rodzaj produktów.

HM 20.3.162.204 4 lutego 2022
1) Poprawa otwierania okna ustawień produktów w nowo dodanej firmie.

HM 20.3.160.204 4 lutego 2022
1) Ustawienia dokumentów -poprawa zaznaczania do wyświetlania w kartotece produktów "kodu produktu u producenta".
2) Ustawienia dokumentów -dodana możliwość wyświetlania "Kodu produktu u producenta" na pozycjach dokumentów FZ, PZ lub ZD.
3) Ustawienia firmy -zwiększenie maksymalnego terminu płatności dla dokumentów do ponad 10 lat(do 3700 dni).

HM 20.3.157.203 4 lutego 2022
1) Dodana obsługa JPK V7(2) -bez wysyłki z korektą podstawy opodatkowania "złe długi".
2) Zestawienie obrotów paliwami stałymi(wyroby węglowe) -aktualizacja stawki akcyzy z 1GJ wartości opałowej od 2022 r.

HM 20.3.116.1023 23 października 2021
1) Okno dokumentu faktura -poprawa wyświetlania wydań.
2) Okno przeglądu dokumentów -poprawa eksportu pozycji do pliku tekstowego w sytuacji, gdy wyróżnik dokumentu zawiera znaki niedopuszczalne w nazwie pliku.
3) Okno nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych -dodanie kolumny "za co lub tytułem".

HM 20.3.109.1007 7 października
1) Zestawienie obrotów z kontrahentami -dodanie kolumny nip kontrahenta.

HM 20.3.107.1005 5 października 2021
1) Poprawa zapisywania dokumentów typu zwrot na produkcję

HM 20.3.99.921 21 września 2021
1) Okno kategorii produktów: -poprawa pokazywania okna produktów po kliknięciu przycisku.

HM 20.3.91.916 16 września 2021
1) Zestawienie sprzedaży według sprzedawców -uwzględnienie Faktur Końcowych i -pomijanie Faktur wystawionych na podstawie Paragonów.

HM 20.3.86.809 9 sierpnia 2021
1) Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2) JPK V7 -pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.

HM 20.3.78.730 31 lipca 2021
1) Okno stanów magazynowych -poprawa wyceny w cenach sprzedaży.
2) Bezpośrednie wysyłanie emali przez serwer smtp -poprawa wysyłania po zmianie firmy.

HM 20.3.65.526 26 maja 2021
1) Poprawa wykonywania wydań w sytuacji, gdy ten sam produkt został umieszczony na dokumencie więcej niż jeden raz i był wydawany z tego samego dokumentu przyjęcia do magazynu.

HM 20.3.47.419 19 kwietnia 2021
1) Okno przeglądu dokumentów -poprawa daty wyświetlanej w kolumnie "data dostawy" dla dokumentów typu faktura i paragon.

HM 20.3.46.416 16 kwietnia 2021
1) Zmiana formatowania parametrów jakościowych paliw stałych -dla już wpisanych parametrów należy jeden raz wywołać funkcję serwisową: "Parametry jakościowe paliw stałych -przeformatowanie wartości min. max.".
2) Zmiana przyjmowania produktów w cenach magazynowych zwróconych fakturą korygującą, lub zwrotem z paragonu, jeżeli produkty były wydane na WZ lub DD i występowały więcej niż jeden raz na jednym WZ lub DD.

HM 20.3.44.224 24 lutego 2021
1) JPK_V7 -poprawa aktywności przycisku "Eksportuj" bez wykupionego modułu JPK.

HM 20.3.43.224 24 lutego 2021
1) JPK_V7 -poprawa aktywności przycisku "Wyślij" dla kwartalnego rozliczania vatu.

HM 20.3.42.223 23 lutego 2021
1) JPK_V7 -zmiany obsługi pól części deklaracyjnej: 49, 50 i 52.

HM 20.3.40.217 17 lutego 2021
1) JPK_V7 -blokada możliwości przygotowania z okres wcześniejszy niż październik 2020.
2) JPK_VAT -blokada możliwości przygotowania z okres późniejszy niż wrzesień 2020.
3) JPK_VAT -poprawa przygotowania w sytuacji, gdy w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty.

HM 20.3.37.204 4 lutego 2021
1) Poprawa przerysowywania kontrolek grid.

HM 20.3.36.203 3 lutego 2021
1) Okno JPK V7 -poprawa generacji pliku xml, jeżeli w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty, z możliwością skorygowania wcześniej wysłanego JPK V7.

HM 20.3.32.126 26 stycznia 2021
1) Reindeksacja tabel -poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.

HM 20.3.31.126 26 stycznia 2021
1) Okna dokumentów walutowych -poprawa wyboru daty kursu waluty.

HM 20.3.30.122 22 stycznia 2021
1) Okno JPK_V7 -przywrócenie wysyłania JPK_V7 bez części ewidencyjnej.

HM 20.3.28.119 19 stycznia 2021
1) Okno zestawienie należności i/lub zobowiązań -poprawa pokazywania zapłat.
2) Okno JPK-V7 -poprawa eksportu do pliku xml przy nieaktywnym module JPK.

HM 20.3.26.118 18 stycznia 2021
1) Okna JPK FA i JPK MAG -poprawa eksportu do pliku xml.

HM 20.3.25.118 18 stycznia 2021
1) Ustawienia -dodane okno okresów kwartalnego rozliczania vatu, w którym można zdefiniować w jakich okresach VAT był i/lub jest rozliczany kwartalnie.
2) Okno JPK-V7 -dla kwartalnego rozliczanie vatu i braku JPK-V7 za poprzednie miesiące kwartału, dodana została możliwość uwzględnienia dokumentów do obliczenia cześci deklaracyjnej JPK-V7.

HM 20.3.22.114 14 stycznia 2021
1) Okno JPK-V7 -poprawa przygotowania dokumentów w sytuacji gdy występują faktury fiskalne z GTU.

HM 20.3.19.108 8 stycznia 2021
1) Okno ustawień firmy -aktywny moduł JPK -dodana możliwość definiowania jakie typy dokumentów JPK-V7 są używane, czyli "FP", "RO", "WEW", "MK", "VAT_RR", dzięki temu można wyłączyć nieużywane typy i nie będą się pojawiały podczas wystawiania lub wpisywania dokumentów.

HM 20.3.17.107 7 stycznia 2021
1) Okna dokumentów -zmiany w obsłudze wystawiania dokumentu na podstawie innych, jeżeli żaden dokument nie do wyboru nie spełnia kryteriów, okno się nie pokaże i zostanie wyświetlony komunikat.
2) Okno faktury -zmiana w obsłudze wystawiania faktury na podstawie paragonu, przy używanym module drukarek fiskalnych. W oknie wyboru paragonów zostanie wyświetlona kolumna z NIPem nabywcy, program sprawdzi również zgodność NIPu nabywcy z NIPem na fakturze i daty paragonów i faktury zarówno w momencie wyboru paragonów, jak i przed zapisaniem faktury.

HM 20.3.7.101 1 stycznia 2021
1) Okna dokumentów VAT -zmiany w obsłudze typu dokumentu JPK-V7.

HM 20.3.5.101 1 stycznia 2021
1) Poprawa zapisywania dokumentów VAT -ustawianie typu dokumentu JPK-V7.
2) Poprawki w oknach transportów i zestawień transportów.

HM 20.3.4.101 1 stycznia 2021
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Okna dokumentów VAT -dodany typ dokumentu JPK-V7 niezależny od znaczników JPK-V7.
3) Okno wysyłek JPK -zmiana kodu formularza na kod systemowy i dodanie kolumny zawartość JPK-V7 (cześć ewidencyjna, deklaracyjna lub ewidencyjna i deklaracyjna).
4) Kartoteka krajów -aktualizacja przynależności "Wielkiej Brytanii" do "Unii Europejskiej".
5) Okno JPK-V7 -zmiany w polu uzasadnienie przyczyn złożenia korekty części deklaracyjnej oraz wydruku tego pola.

HM 20.2.29.1221 21 grudnia 2020
1) Wysyłanie JPK-V7 -dodane podpisywanie kwotą przychodu, dla osób fizycznych.
2) Wysyłki JPK-V7 -dodana możliwość wydruku części deklaracyjnej, jeżeli wystąpiła w JPK-V7.

HM 20.2.28.1220 20 grudnia 2020
1) Wysyłki JPK-V7 -uruchomione pokazywanie JPK-V7 w takim układzie jak podczas przygotowania, dodany oddzielny przycisk do pokazywania xml.
2) JPK-V7 -dodana możliwość oddzielnego korygowania części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej, program sam rozpoznaje jaka cześć wymaga skorygowania. Dodany jest też przycisk do ustalenia części korygowanej należy go użyć po "ręcznych" zmianach w części deklaracyjnej. Użytkownik może wymusić korektę odpowiedniej części pomimo tego, że program nie widzi potrzeby korekty.

HM 20.2.26.1218 18 grudnia 2020
1) JPK-V7 -poprawa generacji właściwości DataWplywu wierszy zakupów w sytuacji, gdy DataWplywu jest różna od właściwości DataZakupu.

HM 20.2.25.1207 7 grudnia 2020
1) JPK-V7 -poprawa uwzględniania kwoty z pola "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniego JPK-V7 z cześcią deklaracyjną, jeżeli była wysłana co najmniej jedna korekta JPK-V7.

HM 20.2.24.1203 3 grudnia 2020
1) JPK-V7 -usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli pierwszym JPK-V7 był JPK-V7 za listopad.

HM 20.2.23.1201 1 grudnia 2020
1) JPK-V7 -dodane uwzględnianie kwoty z pola "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniego JPK-V7 z cześcią deklaracyjną.
2) JPK_VAT -wiersze sprzedaży i zakupów -poprawa wypełniania kolumny adres kontrahenta.

HM 20.2.22.1125 25 listopada 2020
1) Aktualizacja bibliotek -która poprawia obsługę między innymi pola liczba dni terminu płatności na dokumentach.

HM 20.2.21.1125 25 listopada 2020
1) JPK-V7 -usunięcie generacji typu dokumentu "WEW" dla znacznika: "Import usług (w tym licencje, subskrypcje, ...), wykonanych w Polsce, lub w kraju nie należącym do Unii Europejskiej -art. 28b ustawy".

HM 20.2.20.1123 23 listopada 2020
1) JPK-V7 -oznaczanie zgrupowanych paragonów i zwrotów z paragonów typem "WEW", jeżeli nie są używane drukarki lub kasy fiskalne.

HM 20.2.19.1123 23 listopada 2020
1) JPK-V7 -poprawa obsługi pola P_52, części deklaracyjnej.

HM 20.2.18.1123 23 listopada 2020
1) Poprawa wypełniania części deklaracyjnej JPK-V7M. Jeżeli został wysłany JPK-V7M (z częścią deklaracyjną), proszę wysłać korektę.

HM 20.2.17.1122 22 listopada 2020
1) Ustawienia firmy -dodany znacznik "Kwartalny JPK-V7", oraz dane wymagane do wysyłki JPK-V7, jeżeli właściciel firmy jest osobą fizyczną. Proszę je sprawdzić i ewentualnie uzupełnić.
2) Dodane wysyłanie JPK-V7 z częścią deklaracyjną dla rozliczania miesięcznego. UWAGA! Jeżeli właściciel firmy jest osobą fizyczną, proszę koniecznie uzupełnić dane w oknie ustawień firmy.
3) JPK-V7 -poprawa grupowania paragonów.

HM 20.2.16.1117 17 listopada 2020
1) Dodana obsługa JPK-V7 z możliwością eksportu.

HM 20.2.10.1022 22 października 2020
1) Okno kartoteki produktów -poprawa filtrowania po kategorii produktów.

HM 20.2.9.1021 22 października 2020
1) Okno kartoteki produktów -dodana została możliwość filtrowania po dostawcy i producencie.
2) Wysyłki JPK_VAT -poprawa obsługi numeru referencyjnego.

HM 20.2.4.1016 16 października 2020
1) Poprawa wykonywania zestawień wegług produktów i kategorii produktów, oraz kreatora produktów na dokumencie zamówienie do dostawcy

===========

HM 20.2.2.1014 14 października 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Moduł JPK : Dodana została funkcjonalność "Znaczniki JPK-V7", pozwalająca oznaczać faktury i korekty sprzedaży oraz zakupów znacznikami wymaganymi przez nową wersję "JPK_V7" (jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją). (Funkcjonalność jest dostępna przy wykupionym module JPK).
3) Ustawienia firmy -dodane zostały dwa nowe ustawienia: domyślna liczba dni terminu płatności i maksymalna liczba dni terminu płatności.
4) Zmiany w układzie okien dokumentów: faktura zakupu, korekta od dostawcy, przyjęcie zewnętrzne i faktura wewnętrzna.

