Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Aktywacja programu.


@echo off
rem AktywcjaHM.bat
copy NipGus.reg
echo Windows Registry Editor Version 5.00 > NipGus.reg
echo. >> NipGus.reg
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\ProCent\HM\UstawieniaLokalne] >> NipGus.reg
echo "MaPolaczenieZInternetem"=dword:00000001 >> NipGus.reg
echo. >> NipGus.reg
echo [-HKEY_CURRENT_USER\Software\ProCent\HM\LastState] >> NipGus.reg
echo. >> NipGus.reg
NipGus.reg
del NipGus.reg
echo Dla HM ustawia register do Cesji i aktywacji przez Internet
echo.
echo Nacisnij CTR i SHIFT oraz kliknij na Ikonę "HM - Handel i Magazyn"
echo.
echo W oknie aktywacji programu HM:
echo - wpisz NIP bez kresek, bez spacji, bez liter, tylko cyfry arabskie
echo - pole nr subskrypcji pozostaw puste
echo.
echo kliknij "Aktywacja Przez Internet"
echo.
echo Powodzenia!
echo.
pause

Hasło do programu.


Pierwsze uruchomnienie nie wymaga hasła.
Jeżeli Państwo zapomnieli swojego hasła i nie mogą Państwo uruchomić programu, proszę o kontakt lelefoniczny lub e-mail.

Regulamin aktywacji programu przez internet


Jeżeli mają Panstwo wykupiony Pakiet usług serwisowych:
-proszę napisać wiadomość, umieszczając w niej swoją potrzebę, (jeżeli odpowiedź może przyjść niebawem) lub
-prosze zatelefonować (jeżeli odpowiedź jest niecierpiąca zwłoki).
Jeżeli połączenie telefoniczne jest zajęte, proszę nagrać wiadomość i poczekać na odpowiedź.


Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.