Na stronie, nie są wykorzystywane pliki cookies. Zablokowanie plików cookies nie ogranicza funkcjonalności tej strony. Zapraszam.

Program dla firmy.


Program przeznaczony jest dla mało-wymagających użytkowników. Pomocny przy prowadzeniu dokumentacji handlowej, wszędzie tam gdzie nie jest wymagane prowadzenie magazynu, a głównie wyknywane są usługi np. rtv, agd, gsm. i potrzeba monitorować etapy naprawy np : przyjęte | w naprawie | po naprawie | wydane .


HM (Handel Magazyn),

zestaw HM -Handel i Magazyn (start), cechuje go:

Współpraca z systemami księgowymi MaKs i eFKa (księgowość uproszczona i księgowość pełna).
Kontrola uprawnień użytkowników (hasła prawa dostępu).
Samodzielna modyfikacja parametrów (zmiana opcji ustawień).
Możliwość wydawania zapytań SQL do bazy danych (tworzenie własnych zestawień).
Obsługa drukarek fiskalnych (wysyłanie paragonu do wydruku na urządzeniu fiskalnym).
Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych (przenoszenie produktów bezpośrednio na dokument).
Bank (wpłaty na konto firmowe, przelewy na inne konto).
Kasa (gotówkowe wpłaty i wypłaty z kasy KP/KW).
Kontrola zobowiązań i należności (dla dokumentów z przedłużonym terminem płatności).
Faktura Zaliczkowa (zapłata częściowa lub w całości, przed wydaniem towaru / wykonaniem usługi).

Faktura walutowa, obcojęzyczna (sprzedaż unijna i poza unijna).
Zamówienie do dostawcy na podstawie zdefiniowanych min/max zapasów towaru.
Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych (identyfikacja towaru i odczyt ilości).
Uproszczony magazyn -(Karty magazynowe, bieżące stany ilościowe towarów w kartotece).
Magazyn (Karty Magazynowe oraz Remanent -obliczanie wartości magazynu w określonym dniu).
Zestawienie brakujących wydań (np towar sprzedany przed wpisaniem Faktury Zakupu).
Dokument przesunięcia między-magazynowego MM (obsługa do 48 magazynów).
Wiele niezależnych kas (np. dla każdego handlowca).
Prowizje dla handlowców na podstawie finansowo zamkniętych dokumentów.
Faktury seryjne (np. czynsz, abonament).
Obsługa filii (np. siedziba i filia znajdujące się w różnych miastach).
Produkcja - skład surowcowy surowiec półwyrób wyrób, -surowce do wyrobu, -wyrób ma surowce.

Posiada kartoteki: -towarów, -kontrahentów.

Prowadzi automatyczną numerację dokumentów

Posiada następujące dokumenty:

Magazynowe
BO -Bilans Otwarcia
SN -Spis z Natury
PZ -Przyjęcie Zewnętrzne
PW -Przyjęcie Wewnętrzne
WZ -Wydanie na Zewnątrz
RW -Rozchód Wewnętrzny


Księgowe
FZ -Faktura Zakupu
PA -Paragon
FV -Faktura VAT
KZ -Korekta VAT od Dostawcy
FK -Faktura Korygująca VAT
ZP -Zwrot z Paragonu

Bankowe
KP -Kasa Przyjmie
KW -Kasa Wyda
Przelew -z konta frirmowego
Wpłata -na konto firmowe


Pomocnicze
FP -Faktura Proforma
ZD -Zamówienie do Dostawcy
ZO -Zamówienie od OdbiorcyProgram można uaktualnić do innej wyższej wersji programu z "rodziny" Fama. Dokumenty i inne dane zostaną przetransferowane.


•Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start cechy

Najważniejsze cechy -Fama Start

 1. Praca w systemie Windows.
 2. Prosta instalacja.
 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów.
 4. Współpraca z programami księgowymi.
 5. Ilość magazynów - 35 *)
 6. Faktury obcojęzyczne, wielowalutowość.
 7. Faktury seryjne. I), II)
 8. Faktury zaliczkowe.
 9. Obsługa filii. I)
 10. Obsługa produkcji - opis składu surowcowego dla wyrobów. I)
 11. Pełny nadzór nad udzielonym kredytem kupieckim; blokady; przypominanie; mail.
 12. Rozbudowany system obliczania prowizji dla uczestników transakcji.
 13. Modyfikacja opcji programu np. formatowanie dokumentów.
 14. Współpraca z kolektorami danych. I), II), III), IV)
 15. Obsługa kas i drukarek fiskalnych ( ELZAB, POSNET, VIKING ).
 16. Ostrzeżenie przed wykonaniem nieprawidłowej operacji.
 17. Uzyskiwanie własnych zestawień - zapytania SQL.
 18. Wielostanowiskowa praca w sieci.
Cechy| •Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start sprzedaż i zakup