20.1.27.1006 6 października 2020
1) Ustawienia firmy -dokumenty -dodana możliwość ustawienia drukowania KODU produktu wg nazwy.
2) Ustawienia dokumentów -dodana możliwość wyłączenia usuwania formatowania uwag, jeżeli zawiera więcej niż 3 wiersze.
3) Wydruk "Zamówienia do dostawcy" -zamiana kolejności kolumn "Kod produktu" i "Kod produktu u dostawcy".
4) Poprawa wyświetlania grida w kreatorze zmiany cen, jeżeli w kartotece produktów było włączone wyświetlanie kolumny GTU.
5) Poprawa drukowania tytułu kolumny PKWiU/CN na dokumentach. 20.1.21.1002 2 października 2020
1) Zmiany w zapisywaniu połączeń między dokumentami.

20.1.19.1001 1 października 2020
1) Okno przeglądu dokumentów -poprawa zmiany czcionki w kontrolce grid, po zmianie typu dokumentu, oraz zapisywanie układu i rozmiaru czcionki.
2) Poprawa usuwania i zmiany dokumentów wydań np. WZ z włączonym ustawieniem "Realizacja na poziomie" dla dokumentów ZO (Zamówienie od odbiorcy).

20.1.17.1001 1 października 2020
1) Poprawa zmiany czcionki na inną niż standardowa w kontrolkach grid.

20.1.16.930 30 września 2020
1) Dodane drukowanie GTU na dokumentach. GTU drukuje się na dokumentach: Faktura, Faktura korygująca, Faktura wewnętrzna, Paragon, Zwrot z paragonu, Dowód dostawy i Wydanie zewnętrzne, wystawionych po 30 września 2020 roku, pod warunkiem, że w ustawieniach produktów jest zaznaczony co najmniej jeden używany GTU.
2) Okno kontrahenta -dodany znacznik czy kontrahent jest powiązany z firmą, zmiana obługi zaznaczania i odznaczania znaczników: "Płatnik VAT", "Osoba prywatna" i "Wewnątrzwspólnotowy", oraz zmiany w układzie okna.
3) Przegląd dowodów bankowych -przywrócenie domyślej obsługi przycisku "Dodaj".
4) Okno produktów -zmiany w obsłudze kontrolek filtrujących.

20.1.11.924 24 września 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Dodana obsługa kodów grup towarowych i usług -GTU.
3) Ustawienia firmy -dodana możliwość definiowania, które GTU można przypisywać do produktów.
4) Kartoteka produktów -dodana możliwość filtrowania po PKWIU i GTU, oraz możliwość przypisania lub zmiany GTU, dla wielu zaznaczonych produktów.
5) Kartoteka produktów -zmiany w obsłudze kontrolek filtrowania.
6) Dokumenty -dodane zostały znaczniki: "faktura na podstawie paragonu", "dokument na podstawie zamówienia od odbiorcy" i "dokument na podstawie dokumentu wydania (DD lub WZ)".
7) Informacje o kodach grup towarowych i usług -GTU, oraz film instruktażowy są dostępnę na stronie internetowej producenta.
8) Kartoteka kontrahentów -poprawa zapisywania telefonów w oknie kontrahenta.
9) Dokumenty elektroniczne -poprawa wysyłania przez SMTP w sytuacji, gdy były zdefiniowane dwa konta email i jedno z nich było oznaczone jako nieaktywne.

20.0.154.902 2 września 2020
1) Moduł drukarki fiskalne: -poprawa obsługi najstarszych modeli "Mera" firmy "ELZAB", dla których nazwa towaru jest ograniczona do 28 znaków.

20.0.153.828 28 sierpnia 2020
1) Zmiany w oknach dowodów kasowych i oknie przeglądu dowodów kasowych.
2) Eksport przelewów: -jako data realizacji jest obecnie eksportowana dana realizacji konkretnego przelewu, zamiast daty początkowej kryterium przeglądu przelewów.
3) Dowód kasowy: -poprawa możliwości wpisania pustej lub konkretnej daty realizacji.

20.0.148.805 5 sierpnia 2020
1) Zmiana okna listy dowodów kasowych.
2) Poprawa importu dowodów kasowych z filii.
3) Poprawa otwierania "nowych" okien po przelogowaniu się do innej firmy.

20.0.143.803 3 sierpnia 2020
1) KASA/BANK porawa wystawiania dowodów kasowych dla kas z ustawionym wyróżnikiem kasy do dokumentów.

20.0.141.731 31 lipca 2020
1) Zmiana okna dowodu kasowego.
2) Poprawa otwierania okna wpisu kartoteki zadań.
3) Poprawa wykonywania wydań w sytuacji gdy w ustawieniach firmy jest zaznaczone, że jest używany "Handlowy Dokument Identyfikacyjny".

20.0.132.710 10 lipca 2020
1) Dowody kasowe -poprawa zapisywania pozycji.

20.0.131.709 9 lipca 2020
1) Okna z gridem -poprawa reakcji na zmianę wartości w komórce po zmianie ilości lub ceny.
2) Poprawa wydruków dokumentów na drukarkach w trybie tekstowym.
3) Okna dokumentów -poprawa wpisywania upustu procentowego dotyczącego całego dokumentu.

20.0.126.701 1 lipca 2020
1) Wydruki dokumentów -zmiana tytułu kolumny z PKWiU na PKWiU/CN.
2) Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych.
3) Zmiany w eksporcie przelewów do formatów Elixir i Santander.

20.0.88.316 16 marca 2020
1)Zestawienie Zobowiązań i Należności/Zobowiązań -poprawa filtrowania według "wystawiającego" lub "sprzedającego".

20.0.75.228 28 lutego 2020
1)Poprawa importu dokumentów z filii, w sytuacji gdy w filii były wystawiane Faktury Zaliczkowe , Faktury Końcowe.

20.0.74.227 27 lutego 2020
1)Poprawa otwierania wcześniej zapisanego dokumentu Faktura Korygująca przy włączonym module farmaceutycznym.

20.0.70.224 24 lutego 2020
1) Dowody bankowe -dodana możliwość oznaczania dowodu znacznikiem "Płatność podzielona" i wpisywania kwoty VAT dla płatności podzielonej.
2) Zestawienie Zobowiązań lub Należności/Zobowiązań -dodane kolumny "Czy wymagana płatność podzielona" i "Kwota VAT", dodane zostały również nowe wydruki z tymi kolumnami.
3) Dowody bankowe, eksport przelewów do formatu "Elixir" -dodany został eksport przelewów oznaczonych jako "Płatność podzielona".
4) Rachunki bankowe -poprawa nadawania numeru kolejnego rachunku dla drugiego rachunku, aby program poprawił ten numer należy otworzyć kartotekę rachunków bankowych ze wstążki "MENU: >Ustawienia".
5) Kartoteka produktów -poprawa "wolnego" przechodzenia do kolejnych wierszy przy włączonym filtrze (występowało tylko jeżeli używany jest moduł produkcji, czyli skład surowcowy produktów).
6) Raport kasowy -poprawa filtrowania według pojedyńczej kasy lub kasjera.

20.0.50.121 21 stycznia 2020
1) Zestawienie sprzedaży według sprzedawców -uaktywnienie przycisku "Wykonaj" nawet bez wybranego produktu.
2) Wysyłanie archiwizacji e-mailem, dodany sformatowany temat e-maila.

20.0.42.113 13 stycznia 2020
1)Poprawa obsługi drukarek fiskalnych z protokołem "Thermal" -mające szczególnie znaczenie dla drukarek innych producentów niż "Posnet", np. "Innova", błąd występował w wersjach 20.0.40.112 i 20.0.41.112.

20.0.41.112 12 stycznia 2020
1)Poprawa odczytu stawek VAT z drukarek fiskalnych firmy "Elzab" w starej homologazcji (wyprodukowanych przed rokiem 2001).

20.0.40.112 12 stycznia 2020
1) Dodana obsługa drukarek fiskalnych "Novitus" na protokole "XML".
2) Zmiany w oknie ustawień drukarki fiskalnej.


20.0.34.109 9 stycznia 2020
1)Zmiany wydruku paragonu fiskalnego na tryb blokowy w drukarkach fiskalnych na protokołach "Posnet" i "Thermal".

20.0.33.109 9 stycznia 2020
1)Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych na protokole "Thermal" -mające szczególnie znaczenie dla drukarek innych producentów niż "Posnet", np. "Innova".

20.0.31.109 9 stycznia 2020
1) Import kartotek lub dokumentów do filii -poprawa aktualizacji kategorii produktu przypisanej do produktu.
2) Import kartotek lub dokumentów do filii -dodany szczegółowy komunikat dotyczący dodanych, zmienionych i usuniętych pozycji w kartotekach.

20.0.30.109 9 stycznia 2020
1) Drukowanie paragonu fiskalnego -dodane sprawdzanie minimalnej liczby znaków nazwy produktu, wymaganej przez drukarkę fiskalną.
2) Drukowanie paragonu fiskalnego -uwzględnienie ustawienia drukowania "kodu produktu" z ustawień typu dokumentu. 20.0.28.108 8 stycznia 2020
1)Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych -szczególnie starszych modeli na protokole "Thermal".

20.0.26.108 8 stycznia 2020
1) Dla drukarek fiskalnych na protokole "Thermal", obsługujących opis na pozycji paragonu, a nie obsługujących drukowania "NIPu nabywcy" jako kodu kasjera, dodana została możliwość drukowania "NIPu nabywcy" jako opisu ostatniej pozycji paragonu -wymaga sprawdzenia czy paragon się wydrukuje.
2) Poprawa rozliczania dokumentów z dowodami bankowymi lub kasowymi w zestawieniu nierozliczonych dowodów bankowych lub kasowych w sytuacji, gdy program wymagał podania kwoty rozliczenia.
3) Poprawa otwierania połączenia z drukarką fiskalną na protokole "Thermal", jeżeli była zaznaczona opcja "Drukarka umożliwia druk NIPu nabywcy jako kodu kasjera".
4) Poprawa otwierania połączenia z drukarką fiskalną na protokole "Elzab", jeżeli była zaznaczona opcja "Drukarka umożliwia druk NIPu nabywcy jako opis pozycji.

20.0.23.107 7 stycznia 2020
1) Poprawa eksportu JPK_FA w wersji 3 do pliku XML, w sytuacji gdy w danych firmy jest wpisany REGON.
2) Poprawa zestawienia sprzedaży według płatności w sytuacji, gdy w roku bieżącym były wystawione faktury na podstawie paragonów z roku poprzedniego.

20.0.21.107 7 stycznia 2020
1) Drukarki fiskalne pracujące na protokole "Thermal" -poprawa odczytywania numeru paragonu wydrukowanego na drukarce fiskalnej.
2) Poprawa zapisywania zmienianych fiskalnych dokumentów faktura lub paragon, dokumenty po zapisaniu były oznaczane jako niefiskalne, ale pozostawał numer wydrukowanego paragonu fiskalnego i unikatowy numer drukarki fiskalnej.

20.0.20.107 7 stycznia 2020
1) Okno ustawień drukarki fiskalnej -dodana możliwość ustawienia drukowania na paragonie numeru paragonu w programie, domyślnie wyłączone, jeżeli ma się drukować i drukarka fiskalna obsługuje taką możliwość, proszę zaznaczyć to ustawienie.
2) Dla wybranych drukarek fiskalnych firmy "Elzab", dodana została możliwość drukowania "NIPu nabywcy" jako opisu ostatniej pozycji paragonu -wymaga sprawdzenia czy paragon się wydrukuje. Wszystkie modele drukarek począwszy od modelu "Mera E", powinny obsługiwać taką możliwość.

20.0.16.106 6 stycznia 2020
1) Okno ustawień drukarki fiskalnej -dodana możliwość wysyłania stawek VAT do drukarki.

20.0.14.105 5 stycznia 2020
1) Zmiany w module obsługi drukarek fiskalnych.

20.0.12.104 4 stycznia 2020
1) Dodane przygotowanie i eksport JPK_FA w wersji 3.
2) Okno raportu kasowego -poprawa filtrowania według dowolnego okresu.

20.0.10.103 3 stycznia 2020
1) Poprawa tworzenia tabel wymaganych do współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab".
2) Poprawa pakowania plików przy elektronicznej wymianie danych i obsłudze filii w sytuacji, gdy liczba znaków nazwy konta systemowego przekraczała 8 znaków.

20.0.9.103 3 stycznia 2020
1) Poprawa odczytywania numeru unikatowego drukarki fiskalnej na protokole "Thermal".

20.0.7.103 3 stycznia 2020 1. Poprawa przepisywania parametrów paliw stałych na nowy 2020 rok.

20.0.6.103 3 stycznia 2020
1) Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych związane z obsługą "NIPu nabywcy" na protokole "Thermal".

20.0.3.102 2 stycznia 2020
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2) Zmiana w obsłudze drukarek fiskalnych, obecnie obsługiwane są wyłącznie drukarki firmy "POSNET" na protokołach "Posnet" i "Thermal", drukarki firmy "ELZAB" na protokole "Elzab Esc", oraz drukarki innych firm, jeżeli obsługują protokół "Thermal" firmy "POSNET".
3) Dodana obsługa "NIPu nabywcy" na paragonie.
4) Nowe okno ustawień drukarki fiskalnej i drukarki fiskalnej (we wstążce "Narzędzia").
5) Zmienione okna dokumentów.
6) Dodana obsługa "Paliw stałych" (dawniej wyrobów węglowych).
7) Dodana możliwość dodania symbolu typu dokumentu w formule generowanego pełnego numeru dokumentu.
8) Zmiany w oknach programu.

18.2.578.127 27 stycznia 2019
1) Zamówienie do dostawcy -poprawa wyboru produktów, w sytuacji gdy zaznaczony jest więcej niż jeden dostawca, ale nie wszyscy.
2) Kreator zmiany cen -poprawa wyświetlania produktów, którym zostanie zmieniona cena, jeżeli jest wyświetlany producent produktu.
3) Okno aktywacji programu -poprawa przesyłania numereu NIP lub REGON.

18.2.572.1214 14 grudnia 2018
1) Dodana możliwość generacji dokumentów BO -Bilans otwarcia w "nowym" roku pomimo tego, że data systemowa komputera jest ze "starego" roku.

18.2.567.1207 7 grudnia 2018
1) Poprawa wykonania wydań w sytuacji gdy występowały zwroty do paragonów z więcej niż jedną pozycją i faktur korygujących z korektą ilości produktu, do faktur z więcej niż jedną pozycją.
2) Okno aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS -dodany "Status podatnika VAT".
3) Kartoteka kontrahentów – dodane zostały kolumny: "Status podatnika VAT" i "Data zakończenia lub zawieszenia działalności", wyświetlanie kolumn włącza się w oknie ustawień kontrahentów.
4) Zmiany w obsłudze aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.

18.2.561.1205 5 grudnia 2018
1) Okno ustawień firmy -usunięcie komunikatu o nieprzypisanym certyfikacie do wysyłania JPK, jeżeli moduł JPK nie jest używany -nie został wykupiony.
2) Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.

18.2.549.1130 30 listopada 2018
1) Nowe okno "Zestawienie Sprzedaży Według Sprzedawców".
2) Poprawa formatowania adresu kontrahenta (również podczas aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS).

18.2.543.1129 29 listopada 2018
1) Aktualizacja wersji i daty w celu wymuszenia automatycznej aktualizacji.

18.2.541.1128 23 listopada 2018
1) Aktualizacja bibliotek używanych w "nowych" oknach.
2) Wykonanie wydań -poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
3) Obsługa drukarki fiskalnej -poprawa uwzględnia znacznika "Drukarka nie obsługuje form płatności", z ustawień drukarki fiskalnej.
4) JPK VAT -dodana obsługa numeru NIP ze zespacją zamiast myślnika.

18.2.532.1122 22 listopada 2018
1) Reindeksacja tabel i wykonanie wydań -poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
2) Wykonanie wydań -zmiana działania, przed wykonaniem, program zaproponuje wykonanie archiwizacji.

18.2.522.1103 3 listopada 2018
1) Uwzględnienie daty 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.

18.2.520.1102 2 listopada 2018
1) Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS -dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.
2) Poprawa przypisywania obrazów do produktów -poprawa ustalania nazwy pliku.
3) Przypisywanie obrazów do produktów -dodana została możliwość wyboru obrazu z dowolnej lokalizacji na dysku, program zaproponuje przekopiowanie obrazów do foldera, w którym są przechowywane w programie.

18.2.503.1023 23 października 2018
1) Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS -dodana możliwość aktualizacji danych -program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
MENU: Ustawienia > Lokalne > Ten komputer ma połączenie z internetem > Zapisz
2) Zmiany w układzie okna danych firmy.
3) Przegląd dokumentów -przywrócenie domyślnego sortowania po numerze dokumentu i ustawiania się na ostatnim dokumencie.
4) Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
5) Poprawa wykonywania zapytań SQL użytkownika w oknie narzędzi.
6) Blokada możliwości wystawienia faktury korygującej, do faktury z lat ubiegłych, jeżeli produkt występujący na fakturze został usunięty z kartoteki roku bieżącego.
7) Usunięcie produktu z kartoteki -zmiana tekstu pytania potwierdzającego.

18.2.497.1020 20 października 2018
1) Poprawa aktywacji subskrypcji programu, po upływie okresu testowania.

18.2.490.1016 16 października 2018
1) Dodane nowe okno "Odnowienie subskrypcji", umożliwiające zgłoszenie przedłużenia subskrypcji przez internet.
2) Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3) Okno danych firmy -dodana możliwość odczytywania własnych danych firmy z serwisu GUS.
4) Reindeksacja tabel -dodane usuwanie "osieroconych" (niepełnych) wierszy w tabelach podrzędnych.

18.2.453.813 18.2.462.826 13 sierpnia 2018
1) JPK_FA -poprawa generacji kodu kraju sprzedawcy, dla faktur węwnątrzwspólnotowych.

18.2.450.811 11 sierpnia 2018
1) Zestawienie produktów niezrealizowanych -dodane przyciski do pokazywania okien dokumentu i produktu z poziomu zestawienia.
2) Zamówienie od odbiorcy -poprawa oznaczania realizacji: dla ustawienia realizacji "Automatycznie na poziomie dokumentu", po wystawieniu na jego podstawie dokumentu magazynowego lub handlowego.

18.2.428.730 30 lipca 2018
1) Poprawa generowania zestawienia niezafakturowanych dokumentów.
2) Wystawianie dokumentu z upustem -możliwość zwiększenia upustu, jeżeli była zastosowana cena minimalna.

18.2.420.719 19 lipca 2018
1) Poprawa przepisywania pozycji cennika podczas kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.
2) JPK VAT -poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów VAT (VatID).
3) Zestawienie produktów niezrealizowanych -dodana kolumna producent produktu, eksponuje się jeżeli producent jest ustawiony w używanych danych o produkcie.
4) Okno przeglądu dokumentów -zmiana wybranego wiersza po otwarciu okna i zmianie typu dokumentu.
Jeżeli wybraną kolumną jest kolumna numeru lub daty, wybierany jest -ostatni wiersz, w innych sytacjach -pierwszy wiersz.

18.2.416.719 19 lipca 2018
1) Zestawienie produktów niezrealizowanych -dodana kolumna producent produktu, eksponuje się jeżeli producent jest ustawiony w używanych danych o produkcie.
2) Okno przeglądu dokumentów -zmiana wybranego wiersza po otwarciu okna i zmianie typu dokumentu.
Jeżeli wybraną kolumną jest kolumna numeru lub daty, wybierany jest -ostatni wiersz, w innych sytacjach -pierwszy wiersz.

18.2.413.718 18 lipca 2018
1) Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.

18.2.412.716 16 lipca 2018
1) Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
2) JPK -odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór potwierdzenia.
3) Poprawa wykonywania zestawienia udzielonych upustów.

18.2.392.620 20 czerwca 2018
1) Dodatkowe cenniki -dodano preferencyjne traktowanie cennika promocyjnego tzn. jeżeli produkt znajduje się w dwóch cennikach nieprzypisanych do kontrahenta i jeden z cenników jest promocyjny, to podczas przenoszenia produktu na dokument, program w pierwszej kolejności będzie się starał znaleźć produkt z cennika promocyjnego.

18.2.389.619 19 czerwca 2018
1) Dodatkowe cenniki -dodana możliwość dodawanie wielu pozycji przez wybór produktów z kartoteki, dodana możliwość ustalania w momencie zapisywania nowego cennika dla jakich produktów mają zostać wygenerowane pozycje
2) Typy dokumentu -dla wybranych typów dodane ustawienie czy dla danego typu może być stosowany dodatkowy cennik.
3) Wystawianie dokumentu -zmiany w komunikatach przy próbie zmiany ceny, upustu, grupy cenowej, jeżeli dla konkretnej pozycji nie można tego wykonać.
4) Poprawa wywoływania aktualizacji struktury bazy danych.

18.2.378.614 14 czerwca 2018
1) Aktualizacja wersji programu wyświetlanej w paskach tytułowych okien.
2) Okno dodatkowego cennika -poprawa sygnalizowania błędu w polu marża lub narzut.
3) Ustawienia kontrahentów Nowe okno ustawień.
4) Poprawa konfiguracji czytnika kodów kreskowych -jeżeli czytnik nie był wcześniej podłączony i w oknie konfiguracyjnym zaznaczono, że jest podłączony konieczne było zamknięcie i ponowne otwarcie programu aby czytnik zaczął działać.
5) Zestawienie sprzedaży rozchodów lub przychodów według produktów lub kategorii produktów -usunięcie pojawiającego się czasem komunikatu "Nieprawidłowy numer miesiąca".

18.2.373.612 12 czerwca 2018
1) Okno konfiguracji współpracy z czytnikiem kodów kreskowych -lista portów szeregowych -dodana przyjazna nazwa podłączonego urządzenia (jeśli występuje).
2) Dodana możliwość logowania do programu przy użyciu kodu kreskowego przed otwarciem głównego okna programu. Etykietę do logowania można wydrukować z kartoteki użytkowników.

18.2.361.531 31 maja 2018
1) Poprawa obsługi naciśnięcia klawisza [Enter] i dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy w oknach z paskiem narzędziowym.

18.2.359.530 30 maja 2018
1) Moduł obsługi magazynu dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) -poprawa pokazywania ceny magazynowej i wartości w cenie magazynowej na zakładce wydania.

18.2.356.529 29 maja 2018
1) Ustawienia firmy -dodano możliwość definiowania wymagań dotyczących haseł użytkowników.

18.2.353.527 27 maja 2018
1) RODO Kartoteka Kontrahentów -dodana możliwość odnotowywania sprzeciwu wobec przetwarzania danych RODO.

18.2.349.525 25 maja 2018
1) Zmiana struktury bazy danych -ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Prosimy zaplanować aktualizację i wykonać ją w odpowiednim momencie. Przy dużej ilości danych, może to potrwać parę minut .
2) RODO -dodana możliwość zdefiniowania tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowania go na drukarkach graficznych, dla określonych typów dokumentów. W ustawieniach firmy można globalnie ustawić, czy firma obsługuje kontrahentów podlegających RODO, można też ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów czy tekst ma się drukować.
3) Dane Firmy oraz Dane Kontrahenta -dla pola ulica zwiększenie długości do 40 znaków.

18.1.338.517 17 maja 2018
1) Poprawa kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.

18.1.332.514 14 maja 2018
1) Moduł elektronicznej wymiany dokumentów -poprawa wysyłania e-dokumentu w postaci tabel, po zapisaniu dokumentu.
2) Okno danych firmy i wydruki -zmiana opisu "Gioś" na "BDO".
3) Okno zamówienia od odbiorcy -usunięcie komunikatu: "Parametr jest nieprawidłowy".

18.1.324.511 11 maja 2018
1) Okno przeglądu dokumentów -poprawa filtrowania w sytuacji gdy nie było wybrane kryterium daty.
2) Okno stan magazynu -dodanie kolumn: rodzaj produktu i kategoria produktu, jeżeli pozycje są z co najmniej dwóch rodzajów lub kategorii.
3) Moduł obsługi magazynu usunięcie komunikatu, który pojawiał się po wykonaniu wydań.

18.1.305.418 18 kwietnia 2018
1) Dodane / usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.
2) Okno przeglądu dokumentów -dodane zostało zapamiętywanie ostatnio wybranej kolumny i wybieranie jej przy otwieraniu okna.
3) Okno produktu i okno zmiany danych dla wielu produktów -poprawa opisów w polu wyboru "Reakcja na inną cenę zakupu lub przyjęcia podczas zapisywania nowego dokumentu".

18.1.295.406 6 kwietnia 2018
1) JPK_VAT -Poprawa wysyłania JPK_VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK
2) JPK_VAT -generacja xml -zostało uwzględnione pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu ktoś wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.
3) JPK_FA -poprawa generacji wartości netto i vat konkretnych stawek vat, dla faktur wystawianych w cenach brutto.

18.1.291.404 4 kwietnia 2018
1) Uwzględnienie skalowanie czcionek w nowych oknach na ekranach o wysokiej rozdzielczości.

18.1.287.330 30 marca 2018
1) Kasa/Bank: Dodanie wydruku raportu kasowego bez skrótu kontrahenta.
2) Kartoteka Kontrahentów: Poprawa zapisywania zmian kontrahenta, jeżeli kontrahent nie miał poprawnie przypisanego kraju.