Sprzedaż i zakup -Fama Start

 1. Program umożliwia wystawianie: faktur VAT sprzedaż (również proforma) i zakup. Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty do paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy.
 2. Faktura zaliczkowa.
 3. Faktury seryjne (cykliczne wystawianie dokumentów np. co miesiąc za czynsz, co miesiąc za abonament itp.). I), II)
 4. Możliwość ręcznego wpisywania towarów/usług bezpośrednio na dokumentach.
 5. Wpisywanie długiej nazwy pozycji na dokumencie, np. przy opisywaniu usług.
 6. Rejestracja na drukarce fiskalnej paragonów oraz FV.
 7. Wprowadzenie dokumentu zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy.
 8. Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta.
 9. Wystawianie dokumentów na podstawie wielu dokumentów WZ, PZ lub DD z zamówienia /sygnalizacja braku zadanej pozycji / Faktura pro-forma, PP.
 10. Faktury walutowe: dodatkowe pole dla nazw towarów/usług obcojęzycznych:
  -stała cena sprzedaży w walucie, lub wyliczana z ceny w złotych i kursu,
  -pobieranie tabeli kursów ze strony NBP.
 11. Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy.
 12. Dokumenty w cenach netto lub brutto.
 13. Cztery grupy cenowe /dla hurtowni, detalu itp./.
 14. Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży przy braku towaru w mag., w zależności od wyboru opcji: nie pozwala; informuje i pozwala; nie informuje i pozwala na wystawienie takiego dokumentu.
 15. Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującego w magazynie.
 16. Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece.
 17. Informacja o cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
 18. Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu.
 19. Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. Automatyczny podgląd przeliczenia procentów na kwotę i odwrotnie.
 20. Informacja o udzielonym upuście kwotowym lub procentowym przy zmianie cen netto lub brutto na dokumencie sprzedaży.
 21. Użycie nieograniczonej ilości rachunków bankowych sprzedawcy i możliwość przypisania ich kontrahentom.
 22. Automatyczna blokada sprzedaży przy przeterminowaniu należności klienta. Kredyt kupiecki.
 23. Obsługa kart rabatowych.
 24. Obsługa zapłat kartą kredytową, dla klienta drukuje się informacja o zapłacie, ale dokument traktowany jest jako niezapłacony (filtrowanie należności po sposobie zapłaty).
 25. Przypisanie do dokumentu uczestników transakcji (maksymalnie do 5 osób) . Celem obliczenia prowizji - patrz prowizje. I), II)
 26. Możliwość definiowania formatu numeru dokumentu uwzględniającego np. wyróżnik magazynu, miesiąc, rok.
 27. Informacja o lukach numerowych.
 28. Automatyczna numeracja dokumentów.
 29. Szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów (kolejne wpisane litery zawężają listę wyświetlanych pozycji).
 30. Możliwość ustalania, jakie kolumny dokumentu mają pokazywać się na ekranie.
 31. Modyfikacja postaci wydruków dokumentów / opcjonalny wybór z wielu wzorów /możliwość tworzenia własnych.
 32. Przegląd wszystkich wystawionych dokumentów.
 33. Poprawianie wystawionych dokumentów.
 34. Usuwanie dokumentów.
Cechy| Handel| •Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start kasa bank

Kasa/Bank -Fama Start

 1. Dokumenty kasowe KP, KW oraz polecenia bankowe /druk /.
 2. Należności i zobowiązania wyliczane automatycznie na podstawie wpisywanych dokumentów handlowych z możliwością dopłat do wielu faktur. I), II), III), IV)
 3. Zaliczki.
 4. Ustawienie dowolnej kasy jako walutowej. I), II), III), IV)
 5. Wydruk raportów za wybrany okres, dla wszystkich lub wybranych kasjerów.
Cechy| Handel| Kasa| •Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt

Kredyt kupiecki -Fama Start I), II)

Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| •Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start katalog kartoteka kontrahentów

Kartoteka kontrahentów -Fama Start

 1. Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów. Z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta.
 2. Zarządzanie korespondencją z poziomu katalogu kontrahentów.
 3. Nieograniczona ilość kontaktów i numerów telefonów, faksów dla kontrahenta.
 4. Przypisanie typu i rodzaju usług dla kontrahenta np: dostawca art. piśmiennych; odbiorca dzianin; wykonawca remontów.
 5. Przypisanie kontrahentowi osoby prowadzącej.
 6. Możliwość wpisania oddzielnego adresu do korespondencji.
 7. Przypominacz - terminy spotkań ,zadań do wykonania.
 8. Korespondencja seryjna opcjonalnie wysyłaj/ wysyłaj dla zaznaczonych grup, firm.
 9. Serwer faksowy: wysyłanie przyjmowanie i umieszczanie faksów w katalogu kontrahenta na podstawie identyfikatora faksu.
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| •Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start katalog kartoteka towarów