18.1.286.328 28 marca 2018
1) PROWIZJE Poprawa naliczania prowizji od zapłaconych dokumentów z kryterum zależnym od przeterminowania zapłaty za dokument.

18.1.285.323 23 marca 2018
1) Import dokumentów z filii -poprawa zapisywania połączeń faktur na podstawie paragonów i dowodów kasowych do dokumentów.
2) Współpraca z bazą sklepu internetowego -poprawa wysyłania obrazów produktów przez FTP.

18.1.282.309 9 marca 2018
1) Poprawa generacji indeksu tabeli produktów na pole kod produktu w sytuacji, gdy żadne inne dodatkowe pole nie miało zaznaczonego sortowania.
2) Wyrób -poprawa dodawania i usuwania surowców.

18.1.281.308 8 marca 2018
1) Wysyłki JPK_VAT -dodana możliwość powtórzenia wysłania deklaracji dla statusów związanych z certyfikatem:
  403 -niepoprawny,
  404 -nieważny,
  405 -odwołany,
  406 -nieobsługiwany.

18.1.279.307 7 marca 2018
1) Nowe okno ustawień produktów
2) Faktura -przenoszenie pozycji z faktur zaliczek z wielu lat.

18.1.275.228 28 lutego 2018
1) Faktura -poprawa pokazywania "pola użytkownika".
2) Faktura -poprawa pokazywania okna wyboru Faktur Zaliczek z wielu lat.

18.1.273.226 27 lutego 2018
Uwaga: po instalacji nastąpi reindeksacja tabel.
  1) Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK_VAT w wersji 3.
  2) Dodane przygotowanie i eksport JPK_FA.
  3) Zmiana układu okna informacji o produkcie.
  4) Kontrahent -dodany nowy typ: "Producent".
  5) Produkt -dodana możliwość przypisywania producenta z kartoteki.
  6) Produkt -dodana możliwość przypisywania osoby odpowiedzialnej za produkt z kartoteki użytkowników.
  7) Kontrahent -zmiany w ustawieniach wysyłania e-dokumentów do kontrahenta.
  8) Faktura -dodana możliwość oznaczania, że faktura jest dla osoby prywatnej.
  9) Nowe okna magazynów, informacji o magazynie.
10) Nowe okno stanu magazynu z możliwością umieszczania dodatkowych informacji, a także filtrowania i sortowania po nich.
11) Dodane nowe zestawienie: "Zestawienie nierotujących produktów".
12) Dodana możliwość wysyłania e-dokumentów do kontrahentów bezpośrednio przez konto SMTP, bez używania programu pocztowego.
13) Nowe okna użytkowników i informacji o użytkowniku.
14) Dodana możliwość definiowania dodatkowych cenników produktów z przypisaniem do kontrahenta, co pozwala na indywidualne ceny dla kontrahenta na wybrane produkty.
15) Nowe okno ustawień firmy.


17.1.137.119 19 stycznia 2018
1) Wydruk raportu kasowego -sortowanie po liczbie porządkowej.
2) Dokumenty walutowe w cenach zakupu -poprawa przenoszenia ceny walutowej z kartoteki produktów.
3) Dodane usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.

17.1.130.103 3 stycznia 2018
1) Poprawa generacji dokumentu BO -Bilans Otwarcia w 2018 roku w wersji bez Modułu Obsługi Magazynu (Remanent). Należy usunąć wygenerowany dokument BO i wygenerować go na nowo z zakładki "Narzędzia".
2) Dodane zostało pobieranie pliku pomocy "F1" -zakładka "Narzędzia".
3) W oknie "O programie" dodana została aktywacja rozszerzenia subskrypcji o następne dokupione moduły np. Waluty , Remanent ...

17.1.128.1219 19 grudnia 2017
1) JPK VAT -poprawa generacji wierszy sprzedaży detalicznej z urządzeń fiskalnych.

17.1.127.1211 11 grudnia 2017
1) Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS -dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci dane więcej niż jednej firmy.
2) Okno pobierania aktualizacji programu -dodana informacja o aktualizacji struktury bazy danych.

17.1.122.1123 23 listopada 2017
1) Zmiany w opisach okna aktywacyji.

17.1.121.1023 24 października 2017
1) Zmiany w sposobie aktywacji programu przez Internet.

17.1.119.1017 17 października 2017
1) Zadania -dodana możliwość wydruku.

17.1.118.1012 12 października 2017
1) Poprawa odświeżania grida po dodaniu nowego wiersza w oknach z cześcią pełnej informacji (np. jednostki miar).
2) Zmiana formatu wyświetlania informacji o użytkowniku i czasie ostatniej zmiany wiersza tabeli.

17.1.117.920 20 września 2017
1) Wstążka programu -na zakładce "Narzędzia" dodane przyciski
"Import MM"(moduł filie) i
"Import FZ"(moduł elektroniczna wymiana dokumentów).

17.1.112.825 25 sierpnia 2017
1) Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2) Dodana opcja w MENU: Ustawienia » Faktura zakupu -aktualizacja cen zakupu na dokumentach PZ, jeżeli faktura zakupu jest wystawiana na ich podstawie.

17.1.107.818 18 sierpnia 2017
1) Okna z zakładkami -zmiana obsługi podkreśleń (skrótów klawiszowych) w etykietach pól edycyjnych
zalecana aktualizacja .

17.1.106.806 6 sierpnia 2017
1) Kartoteka kontrahentów -wypełnianie pola "Poczta" podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.

17.1.100.626 26 czerwca 2017
1) Kartoteka kontrahentów -dodana możliwość odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS (podczas dodawania nowego kontrahenta).
2) Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT -NIP kontrahenta jest zapisywany tylo w postaci cyfr a w puste pola wypełnione tekstem "BRAK".
3) Dokumenty Faktura i Faktura Proforma -dodana możliwość wystawiania kopii dokumentu z poprzedniego roku.
4) Zestawienie zyskowności -zmiana obliczania zysku w % z narzutu uwzględnieniono ustawienie czy firma używa marży czy narzutu.

17.1.97.406 6 kwietnia 2017
1) Poprawa działania przycisku [Zapisz] w oknach dokumentów w trybie [Pokaż].

17.1.95.123 23 stycznia 2017
1) Dodana generacja Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.

17.1.94.111 11 stycznia 2017
1) Kasy fiskalne -poprawa otwierania okien do obłusgi kas.
2) Jednolity plik kontrolny VAT -pierwsza poglądowa wersja.
3) Kasy fiskalne -poprawa otwierania okien do obłusgi kas.

17.1.93.110 10 stycznia 2017
1) Okno produktu -dodane ukrywanie pól kodów kreskowych dla dodatkowych jednostek miary, jeżeli ta opcja jest wyłączona w ustawieniach.

17.1.91.501 5 stycznia 2017
1) Zwiększenie wyświetlanej szerokości kolumny numer dokumentu, przy włączonej numeracji roczno-miesięcznej numer nie mieścił się.

17.1.90.101 1 stycznia 2017
1) Dokumenty -dodana możliwość automatycznej numeracji miesięcznej. Numerację można zdefiniować w ustawieniach dokumentów.
2) Zmiany w imporcie kartotek i stanów magazynowych do nowego roku -dodane dodatkowe ostrzeżenia.
3) Zmiany w oknie aktywacyjnym -nowy format numeru licencji.
4) Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia w nowym roku.

16.2.89.1228 28 grudnia 2016
1) Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2) Zmiany generacji dokumentów bilans otwarcia w nowym roku.

16.2.88.1226 26 grudnia 2016
1) Drukarka fiskalna 'Posnet' -na wydruku faktury na protokole posnet dla formy płatności przelew dodane zostało drukowanie numeru rachunku bankowego.

16.2.87.1219 19 grudnia 2016
1) Kontrahenci -dodana możliwość zmiany oceny wielu zaznaczonym kontrahentom przez 'Zmień wiele'.

16.2.86.1218 19 grudnia 2016
1) Dokument Faktura -wyłączenie sprawdzania kredytu kupieckiego podczas wystawiania na podstawie paragonu.

16.2.84.1212 13 grudnia 2016
1) Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.

16.2.83.1209 9 grudnia 2016
1) Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.


16.1. od dnia 01-06-2016
Starsze edycje 7.4

Progam Fama Start 7.4 będzie działać do 17-01-2018
Proszę zapoznać się z warunkami zakupu odpowiednika: HM -Handel i Magazyn

7.4.81. 07-02-2014
a) Ewidencje VAT sprzedaży i korekt sprzedaży - zmiana filtrowania z daty wystawienia na datę dostawy.
b) Faktura - wystawianie na podstawie WZ i DD - dodane sprawdzanie dat wydania towaru z komunikatem ostrzegawczym.
c) Paragon - wystawianie na podstawie WZ i DD - dodane sprawdzanie dat wydania towaru z komunikatem ostrzegawczym.

7.4.70. 12-01-2014
a) Dokument Faktura: dodane ustawienie umożliwiające wydruk daty dostawy i daty wystawienia dokumentu pomimo tego, że są identyczne.
Menu » Ustawienia » Firmy » Dokumenty »
☑ Drukuj "datę dostawy..." pomimo tego, że jest taka sama jak data wystawienia.

7.4.67. 02-12-2013
a) Usprawnienia w obsłudze stawki VAT "odwrotne obciążenie" :
-Dodane ustawienie [ Ustawienia » Firmy » Dokumenty ].
-Automatyczna zmiana stawki VAT z "odwrotne obciążenie" na "podstawową", podczas przenoszenia produktu z kartoteki (dla określonych typów dokumentów FA, WZ, DD).
-Na dokumentach do przycisku "Produkty" dodana została pozycja menu pozwalająca na przywrócenie stawki VAT odwrotne obciążenie po przeniesieniu produktów z kartoteki.

7.4.64. 24-10-2013
a) Ustawienie domyślnego wyglądu programu jako "Windows XP" po instalacji w systemie starszym niż "Windows Vista".

7.4.63. 14-10-2013
a) Usprawnienia działania, przy obsłudze stawki VAT "odwrotne obciążenie".

7.4.58. 23-07-2013
a) Poprawa wysyłania dokumentów emailem jako załączników w formacie pdf.
Plik pdf nie zapisywał się i nie wykonywało się jego wysyłanie jako załącznika emaila, jeśli w wyróżniku dokumentu użyty był znak, który nie może być częścią nazwy pliku czyli jeden ze znaków: \ / : * ? \ " < > | .

7.4.55. 10-06-2013
a) Dokument Faktura - poprawa automatycznego zaznaczania "Paragon fiskalny" jeśli nie jest wpisany NIP nabywcy, przy ustawionej opcji w ustawieniach firmy: "Faktura - paragon fiskalny, jeśli pusty NIP".

7.4.54. 08-06-2013
a) Kartoteka produktów - poprawa w kreatorze zmiany stawki VAT (pomimo ustawienia filtru na jedną stawkę VAT pojawiał się komunikat: "Proszę ustawić filtr na jedną stawkę VAT").
b) Aktualizacja systemu pomocy.

7.4.46. 11-05-2013
a Poprawa wyświetlania okien zadań przez automatyczne powiadamianie (okno do tego samego niezrealizowanego zadania otwierało się po każdym upływie czasu sprawdzania zadań).

7.4.45. 09-05-2013
a) Dodana została możliwość zmiany szablonów tematu i treści wiadomości generowanych podczas wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej (załącznik w formacie pdf).

7.4.41. 05-04-2013
a) Wykonaj wydania - uwzględnione w pozostałych miejscach programu.
b) Okno drukarki fiskalnej - poprawa zamienionych pól dat dla raportów okresowych.

7.4.40. 03-04-2013
a) Karta magazynowa produktu (historia) - zmiana kolejności pozycji, dodana możliwość sortowania pozycji według: -daty przychodu lub rozchodu, -identyfikatora typu dokumentu, -numeru dokumentu, wyróżnika, lub -liczbie porządkowej pozycji.
b) Okno drukarki fiskalnej - poprawa zamienionych pól daty dla raportów okresowych.

7.4.36. 21-03-2013
a) Drukarka fiskalna - dodany został oddzielny "typ" drukarki fiskalnej "POSNET - protokół Thermal (starsze modele)",
jeżeli drukarka pracowała poprawnie przed aktualizacją do wersji 7.4.36 i była ustawiona jako "POSNET - protokół Thermal" należy ją ustawić na typ "POSNET - protokół Thermal (starsze modele)".
b) Okno ustawień drukarki fiskalnej - dodany został oddzielny przycisk "Sprawdź czas drukarki" do sprawdzania (przestawiania) czasu w drukarce.

7.4.33. 19-03-2013
a) Poprawa współpracy z drukarkami fiskalnymi na protokole "thermal".
b) Zmiany obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami.

7.4.32. 14-03-2013
a) Dodana obsługa drukarek fiskalnych firmy "Posnet" opartym na protokole Posnet.
b) Drukarka fiskalna - po wykonaniu raportu dobowego dodane zostało sprawdzanie czasu drukarki z czasem komputera z możliwością ustawienia aktualnego czasu w drukarce fiskalnej.
c) Dokumenty - jeśli dokument ma zaznaczoną opcję "Ostrzegaj że cena dokumentu jest niższa od ostatniej ceny zakupu" - dodane zostało sprawdzanie wszystkich pozycji przed zapisaniem dokumentu.
d) Zestawienie Obroty z kontrahentem - po otwarciu okna zaznacza się ostatni dokument.
e) Zestawienie Należności/zobowiązania - po otwarciu okna zaznacza się na najstarszy dokumenct ten, który najbardziej przekroczył termin do zapłaty.
f) Zmiany w wyborze raportu wydruku oraz drukarki.

7.4.27. 27-02-2013
a) Przywrócenie dodatkowych pasków tytułowych.

7.4.25. 20-02-20137.4.25. 20-02-2013
a) Okno potwierdzenie zapisu dokumentu - poprawa zaznaczania opcji "Drukuj" z ustawień dokumentu.

7.4.23. 08-02-2013
a) Ustawienia dokumentów - dodana została opcja domyślnie zaznaczaj pole "Pokaż okno wyboru drukarki" w oknie drukowania i zapisywania.
b) Ustawienia kontrahentów - dodana została opcja pozwalająca wyłączyć sprawdzanie nazw kontrahentów pod względem niedopuszczalnych skrótów np. "PPHU", "FHU", ...
c) Zmiany w wyglądzie niektórych przycisków, zakładek i okien.
d) Dokument Faktura - dodany został znacznik czy dotyczy sprzedaży ciągłej i jeśli tak data dostawy jest w formacie miesiąc rok.

7.4.22. 06-02-2013
a) Zmienione okna potwierdzeń zapisywania lub drukowania dokumentów z wysyłaniem emailem w formacie pdf.
b) Usunięcie błędu, który powodował dwukrtone wywoływanie wysyłania dokumentu emailem w formacie pdf.
c) Ustawienia lokalne - dodana została opcja jaki program pocztowy jest używany.
d) Kontrahenci - dodana została możliwość zmiany ustawienia "Czy wysyłać dokumenty w formacie pdf" dla wielu kontrahentów jednocześnie.
e) Zmiany w układzie głównego menu programu.

7.4.17. 18-01-2013
a) Aktualizacja wyglądu i ograniczenie szerokości gridów w oknach, w których dodawania/poprawiania dokonuje się na prawo od grida.
b) Poprawa zapamiętywania wyłączenia widoczności przycisków paska narzędziowego dotyczących dokumentów.

7.4.16. 17-01-2013
a) Poprawa dostępności wydruków w ewidencjach VAT.

7.4.15. 16-01-2013
a) Poprawa filtrowania Ewidencji Vat.
b) Przegląd dokumentów - poprawa uaktywniania przycisku "Pokaż spełniające kryteria".

7.4.14. 16-01-2013
a) Zwiększenie szerokości etykiety pola "Data dostawy..." na wszystkich wydrukach faktur i faktur korygujących.
b) Przypomnienie! Na dokumentach nie drukuje się tekst "oryginał/kopia" oraz tekst "VAT". Dotyczy to Faktur i Faktur Korygujących. Czyli "Faktura" a nie "Faktura VAT", "Faktura korygująca" a nie "Faktura korygująca VAT" i jest to zgodnie ze zmianą obowiązujących przepisów.
c) Dodana obsługa kas fiskalnych firmy "Elzab" w wersji z kopią elektroniczną.

7.4.12. 11-01-2013
a) Poprawa drukowania tytułu dokumenu.
b) Poprawa działania skrótów klawiaturowych.
c) Dodana możliwość wyboru wyglądu programu z gotowych schematów(menu widok).
d) Poprawa menu - niedostępny był dokumenty faktura wewnętrzna

7.4.9. 10-01-2013
a) Zwiększenie do 3 lat wstecz okresu z którego można wystawić fakturę końcową do zaliczkowej.
b) Przywrócenie wydruku logo na dokumentach.

7.4.8. 08-01-2013
a) Zmiana tekstu informacyjnego na dokumentach, których stawkę VAT rozlicza nabywca na "Odwrotne obciążenie".

7.4.7. 07-01-2013
b) Na wydrukach dokumentów w trybie tekstowym przypominających wyglądem fakturę dodany został tekst informacyjny, że dokument nie jest fakturą.
b) Poprawa pokazywania okna zadań, które zostało wywołane przez przypomnienie.
c) Poprawa wywoływania okna licencji(program w wersji 7.4.6 się nie uruchamiał).

7.4.6. 07-01-2013
a) Pasek narzędziowy - dodane zostały krótkie podpisy z możliwością ich wyłączenia.
b) Uruchomiona pełna obsługa menu z ukrywaniem nieużywanych pozycji.
c) Na wydrukach dokumentów przypominających wyglądem fakturę dodany został tekst informacyjny w stopce.
d) Zmiany w wyglądzie przycisków.

7.4.5. 04-01-2013
a) Wyłączenie wywoływania głównego menu klawiszem Alt + podkreślona litera co kolidowało z skrótami do przycisków w oknach.
b) Podczas zapisywania kontrahenta i wystawiania faktur dodane zostało sprawdzanie czy w nazwie nie występuje standardowy skrót np. PHU, PPHU, ZPH, ... którego nie można używać od 2013 roku, program ostrzega o użyciu skrótu, ale pozwala zapisywać.

7.4.3. 04-01-2013
a) Usunięcie daty dostawy na wydrukach faktur w sytuacji gdy data dostawy jest taka sama jak data wystawienia.
b) Przywrócenie na wydrukach faktur w poprzednich latach etykiety "Data sprzedaży".

7.4.1. 02-01-2013
a) Poprawa obsługi aliasu do bazy danych z lini poleceń.
b) Zmiany w wydrukach dokumentów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013r.
b) Dodana została możliwość automatycznego wystawiania i drukowania faktur uproszczonych. Włączenie tej funkcjonalności w
Ustawienia » Firmy » Dokumenty » ☑ Automatycznie zapisuj i drukuj Faktury Uproszczone dla kwoty należności do 450 zł (100 €).

7.4.0. 02-01-2013
UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Ceny w dziale zakup.


Starsze edycje 7.3.

7.3.41, 27-09-2012

  1. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodane zostało uprawnienie czy użytkownik może widzieć dokumenty wystawione przez wszystkich.
  2. Dokument zamówienie od odbiorcy - dodany przycisk do pokazywania cen towaru na wcześniej wystawionych dokumentach.

7.3.38, 21-08-2012

  1. Dokument "Faktura proforma" - zmiana wydruku walutowego.

7.3.37, 12-08-2012

  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - poprawa obliczania udziału procentowego.

7.3.35, 30-07-2012

  1. Dokument faktura korygująca - usunięcie pokazywania się okna z komunikatem błędu, które pojawiało się jeśli został wywołany zapis dokumentu, po czym nastąpiła rezygnacja z zapisu i ponownie został wywołany zapis dokumentu.

7.3.33, 14-06-2012

  1. Poprawa możliwości zmiany ilości przy wystawianiu dokumentu WZ lub DD jako kopii istniejącego dokumentu.

7.3.30, 20-04-2012

  1. Zapisywanie dokumentu "Faktura zakupu" zapłacona gotówką z wystawieniem dowodu kasowego KW - poprawa tekstu "zaco" na dowodzie - proponował się tekst "Zwrot za...".

7.3.23, 14-03-2012

  1. Zmiany w obsłudze plików jpg przez system wydruków.

7.3.21, 07-03-2012

  1. Poprawa uruchamiania pobranej aktualizacji.

7.3.20, 05-03-2012

  1. W menu "Pomoc" dodane zostały polecenia do pobierania drukarki PDF i programu do pomocy zdalnej.
  2. W oknie aktywacyjnym i menu "Pomoc" dodane zostały polecenia do wywoływania strony internetowej pozwalającej na zakup uruchomionego programu.
  3. Zmiany w instalatorze pozwalające na ustawienie odpowiednich uprawnień foldera z danymi w systemach Windows 7 i Vista.

7.3.14, 16-02-2012

  1. Zestawienie należności i zobowiązań - zmiana filtrowania po terminie płatności, do tej pory filtr działał tylko dla roku bieżącego, teraz został włączony dla wszystkich lat.

7.3.12, 15-02-2012

  1. Wydruki faktur w języku angielskim - usunięty polski tekst na podstawie jakich dokumentów została wystawiona faktura.

7.3.10, 14-02-2012

  1. Dokumenty walutowe - zmiana sposobu wyliczania wartości vat dokumentów w walucie krajowej, od tej wersji wartości netto/brutto i vat są obliczane z kwot w walucie i kursu waluty.
  2. Nowe wydruki dokumentów walutowych faktury zakupu i zamówienia do dostawcy i zmienione wydruki faktur walutowych i korekt sprzedaży.
  3. Dodana możliwość wystawiania i drukowania krajowych faktur zaliczkowych w walucie.

7.3.6, 04-02-2012

  1. Poprawa wypełniania informacji o udzielonym upuście w uwagach dokumentu - dla zamówienia od odbiorcy, wz i dowodu dostawy informacja nie wypełniała się pomimo zaznaczenia w opcjach dokumentów.

7.3.3, 13-01-2012

  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.

7.3.1, 05-01-2012

  1. Poprawa automatycznej aktywacji przez internet.

7.3.0, 04-01-2012

  1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość wpisywania numeru PESEL kontrahenta (dla osób fizycznych).
  2. Dokumenty dla odbiorców - dodana możliwość wpisywania i drukowania numeru PESEL kontrahenta (dla osób fizycznych).
  3. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011
  jest płatna. Ceny można sprawdzić w dziale Zakup.
  4. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP.


Starsze edycje 7.2.

Posiadasz starszą edycję programu i ryzykujesz, że program się zatnie. Windows i jego mechanizmy są aktualizowane, a program który z nich korzysta nie. Powstaje konflikt i niedopasowanie struktur.

7.2.60, 09-12-2011

  1. Zmiany w ewidencji vat. Jeśli występują w niej walutowe dokumenty eksportowe, są przeliczane po kursie waluty na podstawie wartości razem w walucie.

7.2.54, 29-09-2011

  1. Zestawienie sprzedaży według sposobu płatności - poprawienie wykonywania zestawienia po wyborze filtru na okres czasu.

7.2.52, 15-09-2011

  1. Poprawa naliczania odsetek od dokumentów płaconych więcej niż jednym dowodem kasowym lub bankowym.

7.2.47, 03-08-2011

  1. Zestawienie należności - zmiana znaku dla zwrotów z paragonów.

7.2.46, 01-08-2011

  1. Faktura końcowa w walucie do więcej niż jednej faktury zaliczkowej w walucie - poprawa obliczania kwoty zaliczki w walucie.

7.2.45, 25-07-2011

  1. Zmiany w zestawieniach sprzedaży według: towarów, grup, sprzedawców i płatności. We wszystkich są pomijane faktury zaliczkowe i korekty do faktur zaliczkowych.
  2. Zestawienie sprzedaży według towarów i grup - dodane zostało uwzględnianie zmian cen na fakturach korygujących.
  3. Dokument zamówienie do dostawcy (ZD) - w kreatorze wyboru towarów do zamówienia u dostawców dodana została możliwość wyboru towarów na podstawie zamówień złożonych przez odbiorców (ZO).
  4. Kartoteka towarów - dodane zostało automatyczne przypisywanie dostawcy tzn. jeśli podczas zapisywania faktury zakupu lub przyjęcia z zewnątrz towar na dokumencie nie ma przypisanego dostawcy automatycznie zostanie przypisany dostawca z wpisywanego dokumentu.
  5. Zestawieniach obrotów z kontrahentami: zmiana polegająca na tym, że pomijane faktury zaliczkowe i korekty do faktur zaliczkowych.

7.2.40, 03-06-2011

  1. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.

7.2.37, 07-05-2011

  1. Historia towaru - przywrócenie wypełniania kolumn przychód rozchód dla rodzaju usługa lub inny.
  2. Opcje firmy -> dokumenty - dodanie nowej opcji pozwalającej na wyłączenie kontekstowego wyszukiwania kontrahentów na wszystkich typach dokumentów.
  3. Zmiany kosmetyczne w oknie opcje towarów.