Kartoteka towarów -Fama Start

 1. Kartoteki towarów, wyrobów, surowców, usług wspólne dla wszystkich magazynów.
 2. Ułatwiający wyszukiwanie 20-znakowy indeks /ustawiana ilość znaków/.
 3. Możliwość tworzenia grup towarów, usług.
 4. Połączenie towaru z dostawcą z kartoteki kontrahentów.
 5. 80 - znakowa nazwa towaru. Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków.
 6. Miejsce na nazwę obcojęzyczną do przeniesienia na dokument obcojęzyczny.
 7. 4 poziomy cen sprzedaży.
 8. Definiowanie dokładności cen sprzedaży - sposób zaokrąglania do pełnych złotych, 10-groszy itd.
 9. Modyfikacja cen sprzedaży na podstawie uaktualnionego kursu walut (wpisana cena walutowa).
 10. Opcjonalne ustawienie dla każdego towaru zmiany ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
  -nie zmieniać /przeliczyć marżę i upusty /,
  -przeliczyć cenę na podstawie marż i upustów,
  -przeliczyć cenę s. jeśli cena zakupu wzrosła o kwotę ... lub ...procent.
 11. Dwa poziomy jednostek miary.
 12. Zapas min/max.
 13. Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką przechowywane i pokazywane są ilości ,dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. 1 chleb dopuszcza podział na 0,5 bochenka ale 1 telewizor nie.
 14. Położenie w magazynie np. regał, poziom, półka.
 15. Możliwość drukowania kodów kreskowych (naklejki -wszywki) na dowolnej drukarce. I), II)
 16. Kody kreskowe przyporządkowanie i kontrola ich użycia.
 17. Tworzenie etykiet towarowych. I), II)
 18. Oferowanie/cennik.
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| •Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start magazyn

Magazyn -Fama Start

 1. Możliwość prowadzenia magazynu. *)
 2. Widok wybranego towaru we wszystkich prowadzonych magazynach. I), II), III)
 3. Możliwość przypisania magazynowi wyróżnika umieszczanego na wszystkich dotyczących go dokumentach. I), II), III)
 4. Możliwość ustawienia, dla każdego stanowiska magazynu domyślnego. I), II), III)
 5. Dokumenty magazynowe: WZ; PZ; RW; PW; MM; ZW; DD; PP.
 6. Wystawianie dokumentów WZ w zadanych cenach z naliczonym podatkiem VAT.
 7. Zdejmowanie towarów ze stanów w/g pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) lub wybór konkretnej pozycji z określonej dostawy. I), II), III)
 8. Ewidencja stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień.
 9. Historia towaru stan towaru po operacji (karta magazynowa).
 10. Współpraca z kolektorem danych, czytającym kody kreskowe.
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| •Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt

Produkcja -Fama Start I)

Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| •Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt

Filie -Fama Start I)

Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| •Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start wydruki

Wydruki -Fama Start

 1. Wydruk wszystkich dokumentów wystawionych w programie.
 2. Dostępne wydruki FV, FV w walucie, FP, ZD w języku angielskim.
 3. Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
 4. Wydruki zestawień wykonywanych w programie.
 5. Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
 6. Adresowanie kopert.
 7. Wydruki dowodów, raportów kasowych i bankowych.
 8. Możliwość tworzenia własnych raportów dzięki udostępnianemu programowi - Reporter2
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| •Raporty| Prowizje| Ustawienia| Sprzęt
Fama Start zestawienia raporty

Zestawienia i raporty -Fama Start

 1. Zobowiązań / należności.
 2. Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych. I), II)
 3. Zyskowność sprzedaży procentowa lub kwotowa. I), II), III)
 4. Przychodów / rozchodów.
 5. Obrotów z kontrahentami. I), II)
 6. Sprzedaży w/g:
  -kontrahenta,
  -towaru,
  -udziału w sprzedaży klienta lub towaru.
 7. Rotacji towarów.
 8. Rozliczenia magazynu. I), II)
 9. Brakujących wydań. I), II), III)
 10. Prowizji. I), II)
 11. Zapytania SQL.
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| •Prowizje| Ustawienia| Sprzęt

Prowizje -Fama Start I), II)

Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| •Ustawienia| Sprzęt
Fama Start funkcje administracyjne

Funkcje administracyjne -Fama Start

 1. Archiwizacja danych.
 2. Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.
 3. Współpraca z systemami księgowymi.
 4. Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych i wag sklepowych.
 5. Ceny walutowe. I), II), III), IV)
 6. Modyfikowalne parametry systemu.
 7. Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.
Cechy| Handel| Kasa| Kredyt| Kontrahenci| Towary| Magazyn| Produkcja| Filie| Wydruki| Raporty| Prowizje| Ustawienia| •Sprzęt
Fama Start wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe HM -zestaw Start

 1. System operacyjny Windows Vista , Win 7 , 8, 10 lub wyższy.
 2. Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
 3. Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-mail, pobieranie kursów walut).
 4. Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).


  *) -Fama Pro: 35 magazynów,
     -Fama Multi: 35 magazynów,
     -Fama Standard: 1 magazyn,
     -Fama Start: karty magazynowe,
     -Faktura: brak magazynu,
  I) -występuje w programie Fama Pro,
 II) -występuje w programie Fama Multi,
III) -występuje w programie Fama Standard,
 IV) -występuje w programie Fama Start.

Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu BHP oraz księgowości. Współpracujemy z biurem rachunkowym biegłego rewidenta. Spółka oferuje pomoc w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Jesteśmy partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ta strona nie używa ciasteczek. Dziękuję za wizytę.