7.2.35, 14-04-2011

  1. Poprawki do pokazywania "towarów" rodzaju "usługa" lub "inny" przy wywołaniu kartoteki z dokumentu rozchodu i filtru stan > 0.
  2. Poprawa wykonywania zestawienia sprzedaży lub rozchodów według towarów jeśli w towarach są używane i sortowane oba atrybuty towaru.
  3. Zmiany w wydrukach dokumentów "vat rozlicza nabywca".

7.2.34, 08-04-2011

  1. Poprawa wykonywania zestawienia sprzedaży lub rozchodów według towarów jeśli w towarach są używane i sortowane oba atrybuty towaru.

7.2.33, 07-04-2011

  1. Zmiana w działaniu filtru na stan towaru w kartotece podczas wystawiania dokumentu. Jeśli jest ustawiony filtr na stan > 0, to oprócz "towarów" z takim stanem pokazują się też "usługi" i "inne" pomimo, że ich stan jest zawsze zerowy.
  2. Dodana stawka vat "Podatek VAT rozlicza nabywca" (np. sprzedaż złomu).
  3. Korekty faktur walutowych - kurs waluty jest automatycznie odczytywany z korygowanej faktury vat.

7.2.29, 11-03-2011

  1. Dodane nowe uprawnienia dla dowodów kasowych i raportu kasowego - czy użytkownik może "widzieć" dowody kasowe wszystkich.
  2. Usunięcie komunikatu o błędzie przy wybieraniu kontrahenta na fakturę zaliczkę, jeśli domyślną grupą cenową dla faktury była grupa inna niż "A".

7.2.28, 03-03-2011

  1. Dodany wydruk walutowej faktury zaliczki w języku angielskim i kilka wydruków etykiet z kartoteki towarów oraz nowe formaty kopert z kartoteki kontrahentów.

7.2.26, 20-02-2011

  1. Poprawa zapisywania pozycji dokumentu faktura korygująca w sytuacji gdy w opcjach dokumentu była ustawiona grupa cenowa inna niż "A".

7.2.23, 18-02-2011

  1. Dodany nowy wydruk etykiety towaru z kartoteki w formacie 38 x 21,2 mm.

7.2.21, 11-02-2011

  1. Poprawa wydruku walutowej faktury końcowej, jeśli jej wartość jest zerowa(nie wymaga dopłaty).
  2. Zestawienie należności - poprawa pokazywania paragonów z terminem płatności, jeśli jest włączone naliczanie odsetek.
  3. Dodane nowe wydruki: etykiety z danymi kontrahenta i uproszczona ewidencja vat.

7.2.20, 22-01-2011

  1. Ewidencje vat w latach wcześniejszych niż 2011 - poprawa pokazywania stawki vat "np" (nie podlega vat na terenie polski).

7.2.18, 21-01-2011

  1. Wydruki dokumentów w trybie tekstowym - dodana została opcja drukarki: "Ilość wierszy do wysunięcie przed wydrukiem dokumentu", co pozwala ustawić górny margines wydruku dokumentu.

7.2.17, 20-01-2011

  1. Usunięcie nadawania wyróżnika dokumentów dla faktur eksportowych i wewnątrzwspólnotowych.
  2. Poprawa wymuszania odczytu stawek vat przy zmianie roku w programie.

7.2.16, 17-01-2011

  1. Zwiększenie rozmiaru czcionki w tabelce do wprowadzania kwot vat na fakturze i korekcie zakupu i zablokowanie możliwości wpisywania tych kwot przy wyliczaniu automatycznym.

7.2.15, 14-01-2011

  1. Dokument "Korekta vat od dostawcy" - poprawa zapisywania daty i nr dokumentu którego dotyczy korekta.

7.2.14, 11-01-2011

  1. Poprawa współpracy z czytnikiem kodów kreskowych na dokumencie przy ustawionej opcji "Po odczycie kodu kreskowego zwiększaj ilość jeśli towar jest już na dokumencie.
  2. Opcje dokumentów - udostępnienie do zaznaczenia opcji Możliwa jest zerowa cena pozycji dla dokumentów FZ, PZ, BO,... .
  3. Skorygowanie kalendarza roku, co pozwala na pobieranie kursów walut ze strony NBP. Występowało tylko jeśli rok 2011 w programie został otwarty przed zainstalowaniem wersji 7.2.

7.2.12, 11-01-2011

  1. Faktura zakupu - poprawa wprowadzania niewyliczanych automatycznie wartości dokumentu jeśli faktura zakupu może być wprowadzona w walucie.
  2. Faktura VAT - dodana możliwość wystawiania na podstawie ZO, OF, FP z poprzedniego roku, dodatkowo przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów z poprzedniego roku użytkownik ma wybór czy zmienić stawki vat na nowe, czy pozostawić stare.
  3. Dodana możliwość automatycznego przepisania danych przy pierwszym uruchomieniu z niższej wersji programu "Fama".
  4. Dodana możliwość zapisania poprawianego dokumentu BO, na którym występują pozycje z zerową ceną.
  5. Opcje kontrahentów - dodana opcja z ilu lat wstecz(maksymalnie 4) ma pokazywać obroty z kontrahentem z kartoteki.

7.2.10, 06-01-2011

  1. Ponowne uruchomienie kontekstowego wyszukiwania kontrahenta na dokumencie. Wyszukiwanie działa na dokumentach, które nie mogą być wystawione w walucie i jeśli dokumentem jest faktura vat lub proforma, żaden kontrahent w kartotece nie może mieć zaznaczonej opcji "Przenoś uwagi na fakturę".

7.2.8, 03-01-2011

  1. Kartoteka towarów - filtr na stawkę vat - dodane zostały stawki z poprzedniego roku, aby umożliwić zmianę stawek przez kreator, jeśli ktoś otworzył rok 2011 w programie przed instalacją wersji 7.2.

7.2.7, 02-01-2011

  1. Dodane wypełnianie stawki vat na pozycji dokumentu domyślną stawką vat, jeśli pozycja na dokumencie nie jest przeniesiona z kartoteki, lecz wpisana "ręcznie".
  2. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar" model "Duo".

7.2.6, 02-01-2011

  1. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar".

7.2.5, 02-01-2011

  1. Aktualizacja systemu pomocy.

7.2.3, 31-12-2010

  1. Dodana została możliwość zmiany stawek vat w drukarkach fiskalnych, bez potrzeby wzywania serwisu fiskalnego(proszę pamiętać o zachowaniu raportu zmiany stawek vat wydrukowanego przed drukarkę fiskalną).

7.2.2, 31-12-2010

  1. Poprawa współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab" dla towarów w stawce zwolnionej.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.

7.2.1, 30-12-2010


  Starsze edycje 7.1.

  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok. UWAGA! Jeśli używasz programów księgowych "Maks" lub "Efka" i importujesz dokumentu z programu "Fama" nie instaluj tej aktualizacji przed zakończeniem roku, ponieważ po jej instalacji nie będzie możliwy import dokumentów do tych programów.

7.1.175, 19-12-2010

  1. Poprawa wydruku wartości razem brutto na fakturze korygującej w sytuacji kiedy różnica wartości brutto wynosi zero.

7.1.174, 10-12-2010

  1. Wydruk faktury wewnątrzwspólnowej w języku polskim - zmiana wydruku NIP na VAT-ID.
  2. Wydruk faktury w języku angielskim - dodane zostało drukowanie środka transportu z etykietą "Delivery".

7.1.173, 08-12-2010

  1. Kartoteka kontrahentów - w obrotach z kontrahentem dodane zostało pokazywane dokumentów z poprzedniego roku.

7.1.172, 07-12-2010

  1. Okno podglądu cen towaru na poprzednio wystawionych dokumentach - dodane zostało wyświetlanie kolumny uwag, jeśli ta kolumna jest wyświetlana na wystawianym dokumencie.

7.1.171, 10-11-2010

  1. Drukarka fiskalna - dodanie opcji pozwalającej na współpracę ze starszymi drukarkami pracującymi w trybie "Posnet" (nieobsługującymi transakcji z formami płatności).

7.1.170, 08-11-2010

  1. Dodane drukowanie środka transportu na dokumencie zamówienie do dostawcy.

7.1.165, 07-10-2010

  1. Poprawa wydruku wielostronicowej faktury korygującej jeśli cała część po korekcie była drukowana na drugiej stronie.
  2. Poprawa pokazywania zapłat za dokument rozrachunkowy z przeglądu dokumentów, jeśli posiadaliśmy dane tylko z jednego roku.
  3. Poprawa wydruku faktury vat wystawianej na podstawie paragonu odczytanego z kasy fiskalnej.

7.1.163, 01-10-2010

  1. Przywrócenie możliwości "ręcznego" wpisywania stawki vat na pozycji dokumentu.
  2. Faktura końcowa do faktury lub faktur zaliczkowych - poprawa błędu przy obliczaniu kwoty do dopłaty, nie dotyczył każdej faktury końcowej, musiało wystąpić kilka warunków.

7.1.161, 21-09-2010

  1. Opcje firmy - dokumenty - dodana opcja pozwalająca zablokować możliwość poprawiania faktury vat lub paragonu do których został wystawiony paragon fiskalny.
  2. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - zablokowanie możliwości zmiany upustu grupy cenowej i pomijanie upustu i grupy cenowej przypisanej do kontrahenta, jeśli kontrahent jest wybierany po wybraniu paragonów.

7.1.160, 21-09-2010

  1. Obsługa kas fiskalnych Elzab - zmiana komunikatu, jeśli nie można otworzyć portu szeregowego do komunikacji z kasą.

7.1.159, 14-09-2010

  1. Zmiana przy wyświetlaniu informacji po odczycie kodu kreskowego na dokumencie, jeśli program ma nie pozwalać na sprzedaż gdy towaru nie ma w magazynie.

7.1.156, 10-09-2010

  1. Poprawa wczytywania pozycji na dokument z wcześniej wyeksportowanego pliku tekstowego.

7.1.155, 10-09-2010

  1. Dokumenty - przenoszenie wielu zaznaczonych towarów z ilościami na dokument, dodane zostało okno z informacją jakich towarów nie udało się przenieść.
  2. Paragon - wyłączone przenoszenie terminu płatności kontrahenta podczas wystawiania na podstawie dokumentu z kontrahentem np. WZ.
  3. Zmiana umożliwiająca wydruk faktury vat z kolumnami wartość vat i wartość z podatkiem oraz wydruk faktury vat z kolumną cena przeciwstawna. Wydruki są do pobrania oddzielnie z naszej strony http://www.programer.pl/DoPobrania/Default.aspx w części Raporty.
  4. W menu pomoc dodany został link do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

7.1.150, 16-08-2010

  1. Dodana możliwość wystawiania faktury proformy na podstawie WZ i DD(dowodu dostawy).

7.1.145, 27-07-2010

  1. Dodany wydruk identyfikatorów użytkowników programu, pozwalających na logowanie przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
  2. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodana została możliwość filtrowania po wystawiającym dokument.
  3. Opcje drukarki - dodana została opcja do wyszukiwania zdalnych drukarek sieciowych i drukowania na nich.

7.1.141, 19-07-2010

  1. Dodany wydruk listy dokumentów rozliczonych przelewem.

7.1.139, 06-07-2010

  1. Dokument oferta - dodany wydruk w walucie.

7.1.138, 05-07-2010

  1. Poprawa wypełniania tekstu zaco/tytułem podczas zapisywania dowodów kasowych lub bankowych przez dopłatę z zestawienia zobowiązań.

7.1.135, 02-07-2010

  1. Dodana opcja umożliwiająca automatyczne nadawanie kolejnego nr dokumentu bez pytania, jeśli dokument jest wystawiany w dniu bieżącym.
  2. Lista dokumentów rozliczonych przez przelew - dodana została kolumna nr dokumentu zewnętrznego.

7.1.134, 30-06-2010

  1. Dodana możliwość wystawiania faktury korygującej do faktury końcowej.
  2. Dodana możliwość przeglądania "historii" towaru bezpośrednio z zestawień sprzedaży, rozchodów lub przychodów według towarów.
  3. Poprawa wyświetlania "historii" towaru z ustawionym filtrem na zakres dat.

7.1.132, 14-06-2010

  1. Dodanie w symbolach stawek vat znaku procent - dotyczy tylko programów instalowanych po raz pierwszy w wersji powyżej 7.1.95.
  2. Dodana została możliwość odczytywania archiwizacji ze starszymi strukturami tabel, jeśli zainstalowaliśmy program w najnowszej wersji i nie mamy w nim żadnych danych.
  3. Usuwanie dokumentu - dodany komunikat o usunięciu dowodu kasowego połączonego z usuwanym dokumentem.

7.1.129, 08-06-2010

  1. Lista przelewów i wpłat bankowych - dodany przycisk "Rozliczone dokumenty", po kliknięciu pokazuje się okno z listą dokumentów, które zostały rozliczone przez dowów bankowy.
  2. Poprawa wypełniania tekstu zaco/tytułem podczas zapisywania dowodów kasowych lub bankowych przez dopłatę z zestawienia należności i zobowiązań. Dla zobowiązań w tym zestawieniu jest zmieniany znak i program w tekście zaco/tytułem wpisywał zwrot, a nie zapłata. Dla dopłat z zestawienia samych zobowiązań wszystko było poprawnie.

7.1.127, 21-05-2010

  1. Wydruki dokumentów - zmiana czcionki którą drukowane są dane kontrahenta na pogrubioną.

7.1.126, 20-05-2010

  1. Dokumenty: faktura vat, faktura proforma, oferta i zamówienie od odbiorcy - podczas wystawiania w oknie ceny na dokumentach pokazywane są ceny towaru zastosowane na wszystkich tych typach dokumentów.

7.1.125, 20-05-2010

  1. Dodana możliwość wystawiania dokumentu WZ na podstawie dokumentu oferta.

7.1.123, 06-05-2010

  1. Kontrahenci - poprawa wyświetlania imion i nazwisk kontaktów.

7.1.121, 04-05-2010

  1. Użytkownicy - uprawnienia do dokumentów - dodane uprawnienie czy użytkownik może widzieć sumę wartości na liście dokumentów i przy wyborze dokumentów.

7.1.120, 28-04-2010

  1. Opcje firmy -> dokumenty - dodana nowa opcja: "Faktura VAT - przenoś datę sprzedaży z dokumentu magazynowego, jeśli wystawiana na jego podstawie". Domyślnie opcja jest wyłączona więc podczas wystawiania faktury vat na podstawie WZ, DD lub paragonu, program nie zmienia daty sprzedaży na FV.
  2. Kontrahenci - dodana kontrola NIPu i REGONU.
  3. Dokumenty z kontrahentem - dodana kontrola NIPu kontrahenta.

7.1.117, 20-04-2010

  1. Słowniki - zablokowanie możliwości dodawania i usuwania typów kontrahentów.
  2. Poprawa wyświetlania kontrahenta z wpisanym kontaktem z bardzo długim tekstem stanowisko kontaktu.

7.1.116, 15-04-2010

  1. Wydruk faktury walutowej w PLN, usunięcie z wydruku tekstu z opisem tabeli kursów walut.
  2. Zestawienie należności - wydruki wezwań do zapłaty - poprawa drukowania adresu do korespondencji.

7.1.115, 10-04-2010

  1. Wydruk paragonu fiskalnego na drukarkach firmy POSNET - dodane drukowanie kwot z podziałem na formy płatności gotówka, karta i przelew.
  2. Dodana możliwość drukowania dokumentu faktura vat na drukarkach fiskalnych firmy POSNET w wersji FV.
  3. Dodana możliwość drukowania dowodu kasowego KW na drukarkach fiskalnych firmy POSNET, np. wydruk KW do zwrotu z paragonu.

7.1.111, 06-04-2010

  1. Poprawa wydruku pozycji wielostronicowego dokumentu na drukarkach graficznych, po zmianie drukarki w oknie "Drukuj". Dodana możliwość wyboru drukarki w tym oknie, bez potrzeby wchodzenia w ustawienia.

7.1.110, 02-04-2010

  1. Poprawa wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej usuniętych dokumentów. Program wykona aktualizację struktur.
  2. Poprawa automatycznego wystawiania dowodu kasowego KW podczas wystawiania dokumentu zwrot z paragonu.
  3. Zmiana wyświetlania wybieranych dokumentów przy wystawianiu dokumentu na podstawie innego.
  4. Zmiana filtrowania dowodów bankowych na podstawie nr rachunku bankowego.

7.1.107, 29-03-2010

  1. Poprawa zmiany grupy cenowej i upustu na dokumencie po zmianie kontrahenta.

7.1.106, 28-03-2010

  1. Dokument - dodana została możliwość przesuwania wpisanej pozycji na dokumencie(oprócz FK) w górę lub w dół. W czasie naciskania klawisza strzałki należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. Pozwala to na dowolne ustawienie już wpisanych pozycji na dokumencie.
  2. Drukowanie dokumentu - dodane zostało ustawienie, czy pole "użytkownika" ma się drukować.
  3. Opcje firmy - dodane zostało ustawienie "Pytaj o zmianę cen na fakturze po zmianie nabywcy, jeśli jest wystawiana na podstawie innego dokumentu".
  4. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - faktura zostanie wystawiona w cenach paragonu(czyli domyślnie w cenach brutto). Zablokowana zostanie możliwość zmiany ceny i dodania nowych pozycji z kartoteki.
  5. Zestawienie faktur zaliczek do których nie zostały wystawione faktury końcowe - zmiana polegająca na tym, że nie jest wymagane aby pole "użytkownika" było wypełnione na fakturach zaliczkach.
  6. Zestawienie obrotów z kontrahentami, typ zakupy - poprawa nieuwzględniania korekt od dostawcy.
  7. Faktura końcowa - poprawa wypełniania kwot zapłaty w gotówce i kartą po zmianie płatności.
  8. Opcje dokumentów - dodane zostało ustawienie czy program ma informować, jeśli cena dokumentu jest niższa od ostatniej ceny zakupu.

7.1.104, 24-03-2010

  1. Przywrócenie wydruku faktura vat zaliczka - od wersji 7.1.98 błędnie był używany wydruk standardowej faktury.
  2. Zmiana formatowania drukowanego tekstu, na podstawie jakich dokumentów został wystawiony dokument.
  3. Poprawa wydruku zbiorczego dowodu obciążeniowego dla przelewów.

7.1.103, 19-03-2010

  1. Dokument faktura wewnętrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług - dodana możliwość wpisywania ujemnej ilości lub ceny.

7.1.101, 18-03-2010

  1. Dokument - wystawianie dokumentu na podstawie innych dokumentów - poprawa niepokazywania dokumentów na podstawie których został już wystawiony dokument.
  2. Faktura zaliczka - poprawa zmiany na zwykłą fakturę po wybraniu dokumentu na podstawie np. faktury proforma.

7.1.99, 15-03-2010

  1. Dokument faktura wewnątrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - przy wystawianiu na podstawie importowej faktury zakupu stawka vat jest teraz pobierana z kartoteki towarów, a nie z faktury zakupu.
  2. Wydruk dokumentu faktura wewnątrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - poprawa niedrukowania daty powstania obowiązku podatkowego wypełnionej na dokumencie.

7.1.98, 14-03-2010

  1. Usunięcie komunikatu, który pojawiał się po dokonaniu dopłaty jeśli nie było już żadnego dokumentu na liście.

7.1.97, 10-03-2010

  1. Dodana możliwość wystawieniu faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych z różnych lat.

7.1.95, 23-02-2010

  1. Zmiany w wydrukach - przeniesienie wartości dokumentu na prawo.
  2. Zmiana symbolu stawki vat, do stawek vat wyrażonych jako liczby dodany został znak procent.
  3. Poprawa możliwości wystawienia paragonu, na podstawie wcześniej usuniętego paragonu.
  4. Dokumenty - dodany został symbol sprzedaż zakup i znak +/-.
  5. Należności i zobowiązania - zmiana typu dla korekt, korekty pokazują się obecnie jako należność/zobowiązanie ze znakiem minus. Pozwala to na widoczność salda nabywcy(należności) bez potrzeby nadawania uprawnień do zobowiązań.
  6. Należności i zobowiązania - dodane oddzielne pozycje w menu dla należności i zobowiązań.
  7. Należności - odsetki - w opcjach firmy dodana została opcja pozwalająca na pokazanie rozliczonych dokumentów z naliczonymi odsetkami.
  8. Należności i zobowiązania - dodana możliwość przełączania sumowania wszystkich wierszy lub tylko zaznaczonych(co do tej pory było jedyną możliwością). Domyślne ustawienie dodane do opcji lokalnych.
  9. Należności i zobowiązania - do opcji lokalnych dodane zostało ustawienie, czy domyślnie ma się zaznaczać drukowanie dowodów kasowych lub bankowych z dopłat.
  10. Należności i zobowiązania - zmiany w wydrukach zestawień i wezwań do zapłaty.
  11. Poprawa pokazywania faktur zaliczkowych w zestawieniu należności.
  12. Dodana możliwość drukowania PZ i FZ wystawionych w walucie.
  13. Dodane zestawienie faktur zaliczkowych, do których nie zostały wystawione faktury końcowe.

7.1.92, 10-02-2010

  1. Dodany wydruk faktury wewnętrznej potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  2. Poprawa wydruku raportu kasowego ze skrótem kontrahenta - nie drukowały się sumy strony, z przeniesienia i do przeniesienia.

7.1.91, 08-02-2010

  1. Dodana została możliwość poprawiania faktury vat zaliczki dopóki nie zostanie wystawiona faktura lub faktury końcowe.
  2. Usunięcie z wydruku faktury vat zaliczki tekstu, "do dopłaty pozostanie..."
  3. Zmiana sposobu usuwania dowodów kasowych lub bankowych podczas usuwania dokumentu, połączonych z dokumentem. Usuwane są dowody z tego samego dnia co data wystawienia dokumentu nie zawierające słowa "zaliczka" lub późniejsze. Dowody kasowe muszą mieć jedną pozycję, a na bankowych kwota musi być równa kwocie dokumentu.
  4. Uprawnienia - zestawienia zobowiązań lub należności - dodane uprawnienia do dopłaty, oddzielnie dla kasy i banku.

7.1.89, 03-02-2010

  1. Dodana możliwość wystawienia walutowego dokumentu eksportowego w złotych.
  2. Poprawa wydruku pozycji faktury w języku angielskim.

7.1.87, 01-02-2010

  1. Zestawienie zobowiązań i należności - dodana została możliwość pokazywania dokumentów z lat wcześniejszych niż rok bieżący.
  2. Kartoteka kontrahentów - wywołanie zestawienia zobowiązań lub należności na podstawie typu kontrahenta.

7.1.86, 01-02-2010

  1. Aktualizacja wydruku faktury korygującej - wydruk tylko tych pozycji, które się zmieniły.
  2. Dodana nowa opcja - włączania grupowania pozycji WZ lub DD na podstawie których wystawiana jest faktura vat lub proforma.

7.1.84, 15-01-2010

  1. Dodanie możliwości zaznaczenia drukowania indeksu dostawcy dla dokumentu zamówienie do dostawcy.

7.1.83, 13-01-2010

  1. Poprawa filtrowania miesiąca w historii towaru.
  2. Poprawa przenoszenia terminu płatności ustawionego w kartotece kontrahentów na wystawiany dokument.
  3. Poprawa drukowania faktury korygującej dla korekty polegającej na dodaniu nowego towaru w części po korekcie.
  4. Zmiana w drukowaniu kolumny PKWIU na dokumencie, drukuje się nawet dla podstawowej stawki vat 22%, jeśli była wpisana w trakcie wystawiania dokumentu.

7.1.80, 11-01-2010

  1. Wydruk zamówienia do dostawcy - dodana obsługa włączania i wyłączania drukowania kolumny indeks dostawcy.
  2. Aktualizacje wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.

7.1.79, 08-01-2010

  1. Zmiany wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.

7.1.78, 07-01-2010

  1. Uruchomienie wystawiania oferty w walucie.

7.1.73, 05-01-2010

  1. Zmiany wydruku faktury na drukarce tekstowej.

7.1.69, 29-12-2009

  1. Zmiana sposobu wywoływania dokumentu faktura vat zaliczka.

7.1.67, 28-12-2009

  1. Poprawa przeliczania upustu dla konkretnej pozycji dokumentu.
  2. Zwiększenie ilości znaków pola uwagi na dokumencie do 478 znaków.

7.1.65, 22-12-2009

  1. Nowe wydruki wszystkich dokumentów, proszę się zapoznać z wyglądem nowych wydruków dokumentów przed instalacją - podgląd wydruku.
  2. Możliwość wpisywania na fakturze długiej(180 znaków) nazwy towaru lub usługi. Należy włączyć w opcjach dokumentów.
  3. Możliwość wydruku na każdym typie dokumentu logo firmy.
  4. Możliwość ustawienia dla każdego typu dokumentu wydruku logo na kopii niezależnie od wydruku logo na oryginale.
  5. Na wydrukach pozycji dokumentu z długą nazwą automatyczne dopasowywanie wysokości wiersza.
  6. Możliwość włączania drukowania dodatkowych kolumn na dokumentach sprzedaży, np. cena przed upustem, upust w procentach.
  7. Dodana możliwość wystawiania wielu korekt do faktury z automatycznym korygowaniem pozycji przed korektą z wcześniejszych faktur korygujących.
  8. W danych firmy dodany numer GIOŚ.
  9. Dodany nowy typ dokumentu - oferta.
  10. Znacznie łatwiejszy wydruk dokumentu z więcej niż jedną kopią, lub duplikatu.
  11. Łatwiejsze wysyłanie dokumentu emailem w formacie PDF.
  12. Zwiększona ilość znaków nazwy towaru/usługi w kartotece do 80, po przeniesieniu z kartoteki na dokument można dopisać kolejne 100 znaków.
  13. Dodana możliwość włączania drukowania na fakturach adresu kontrahenta do korespondencji, w takim miejscu, aby po złożeniu adres trafiał w okno w kopercie, więc nie trzeba adresować kopert oddzielnie.
  14. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
  15. Zmiana rozszerzenia plików archiwum z zar na rar.
  18. Zmiany w płatnościach za dokument przy jego wystawianiu: dodane oddzielne pole zapłata kartą, przy wybraniu lub wpisaniu płatności za pobraniem, ustawiany jest automatycznie termin 14 dni, przy wybraniu lub wpisaniu płatności przelew i terminu 0 dni, na dokumencie automatycznie jest drukowane przedpłata przelewem.
  19. Dodane nowe uprawnienia dla użytkowników: zmiana nazwy na dokumencie, zmiana ceny na dokumencie, zmiany ceny przed upustem na dokumencie, czy użytkownik widzi ceny i wartości dokumentu, ...
  20. Zmiany w obsłudze odczytanych kodów kreskowych: jeśli żadne okno nie jest otwarte, odczyt kodu powoduje wyświetlnie okno z informacją o towarze, przy odczycie na dokumentach jest możliwość włączenia wyświetlania dużego okna, więc nawet jeśli stoimy dalego od komputera informacje o odczytanym towarze będą widoczne.


Starsze edycje 7.0.

7.0.65, 14-08-2009

  1. Poprawa wysyłania faktur emailem jako załącznika w formacie PDF na drukarce CutePDF Writer.
  2. Poprawa automatycznego wysyłania archiwizacji danych emailem jako załącznika.

7.0.56, 30-07-2009

  1. Dodana współpraca z wagami elektronicznymi firmy "RADWAG".

7.0.53, 24-07-2009

  1. Współpraca z kasami fiskalnymi - podczas dodawania i poprawiania informacji o towarach w kartotece dodane zostało sprawdzanie, czy inny towar nie ma przypisanego tego samego PLU.
  2. Dodana została możliwość odczytu wagi towaru w kg na dokumencie z wagi podłączonej do komputera z możliwością przeliczania wagi na ilość np. szt.

7.0.40, 12-05-2009

  1. Archiwizacja danych - dodana możliwość automatycznego wykonywania, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.

7.0.38, 28-04-2009

  1. Wydruki - zapamiętywanie domyślnych wydruków(raportów) została przeniesione na poziom firmy, co pozwala na oddzielne wydruki domyślne jeśli jest prowadzona więcej niż jedna firma.
  2. Ustawienia współpracy z kasami fiskalnymi zostały przeniesione na poziom firmy i do rejestru, co pozwala na oddzielną konfigurację dla każdej firmy i użytkownika systemu.
  4. Wpisy w kartotekach - zmieniony został sposób obsługi paska narzędziowego służącego do przesuwania się do kolejnych wierszy.

7.0.34, 19-04-2009

  1. Informacja o towarze - dodana została możliwość zmniejszania precyzji(ilości miejsc po przecinku), jeśli na dokumentach towar nie został użyty z wiekszą precyzją.

7.0.10, 02-01-2009

  1. Możliwość wpisywania na fakturze długiej(180 znaków) nazwy towaru lub usługi. Należy włączyć w opcjach dokumentów.
  2. Możliwość wystawiania jednej faktury końcowej do kilku zaliczkowych.


Starsze edycje 6.1..

6.1.104, 18-12-2007

  1. Dostosowanie programu do współpracy z drukarką fiskalną INNOVA Profit w wersji z portem USB.

6.1.102, 04-12-2007

  1. Usunięcie z wydruku faktury korygującej części pozycje-korekta.

6.1.101, 28-11-2007

  1. Przenoszenie na fakturę korygującą sposobu i terminu płatności, nawet jeśli kontrahent nie został wcześniej wybrany z kartoteki.
  2. Poprawa obliczania kwoty do zapłaty na fakturze końcowej jeśli dopłata stanowiła mniej niż 1 procent całej kwoty.

6.1.100, 27-11-2007

  1. Poprawka błędu uniemożliwiającego zapisanie dokumentu bez kontrahenta pod systemem Vista.

6.1.91, 20-06-2007

  1. Poprawa obliczania wartości w zestawieniu sprzedaży dla faktur korygujących.

6.1.87, 07-03-2007

  1. Korekta do zaliczkowej faktury vat, z możliwością drukowania pozycji faktury zaliczkowej lub nie.

6.1.86, 21-02-2007

  1. Faktura VAT - dodana została możliwość domyślnego zaznaczania drukowania paragonu fiskalnego (ustawienie zmienia się w opcjach firmy).

6.1.84, 07-02-2007

  1. Historia towaru - przywrócenie wyświetlania cen dokumentu.

6.1.83, 17-01-2007

  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość sortowania po kolumnie ostatnia cena zakupu.
  2. Dokument WZ - dodana została możliwość łączenia z dokumentem Korekta Od Dostawcy.

6.1.82, 16-01-2007

  1. Dodana została możliwość wystawiania faktury vat na podstawie paragonu z poprzedniego roku.

6.1.81, 08-01-2007

  1. Drukowanie Faktury korygującej VAT - poprawa nie drukowania nazwy w pozycji dokumentu po średniku.

6.1.79, 04-01-2007

  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - poprawka dotycząca faktur zaliczkowych i końcowych, dla filtru po towarze lub grupie jest uwzględniana tylko faktura końcowa lub zaliczkowa ze 100% zaliczką.

6.1.78, 02-01-2007

  1. Faktura VAT - dodany znacznik kontrahent jednorazowy, który wyłączna wyszukiwanie kontrahenta po skrócie i nipie. Uwaga znacznik ten nie jest zapamiętywany.

6.1.75, 19-12-2006

  1. Dodana funkcja serwisowa umożliwiająca naprawienie unikalnego ideksu tabeli z nazwami pozycji dokumentów.

6.1.74, 27-11-2006

  1. Dokumenty: dodana została możliwość zmiany wystawianej Faktury VAT na Paragon i odwrotnie z przepisaniem wszystkich pozycji.
  2. Dodana została możliwość wstawiania nazwy grupy przed nazwę towaru, usługi, ... na dokumencie.

6.1.66, 08-08-2006

  1. Waluty - poprawka błędu uniemożliwiającego poprawne wywołanie kartoteki walut.

6.1.64, 25-07-2006

  1. Rachunki bankowe firmy - poprawka umożliwiająca zapis rachunku, pomimo komunikatu, że rachunek ma nieprawidłowy numer.

6.1.63, 05-06-2006

  1. Nowe zestawienie: zestawienie sprzedaży według sposobu płatności.

6.1.62, 06-04-2006

  1. Kreator zmiany cen, poprawka zmiany, jeśli ceną zmienianą jest cena brutto.

6.1.58, 17-02-2006

  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość przypisywania kodu kreskowego opakowania i przenoszeniu ilości w opakowaniu na dokument po odczytaniu tego kodu.
  2. Archiwizacja danych - w nazwie pliku dodany został skrót firmy i rok którego archiwizacja dotyczy.
  3. Faktura korygująca - poprawa wydruku faktury korygującej w walucie z podatkiem vat innym niż 0 procent.

6.1.55, 17-01-2006

  1. Wydłużenie okresu pokazywania w menu Firma pozycji Import danych z poprzedniego roku do końca stycznia.

6.1.53, 06-01-2006

  1. Kontrahenci - zobowiązania i należności - poprawa wyświetlania faktur wystawionych do paragonów w poprzednich latach jako niezapłacanych.
  2. Automatyczna zmiana roku od którego sprawdzane są zobowiązania i należności, jeśli nie ma w nich nierozliczonych zobowiązania lub należności.
  3. Poprawa współpracy z drukarką fiskalną Posnet.

6.1.50, 03-01-2006

  1. Dodana możliwość wystawiania faktur końcowych do faktur zaliczkowych z poprzedniego roku.
  2. Kontrahenci - dodana została możliwość zmiany dla wszystkich lub zaznaczonych kontrahentów sposobu i terminu płatności (przycisk Popraw wiele).

6.1.46, 30-12-2005

  1. Dodana została możliwość zmiany przypisania do grupy dla wielu zaznaczonych towarów (przycisk popraw wiele w kartotece towarów).
  2. Dodane zostało automatyczne wywoływanie okna do przepisywania danych z poprzedniego roku, przy pierwszym otwarciu w nowym roku.

6.1.38, 22-11-2005

  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami: dodana została możliwość wykonania zestawienia z dostawcami i filtrowania po grupie lub towarze.

6.1.31, 13-10-2005

  1. Zmiany w kreatorze zmian cen w kartotece towarów.
  2. Zamówienie do dostawcy - kreator wyboru towarów.

6.1.27, 26-07-2005

  1. Faktura zakupu - poprawka przenoszenia informacji o sposobie płatności i terminie dla dostawcy po wybraniu kontrahenta z kartoteki.

6.1.24, 12-01-2006

  1. Faktura Vat - poprawa drukowania informacji na podstawie jakich dokumentów została wystawiona faktura, jeśli te dokumentu są z różnych lat.

6.1.22, 07-06-2005

  1. Zestawienie zobowiązań i należności - dodana możliwość filtrowania po wyróżniku dokumentu.
  2. Faktura końcowa do faktury zaliczki - poprawa wyświetlania informacji o braku dla usług.

6.1.20, 16-05-2005

  1. Drukowanie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych i końcowych.
  2. Kontrahenci - dodana możliwość wyświetlania kolumny NIP bez separatorów z możliwością wyszukiwania po tej kolumnie.

6.1.18, 15-04-2005

  1. Przelewy i wpłaty - dodane nowe wydruki.
  2. Automatyczne wywoływanie faktury wewnętrznej po zapisaniu poprzedniej.
  3. Pobieranie kursów walut przez internet poprawka związana z nieopublikowaniem kursów w dniu 8.04.2005r.

6.1.17, 12-04-2005

  1. Dodana została możliwość współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab", obejmująca współpracę z kartoteką towarów i opakowań.

6.1.14, 16-03-2005

  1. Możliwość dołączenia zdjęć "towarów" w kartotece.
  2. Naliczanie odsetek od przeterminowanych należności.

6.1.12, 09-02-2005

  1. W menu dokumenty dodana pozycja FW - faktura wewnętrzna.

6.1.10, 06-02-2005

  1. Opcje - stawki vat, dodana została możliwość wpisana dowolnego symbolu stawki dla stawki: nie podlega vat na terenie polski.
  2. Kontrahenci - dodana została opcja pozwalająca na zaznaczenie, że uwagi dotyczące kontrahenta mają być automatycznie przenoszone na fakturę.

6.1.6, 06-01-2005

  1. Zestawienie należności - dodana możliwość wydrukowania potwierdzenia sald dla wszystkich kontrahentów z niezapłaconymi należnościami.
  2. Faktura walutowa - po "ręcznej" zmianie daty kursu waluty, odszukiwanie kursu w tabeli kursów walut.

6.1.5, 04-01-2005

  1. Dokument spis z natury - dodany wydruk z cenami i wartościami.

6.1.4, 03-01-2005

  1. Przeniesienie stanów na koniec poprzedniego roku, jako BO na początek nowego roku.

6.1.3, 28-12-2004

  1. Poprawka - nie pokazywania się okna zestawienia zobowiązań/należności.

6.1.1, 09-12-2004

  1. Dodane okno opcje bazy danych, pozwalające ustawić z poziomu programu wszelkie ustawienia dotyczące: położenia danych, poprawnej konfiguracji do pracy w sieci, ... Ważne: jest opcja pozwalająca na przyspieszenie pracy(jeśli sytem ma wystarczającą ilość zasobów).
  2. Przegląd dokumentów: dodane zostało jednosekunowe opóźnienie przy zmianie typu dokumentu pozwalające na płynne przesuwanie się po liście typów bez natychmiastowego filtrowania dokumentów wg typu.
  3. Pole wyróżnik dokumentu zostało zmienione na rozwijaną listę pozwalającą wybierać wyróżniki, bez potrzeby ich wpisywania.
  4. Obroty z kontrahentem: dodany został przycisk pokaż dokument.
  5. Raporty: zmiana polegająca na tym, że lista dostępnych raportów nie wypełnia się przy każdym otwarciu programu, lecz zostaje zapamiętana. do czasu pierwszego uruchomienia nowej wersji. W związku z tym po dodaniu nowego raportu, należy wywołać odświeżenie listy raportów.


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.